Konvergenční proces ve východním a západním Německu

Text dotazu

Konvergenční proces ve východním a západním
Německu.

Odpověď

Budování nových spolkových zemí

Po sjednocení obou částí rozděleného Německa v roce 1990 byl stát postaven před velký, historicky jedinečný úkol. Jeho cílem bylo vyrovnat životní podmínky mezi východní a západní částí země. Protože téměř celý východoněmecký průmysl byl zastaralý a ekonomika nebyla konkurenceschopná, bylo třeba vynaložit vysoké částky na její modernizaci. Od sjednocení bylo do nových zemí ročně převedeno okolo 80 miliard eur, což odpovídá asi 3 % hrubého domácího produktu celého Německa. Přesto se proces konvergence vyvíjel pomaleji, než se předpokládalo. V pěti nových spolkových zemích se však v posledních letech vytvořil malý, ale silně výkonný průmyslový sektor špičkových technologií, který je koncentrován do několika center. K těmto úspěšným regionům patří především Drážd'any, Jena, Lipsko, Leuna a Berlín-Braniborsko. Novým motorem růstu se stal mezitím zpracovatelský sektor, kde nárůst výroby je nadále vysoký. Protože mzdové náklady ve výrobní sféře jsou nižší než západoněmecký průměr a používá se zde většinou jen nejmodernější technika, dosahuje toto odvětví výsledků srovnatelných s úrovní starých spolkových zemí. Disponibilní příjmy na obyvatele činily v roce 2006 přibližně 14 600 eur (18 800 eur ve starých spolkových zemích), a dosáhly tak oproti roku 1991 dvojnásobku. Přesto zůstává ve východním Německu hlavním úkolem snižování nezaměstnanosti. V platnost vešel v roce 2005 tzv. Solidární pakt II, který je finančně dotován částkou 156 miliard eur a má do roku 2019 zajišt'ovat rozvoj a zvláštní podporu nových spolkových zemí.

Životní poměry na východě a západě Německa

Sžívání východního a západního Německa patří k nejdůležitějším politickým cílům spolkové vlády. Od znovusjednocení roku 1990 velmi významně postoupilo v mnoha oblastech vyrovnávání životních poměrů na východě a západě Německa. Například v oblasti vzdělání a zdraví jsou rozdíly sotva patrné. Dopravní a telekomunikační infrastruktura na východě Německa patří k nejmodernějším na světě, také v oblasti technologií, jako jsou energetické a přírodní technologie, si někdejší Východní Německo vede velmi úspěšné. Většina historických center byla příkladně zrestaurována a láká mnoho turistů. V některých oblastech – jako např. při hlídání dětí předškolního věku – dokonce východ Německa udává tempo. Roční příjem obyvatel východního Německa byl v roce 2006 zhruba 14 600 eur – oproti 18 800 eur ve starých spolkových zemích – což znamená, že se od roku 1991 zdvojnásobil. Důchody v pěti nových spolkových zemích přesahují u mužů (1004 euro měsíčně) i u žen (664 euro měsíčně) výši důchodu ve starých spolkových zemích, kde muži pobírají průměrně 967 euro a ženy 485 euro měsíčně. To je možné vysvětlit zejména poukazem na pracovní biografie důchodců a důchodkyň v nových spolkových zemích, kteří až do znovusjednocení roku 1990 pracovali na plný úvazek.

Míra nezaměstnanosti v nových spolkových zemích dosáhla nejnižší hodnoty od roku 1991 v létě 2008, kdy se vyšplhala na 12,8 procent. Ale i přesto jde stále o dvojnásobek míry nezaměstnanosti ve starých spolkových zemích. Situace na trhu práce je velice rozdílná v závislosti na regionu, branži a kvalifikaci zaměstnanců: Především v hospodářských centrech, jako jsou Drážďany, Chemnitz a Lipsko je hustota pracovních míst dokonce vyšší než v mnoha západoněmeckých oblastech.

Také výroční zpráva o stavu německého sjednocení z roku 2008 konstatuje v oblasti hospodářství významné rozdíly mezi novými a starými spolkovými zeměmi: Výkon ekonomiky – při němž se porovnává hrubý domácí produkt na hlavu obyvatelstva – se v roce 2007 pohyboval v případě pěti

nových spolkových zemí kolem 70% jedenácti starých spolkových zemí. Spolková vláda se proto „nadále zavazuje k trvalému překonávání rozdílů vyplývajících z někdejšího rozdělení Německa“. K hlavním úkolům podpory patří kromě jiného i další posilování hospodářství s ohledem na budoucnost stejně jako programy pro dlouhodobě nezaměstnané, osoby vyššího věku a s nižší kvalifikací. Velké šance pro východní Německo spatřuje spolková vláda i v prohlubování evropské spolupráce se středoevropskými a východoevropskými sousedy Německa.

Utváření vnitřní jednoty Německa je také úkolem občanské společnosti. Z tohoto důvodu vypisuje spolková centrála pro politické vzdělávání každoročně „Cenu jednoty – občanská cena za příspěvek k německému sjednocení“. Touto cenou jsou vyznamenáváni lidé a projekty, které významně a tvůrčím způsobem přispívají k německému sjednocení a posouvají vlastními silami a myšlenkami srůstání východu a západu Německa.

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/cz/

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/pakt-stability-a-rustu/1000521/47666/

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Proces_realne_konvergence_MF_2008_pdf.pdf

http://www.cepsr.com/clanek.php?ID=57

http://www.integrace.cz/integrace/katalog/soubory/ilona_svihlikova.pdf

http://ec.europa.eu/index_en.htm

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=1090,30070682,1090_33076576&_dad=portal&_schema=PORTAL

Literatura:

Nachtigal, V. – Tomšík, V.: Konvergence zemí střední a východní Evropy k Evropské unii. Praha, Linde 2002.

Report on the State of the European Union. Volume I. Palgrave MacMillan 2005

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Centrum informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze

Datum zadání dotazu

11.01.2010 10:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu