kopirovani knih

Text dotazu

Dobry den,
okopiruji mi prosim v knihovne celou knihu, od zacatku az do konce? Pry to podle autorskeho zakona nejde... a plati to i pro hudebniny? ja to chci pro svou potrebu ...
Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

v Národní knihovně ČR Vám můžeme vyhotovit papírovou kopii celé knihy, to není problém. V souladu s autorským zákonem 121/2000 Sb. jsou však tyto kopie určeny výhradně pro Vaši osobní, vědeckou nebo studijní potřebu. Jakékoli jiné užití kopií je zakázáno. Součástí hotové zakázky je také průvodní list, na kterém je tato poznámka uvedena. Převzetím zakázky potvrzujte užití díla právě v souladu s těmito podmínkami.

Cena za vyhotovení kopií se řídí ceníkem NK ČR, který naleznete na adrese http://www.nkp.cz/sluzby/dulezite-odkazy/cenik.

Do celkové ceny se dále započítává poplatek za přípravu předlohy 30 Kč, zakázku je možné si vyzvednout osobně v NK ČR nebo ji poslat poštou (v tomto případě se účtuje balné 35 Kč a poštovné dle tarifu České pošty).

Pokud byste měl zájem o kopii knihy z fondu NK ČR, napište nám na adresu reference@nkp.cz, po zpřesnění knihy bychom Vám napsali podrobnější cenové možnosti (barevný X černobílý tisk apod.).

Hudebniny není dle výše uvedeného zákona možné kopírovat, a to ani pro osobní potřebu. Viz v zákoně § 30a Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.11.2015 08:06

Václav Strnad píše:
Čtvrtek 18.01.2018 10:27
Dobrý den, omlouvám se za otravování hloupým dotazem. Vlastním knihu vydanou v roce 1922. Jde o obtížně sehnatelnou knihu Orchideje od autora Varáčka. Na Facebooku jsem se s ní pochlubil, a byl požádán jednou z členek orchidejářského fóra o její kopii. Mohu jako občan legálně poskytnout kopii knihy bez vědomí autora resp. správce autorských práv?
Děkuji moc.
PSK - admin píše:
Pondělí 29.01.2018 08:49
Dobrý den,

předem bychom rádi zdůraznili, že naše služba nemá odbornou právnickou povahu, a tak je s našimi závěry záhodno pracovat pouze jakožto s informacemi orientační povahy - v žádném případě se na ně nelze odvolávat jakožto na závazný výklad autorského zákona či právnickou konzultaci.

K Vámi popsané situaci se vztahuje Oddíl 2. Zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona). V textu zákona (§ 30 Volná užití) čteme: "(1) Za užití díla podle tohoto zákona se nepovažuje užití pro osobní potřebu fyzické osoby, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, nestanoví-li tento zákon jinak.
(2) Do práva autorského tak nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.
(.)
(5) Rozmnoženina nebo napodobenina díla zhotovená pro osobní potřebu fyzické osoby podle odstavce 1 nesmí být použita k jinému než tam uvedenému účelu." Dále v § 30a Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad čteme: "Do práva autorského nezasahuje
a) fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,
b) právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,
c) ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,
d) ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle § 25," Dle § 25 se přitom odměnou rozumí paušální poplatek kolektivnímu správci autorských práv placený výrobcem, dovozcem nebo příjemcem přístrojů k zhotovování záznamů a nosičů záznamů (dle platné zákonné úpravy je autorský poplatek započten do jednotkové ceny tiskáren, kopírek, skenerů apod., stejně tak, jako do ceny reprografických služeb na objednávku a jednotkové ceny nosičů, např. papíru, CD či DVD).
Z textu zákona tedy vyplývá, že pokud se jedná skutečně o kopii pro osobní potřebu Vaší kolegyně a Vy z poskytnutí této kopie nebudete čerpat hospodářský nebo obchodní zisk, kopii můžete legálně poskytnout, aniž byste žádal o jakákoliv povolení vlastníka nebo správce autorských práv. Autorský poplatek ve smyslu § 25 autorského zákona je započten do ceny použitého kopírovacího přístroje a nosiče.

Celý text autorského zákona naleznete např. na adrese https://business.center.cz/[…]/cast1h1.aspx.

Zdroj:

Zákona č. 121/2000 Sb.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu