kostel svaté Ludmily v Horních Počernicích

Text dotazu

Dobrý den,
obracím se na vás s prosbou o pomoc a radu, kde shánět informace o kostele
svaté Ludmily v Horních Počernicích. Co se týče bibliografie, uspěla jsem
pouze s knihou Umělecké památky Čech. Hlavně mne však zajímá, ve kterém
archivu je možné dohledat archvaliefarního úřadu Chvaly.

Předem vám moc děkuji za pomoc a vstřícnost.

Odpověď

Dobrý den,

informace o kostele sv. Ludmily v Horních Počernicích přinášejí také publikace:

* PELZBAUEROVÁ, Věra. Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů. 1. vyd.Praha : Volvox Globator, 2008. ISBN 978-80-7207-676-5.

* Horní Počernice. Praha : Maroli, 2002. ISBN 80-86453-14-6.

* ŠKODA, Eduard. Pražské svatyně : kostely, kaple, synagogy, církevní sbory a modlitebny od úsvitu křesťanství na práh 21. století. 1. vyd.  ISBN 80-7277-098-5.

* ANTES, Hubert. Chvaly 1088-1988 : 900 let. Chvaly : MNV, 1988.

Samostatná chvalská farnost byla vytvořena až v roce 1858. O farní příslušnosti se v knize "Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů" píše. "Po staletí byly Chvaly většinou přifařeny ke kostelu Stětí sv. Jana Křtitele v Hostivaři. Situace se začíná měnit s příchodem nové vrchnosti jezuitů. Se souhlasem duchovní správy v Hostivaři od roku 1652 ve Chvalech celebrují mše jezuitští novosvěcenci. (...) V r. 1778 byly ke Chvalům po stránce církevní připojeny Horní Počernice, Čertouzy a Xaverov, avšak stále zde oficiálně neexistovala samostatná farnost. Samostatná chvalská farnost byla vytvořena až r. 1858."

(Zdroj: ELZBAUEROVÁ, Věra. Dějiny částí Prahy jako dějiny farních obvodů. 1. vyd. Praha : Volvox Globator, 2008. s.107. )

Protože samostatná farnost není příliš stará, je možné, že dokumenty k farnímu úřadu jsou dosud uloženy na Římskokatolické farnosti u kostela sv. Ludmily Praha-Chvaly( http://www.chvaly.farnost.cz/index.php/kontakt ).

Přehled archivních fondů a sbírek ČR fond farního úřadu Chavaly neuvádí (http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.

aspx).

Mezi archivními fondy je možné nalézt pouze fond Farního úřadu Dolní Počernice.

Farní úřad Hostivař je uložen v Archivu hlavního města Prahy (http://www.ahmp.cz/index.html?mid=20&wstyle=0&page=page/docs/prehled-fondu_

farni-fondy.html). Tento fond ovšem nebyl dosud zpracován a není přístupný (viz http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.a

spx - Tématický popis: Hostivař).

Se svým dotazem se zkuste obrátit přímo na Římskokatolickou farnost u kostela sv. Ludmily Praha-Chvaly:

http://www.chvaly.farnost.cz/index.php/kontakt, Archiv hlavního města Prahy

(http://www.ahmp.cz/index.html) či Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení: http://www.soapraha.cz/praha-vychod.

Přehled o dalších archivních fondech (archiv Horních Počernic, obce Chvaly apod. můžete dohledat prostřednictvím přehledu archivních fondů na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

21.10.2011 13:52

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu