Kontrola zdravotní nezávadnosti potravin

Text dotazu

Potřebovala bych získat informace na téma Systémy zajišťování bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin. Zajímají mě jak standardy např. WHO, FAO, EU, ale i České republiky.
Mohl/a byste mi nějaké doporučit?

Odpověď

Zajištění bezpečnosti potravin má několik základních složek: legislativní (včetně pomocných a podpůrných norem, příruček, návodů), kontrolní, komunikační.

Zdroje
1) V r. 1997 byly v ÚZEI zpracovány příručky „Suková: Systémy zajišťování jakosti a provádění kontroly v potravinářství“ a „Suková: Příručka k pochopení aplikace koncepce HACCP“, které jsou k dispozici v Zemědělské a potravinářské knihovně http://www.nzpk.cz/ (viz katalogy http://aleph.uzpi.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=uzp01, nebo Příručka k pochopení aplikace koncepce HACCP). Ačkoli jsou příručky vzhledem k vývoji legislativy zastaralé, mohou být vodítkem při zpracování tématu.
2) ÚZEI zajišťuje webové stránky Agronavigátor www.agronavigator.cz Bezpečnost potravin www.bezpecnostpotravin.cz, , které jsou pro přehlednost rozděleny do řady rubrik.
Na Bezpečnosti potravin je v levém sloupci např rubrika „Systém zajištění bezpečnosti potravin v ČR“, kde lze najít souhrnnou studii se stejnojmenným názvem Systém zajištění bezpečnosti (zdravotní nezávadnosti) potravin v ČR.
Dále je tam např. rubrika „Varování před závadnými potravinami“ a „Hlášení ze systému RASFF“.
Vpravo nahoře se lze dostat do části týkající se činnosti Evropského úřadu pro bezpečnost potravin EFSA a do části týkající se legislativy.
Mezi předpisy ES je z hlediska zajištění bezpečnosti potravin stěžejním nařízení 178/2002/ES (zahrnuje povinný systém HACCP) a balíček nařízení o kontrole z r. 2008: 382/2004/ES, 352/2004/ES, 353/2004/ES, 354/2004/ES (viz např. Návrh nařízení k balíčku nových hygienických předpisů ES ).
3) ÚZEI zpracoval jako pomůcku pro orientaci v legislativě např.
Seznam potravinářských předpisů ES (1. a 2. část)
Zákon o potravinách a prováděcí vyhlášky

Plné texty předpisů ES lze najít na webu eur-lex
http://eur-lex.europa.eu/RECH_mot.do?ihmlang=cs (nebo podle čísla předpisu na http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do).
Plné texty českých předpisů ve Sbírce zákonů, např. na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
nebo aktualizované verze na Portálu veřejné správy ČR. http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/699/place

4) Důležitým principem zajištění bezpečnosti potravin je dodržování hygieny a správné hygienické a výrobní praxe, a dále systém vlastní kontroly „HACCP“.
Např. Příručky správné hygienické praxe na stránkách MZe ČR
Ohledně systému HACCP je v Zemědělské a potravinářské knihovně řada předpisů (viz katalogy ZPK)
5) V rámci Codex Alimentarius (FAO/WHO) existuje např. Kód pro hygienickou praxi CAC/RCP 1-1969, Rev. 3 (1997) http://www.haccphelp.com/Documents/Codex.pdf
6) Důležitým nástrojem pro certifikaci bezpečnosti potravin jsou mezinárodní normy ISO, BRC, IFS apod. viz např. Normy BRC, IFS a ISO
Vhodným studijním materiálem pro to je časopis „Kvalita potravin“.
Závěr
Předpokládám, že tento nástin možností hledání bude pro vás užitečný. Naštěstí je k dispozici internet, kde lze najít téměř všechno. V rámci infopultu ZPK již nelze problematice věnovat více času. ZPK nabízí mj. provedení placených rešerší http://www.nzpk.cz/resersni-sluzby/ , ale u studentů se jistě předpokládá provedení vlastními silami. Pokud se práci podaří dokončit, zajímala by mě. Může být pomůckou pro podnikatele začínající v potravinářství apod.

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

05.04.2013 07:50

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu