Kostely

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych věděla, podle čeho církev určovala,kterému svatému zasvětí kostel v té které vsi nebo městě.
Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

přínosný výklad k tématu zasvěcení kostelů (patrocinium kostelů) jsme nalezli v diplomové práci Elišky Uhrové „Patrocinia kostelů na Moravě a jejich změny“ z roku 2018:

„Chrámy většinou nesou jméno určitého světce, čímž je svatému prokazována úcta. Zároveň je tímto patron žádán o jeho ochranu. (…) Patronem kostela může být nejen světec nebo světci, jejichž jména jsou společně uváděna v posvátné liturgii (sv. Vavřinec, sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj), ale také některá z událostí dějin spásy (Nanebevzetí Panny Marie, Uvedení Páně do chrámu, Zjevení Páně), křesťanský symbol (sv. Kříž, povýšení svatého Kříže), nebo některé z Božích označení (Nejsvětější Trojice, Nejsvětější srdce, Duch svatý). (…)

Některá patrocinia byla v určité době módní, jiná se používala po celý středověk. Volba patrona bývala také účelná a bylo voleno podle patrona určitého stavu. Mnohdy při volbě patronicia bylo přihlíženo také na vhodnou dobu konání poutě. Pro každý kostel jsou významná dvě data. První z nich připadá na den svátku křesťanského světce, který tomuto označení odpovídá v liturgickém kalendáři římskokatolické církve. V tento den slaví farnost pouť. Druhý výroční den je den posvěcení kostela. Ve výroční den farnost pořádá slavnost, která je nazývána jako hody na Moravě, krmáš ve Slezsku a posvícení v Čechách. (…) Vlastní titul musí mít každý kostel určen již před dedikací. (Římský pontifikát, 2008) Dedikace, neboli posvěcení, je jednou ze svátostin (lat. sacramentalium). (…) Obecně jde o označení liturgických úkonů, jež na způsob svátosti naznačují účinky, jichž se dosahuje na prosby církve.“ (s. 15-16)

Ve zmiňované práci naleznete též geografické rozvrstvení kostelů dle příslušnosti k vybranému světci a přehledné související mapy.

Na podobný dotaz jsme již v minulosti odpovídali, do předchozí odpovědi můžete nahlédnout zde: https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/zasveceni-kostelu.

Doporučené zdroje a literatura:

https://www.cirkevnimapy.cz/

http://www.katopedia.cz/index.php?title=%C4%8Ce%C5%A1t%C3%AD_svat%C3%AD_a_blahoslaven%C3%AD

https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/zasveceni-kostelu

JOHNSON, Paul a PŠEJA, Pavel. Dějiny křesťanství. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 541 s. ISBN 80-85959-41-0. 

UHROVÁ, Eliška. Patrocinia kostelů na Moravě a jejich změny. Olomouc, 2018. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci. Přírodovědecká fakulta. Dostupné online: https://theses.cz/id/ctjhpo/ [cit. 8. 12. 2022]

Obřad zasvěcení kostela: http://old.liturgie.cz/liturgicky-prostor/zasveceni-zehnani-znesveceni/zasveceni-kostela/

Obor

Filozofie a náboženství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.12.2022 19:36

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu