kostel sv. Antonína Paduánského

Text dotazu

Jaká je historie kostela sv.Antonina a okoli v Praze 7?

Odpověď

Dobrý den, novogotický kostel sv. Antonína Paduánského byl postaven v letech 1908-11 podle projektu Antonína Mikše. Základní kámen byl položen a posvěcen pražským arcibiskupem Lvem Skrbenským z Hříště 25.10.1908 a o tři roky později 25.10.1911 arcibiskup Skrbenský kostel vysvětil.

Další informace o historii kostela naleznete v níže uvedených publikacích a také na internetu:
* ŠKODA, Eduard. Pražské svatyně : kostely, kaple, synagogy, církevní sbory a modlitebny od úsvitu křesťanství  na práh 21. století. Praha :
Nakladatelství Libri, 2002. s. 173-174. ISBN 80-7277-098-5.
* BEDRNÍČEK, Pavel. Příběhy pražských svatyní. Praha : Volvox Globator, 2002. s.11-13. ISBN 80-7207-480-6.
* Praha 7 křížem krážem. Praha : Milpo, 2004.s. 22-23. ISBN 80-903481-1-4.
* http://www.volny.cz/sv.antonin/historie_farnosti.html
*
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Anton%C3%ADna_z_Padovy_(Praha,_Hole%C5%A1ovice)

Doplňující otázka:
Dobrý den.Děkuji za info o kostelu sv.Antonína Paduánského. Takže tento kostel není původně\"sv.Klementina\"?

Odpověď:
Dobrý den,  kostel sv. Antonína na Strossmayerově náměstí a kostel sv. Klimenta v Kostelní ulici jsou dva odlišné kostely. Více informací o kostele sv. Klimenta naleznete v níže uvedených publikacích a na uvedených stránkách, část údajů z historie kostela citujeme.

Praha 7 křížem krážem. Praha : Milpo, 2004. s. 23. ISBN 80-903481-1-4.
Nejstarší dochovanou sakrální architekturou Prahy 7 je původně románský kostelík sv. Klimenta v Kostelní ulici. Ve 13. století se dočkal patrněgotické přestavby, ovšem v roce 1603 vyhořel. Poté byl péčí hraběte Valentina Martinice  v letech 1659-1677 znovu vybudován v raně barokním architektonickém stylu. Ještě před výstavbou kostela sv. Antonína byl v roce 1898 rozšířen. ...

BEDRNÍČEK, Pavel. Příběhy pražských svatyní. Praha : Volvox Globator, 2002.
s.153-154. ISBN 80-7207-480-6.
... Býval to románský kostelík osady Bubny a první písemná zmínka o něm je z roku 1234, kdy jej  vladyka Zdislav daroval zderazskému klášteru křižovníků Božího hrobu; nepochybně však stál daleko dříve.... při rychlém  růstu Holešovic se stal roku 1898 farním a při té příležitosti byl rozšířen  a znovu upraven. O dalších 16 let později, po vysvěcení Sv. Antonína na Strossmayerově náměstí, klesl kostel sv. Klimenta opět na filiální ....

ŠKODA, Eduard. Pražské svatyně : kostely, kaple, synagogy, církevní sbory a modlitebny od úsvitu křesťanství  na práh 21. století. Praha : Nakladatelství Libri, 2002. s. 209-210. ISBN 80-7277-098-5.

http://web.quick.cz/bohous.schnabl/Kostely/Popisy/Praha7_10.html
http://www.tenzor.cz/praha/letna/1000976.htm

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.12.2007 18:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu