Kostel sv. Martina Všeruby (u Plzně)

Text dotazu

Dobrý den,
Mohla bych Vás požádat o pomoc s výběrem literatury? Píši práci na téma kostela sv. Martina ve Všerubech. Práce je zaměřena na dějiny kostela a na jeho stavební vývoj od jeho počátků až po současnost. Chtěla bych shromáždit písemné i ikonografické prameny a majetkové poměry kostela.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

literaturu, která by se týkala přímo a pouze kostela sv. Martina ve Všerubech jsme nenalezli. Níže však uvádíme publikace, kde byste informace o něm mohla nalézt.

U knihy s názvem  Všeruby u Plzně 1212-2012 Vám doporučujeme projít seznam použité literatury, který je dost rozsáhlý.

Nějaké informace lze také nalézt na stránkách obce Všeruby: http://www.obec-vseruby.cz/historie-1/?more=12 

Co se týče majetkových poměrů kostela, doporučovali bychom Vám zkusit kontaktovat Římskokatolickou farnost v Dolní Bělé, pod kterou kostel sv. Martina ve Všerubech spadá (http://www.dolnibela.farnost.cz/).

Zkuste se také obrátit na Knihovnu Západočeského muzea v Plzni (nebo přímo na muzeum), je možné, že budou mít k této problematice více informací.

Použité zdroje

ROŽMBERSKÝ, Petr a NOVOBILSKÝ, Milan. Hrad Všeruby. Vyd. 1. Plzeň: Nadace České hrady, 1998. 26 s. Zapomenuté hrady, tvrze a místa; 19. ISBN 80-238-4688-4.

BUKAČOVÁ, Irena et al. Všeruby u Plzně 1212-2012. V Mariánské Týnici: Muzeum a galerie severního Plzeňska pro město Všeruby, [2012]. 191 s. ISBN 978-80-87185-16-2. Dostupné z: http://www.academia.edu/[…]/Vseruby_u_Plzne_1212-2012._in_Czech_

KAMPER, Jaroslav a WIRTH, Zdeněk. Soupis památek historických a uměleckých. Politický okres Stříbrský. Praha: Česká akademie císaře Františka Josefa I. pro vědy, slovesnost a umění - Archaeologická komise, 1908. 328 s. Soupis památek historických a uměleckých v království Českém od pravěku do počátku 19. století; 30. Dostupné z: http://depositum.cz/[…]/strom.clanek.php?clanek=7406
Část o kostele sv. Martina: http://depositum.cz/[…]/tiskclanek.php?id=c_7406

POCHE, Emanuel. Umělecké památky Čech, 4. T-Ž. 1. vyd., Praha: Academia, 1982, 636 s.


DUHÁČKOVÁ, Markéta. Hrad Všeruby v kontextu České hradní produkce. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. (Bohužel není práce dostupná online. Můžete zkusit kontaktovat Univerzitní knihovnu ZČU, která tyto práce zpřístupňuje: http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/)


Všerubské listy: všerubský občasník. Všeruby: Obecní úřad, 2011- . Dostupné také z: http://www.obec-vseruby.cz./vserubske-listy/

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Knihovna Akademie věd České republiky

Datum zadání dotazu

31.08.2015 19:10

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu