kostel sv. Ducha a kostel sv. Haštala na Starém Městě v Praze

Text dotazu

historie kostelů sv. Haštala a sv.Ducha, kde bych našla jejich architektonický rozbor?

Odpověď

Dobrý den, předpokládáme, že máte na mysli kostel sv.Ducha a kostel sv.Haštala na Starém Městě v Praze. Kostelů zasvěcených sv.Duchu je v ČR poměrně velké množství, je tedy třeba zadávat svůj dotaz co nejpřesněji. Zmíněné gotické kostely na Starém Městě podrobně popisuje kniha:
*  Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov. 1.vyd. Praha : Academia, 1996. ISBN 80-200-0538-2.
Kromě popisu staveb jsou zde uvedeny data jednotlivých úprav a přestaveb, zařízení, dále prameny a další doporučená literatura ke každému objektu.

Kostely jsou popsány i v knize:
*  Líbal, Dobroslav. Pražské gotické kostely. Praha : Antonín Kovanda, 1946.

Spíše z historického hlediska popisují uvedené kostely publikace:
* ŠKODA, Eduard. Pražské svatyně : kostely, kaple, synagogy, církevní sbory a modlitebny od úsvitu křesťanství na práh 21. století. 1. vyd. Praha : Libri, 2002. ISBN 80-7277-098-5.
* BEDRNÍČEK, Pavel. Příběhy pražských svatyní. 1.vyd. Praha : Volvox Globator, 2002. ISBN 80-7207-480-6.

Další literatura:
* [10 století architektury. 2], Architektura gotická. 1.vyd. Praha : Správa Pražského hradu : DaDa, 2001. ISBN 80-86161-34-X.
* DRAGOUN, Zdeněk. Praha 885-1310 : kapitoly o románské a raně gotické architektuře. 1. vyd. Praha : Libri, 2002. ISBN 80-7277-056-X.
* KALINA, Pavel. Praha 1310-1419 : kapitoly o vrcholné gotice. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-161-2.
* STAŇKOVÁ, Jaroslava. Praha gotická a barokní. 1.vyd. Praha : Academia, 2001. ISBN 80-200-0866-7.
* článek:  HUML, Václav. Pražské kostely sv. Michala a sv. Haštala na Starém Městě ve světle nových archeologických výzkumů. Archaeologia historica. Sv. 21. Brno : Muzejní a vlastivědná společnost.(1996), s. 17-29.  ISSN 0231-5823. (výběrová článková databáze ANL: http://sigma.nkp.cz/cze/anl).

Více publikací můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc, Jednotné informační bráně: www.jib.cz a ve výše uvedené literatuře.

Obrátit se můžete také na specializovanou knihovnu Národního památkového
ústavu: http://www.npu.cz/npu/cinnost/knih/302/.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

09.04.2009 15:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu