Korunovace Přemysla Otakara II. a slavnost

Text dotazu

Dobrý den,
snažím se v rámci své absolventské práce dohledat co nejpodrobnější informace o slavnosti, která se konala na Letné v roce 1261 jako oslava korunovace Přemysla Otakara II. a Kunhuty. Potřebovala bych informace jako přesné datum (+proč znova to datum), jaké známé osobnosti se oslavy účastnily, jaký byl program oslav, co se pilo a jedlo, a v jakém množství, prostě takový report o konání této události.
Za jakékoliv návrhy a odkazy, kde bych měla hledat, předem moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

kolegyně z Historického kabinetu (což je tradiční název knihovny historie FF UK) Vám doporučují tuto literaturu:

 Pokračovatelé Kosmovi. Přeložil Karel HRDINA, et al. Praha, Svoboda, 1974. S. 130

Kniha zahrnuje dvě kronikářská sepsání 12. století-Mnicha sázavského a Kanovníka vyšehradského, bezprostředně navazující na Kosmovu kroniku a Druhé pokračování Kosmovo, jak bývá označován soubor kronikářských záznamů, sjednocených koncem 13. nebo počátkem 14. století neznámým pořadatelem. Druhé pokračování Kosmovy kroniky je poprvé publikováno v té podobě, jak se dochovalo v tzv. Dražickém (kapitulním) rukopisu. Edici uzavírá doslov o Pokračovatelích Kosmových a jejich zápisech.

 

ŽEMLIČKA, Josef: Přemysl Otakar II, král na rozhraní věků. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011. Česká historie. ISBN 978-80-7422-118-7. Str.118-120

 

WIHODA, Martin, MALAŤÁK, Demeter : Stát, státnost a rituály přemyslovského věku. Problémy, názory, otázky. Sborník příspěvků z konference konané dne 18. října 2005 v Brně. Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy. Prameny, země, kultura, 2006. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 80-86488-37-3. Str. 61-62

 

PACOVSKÝ, Karel. Svatojiřské abatyše a korunovace českých královen [online]. 2016 [cit. 2017-11-21]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/164980. Vedoucí práce Jan Zdichynec. Str. 26-27


Pokud by pro Vaši práci byly uvedené prameny nedostačující, ve všech najdete odkazy na další literaturu

 

 

 

 

 

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Knihovna Filozofické fakulty UK

Datum zadání dotazu

31.10.2017 20:53

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu