Konkurenční zpravodajství a knihovny

Text dotazu

Dobrý den,
Rád bych se zeptal, jaké nejznámější knihovny se zapojují do oblasti ekonomických informací? Jakým způsobem a pomocí čeho?

Odpověď

Dobrý den,

děkujeme za využití služby Ptejte se knihovny.

Pojem „konkurenční zpravodajství“ neboli „Competitive Intelligence“ se většinou váže na ekonomickou a podnikatelskou oblast. V konkurenčním prostředí ekonomických subjektů patří systematická a legální zpravodajská činnost ve smyslu zjišťování informací o konkurentech ke klíčovým aktivitám, které mohou firmě přinést výhodu nebo prospěch.

Konkurenční zpravodajství ale vnímáme i jako součást širšího celku nestátního zpravodajství. Zahrnuje v sobě etické získávání, zpracování a využívání relevantních informací, jejich proměnu ve znalost a následně jejich použití v rozhodovacím procesu anebo při prosazování společenských, politických a ekonomických zájmů.

Tohle se odehrává v tzv. zpravodajském cyklu, který obsahuje také fázi vyhledání informací z otevřených i speciálních zdrojů a shromáždění, případně třídění informací. V této souvislosti může být právě knihovnictví disciplínou, která pomáhá se získáváním a shromažďováním relevantních informací v rámci zpravodajského cyklu.

Na základě uvedeného se domníváme, že knihovny se mohou zapojit do procesu konkurenčního zpravodajství tím, že vyhledávají informace ve svých zdrojích, fondech a databázích, případně je seřazují a kategorizují. To znamená, že se jedná o všechny knihovny, které mají v nabídce svých služeb i referenční a rešeršní činnosti. K úkolům knihoven už ale nepatří i následné vyhodnocování a analyzování dohledaných informací. To, jakým způsobem budou tyto informace využity a jaké rozhodnutí se na základě nich přijme, ať už v ekonomické nebo jiné oblasti, je čistě v kompetenci zadavatele.

Vnímejte ale, prosím, tuto odpověď především jako snahu o zodpovězení Vašeho dotazu. Naše odpověď si nenárokuje být nezpochybnitelnou a vyčerpávající všechny informace. Proto se můžete zkusit obrátit i na jiné knihovny, zvláště z oblasti ekonomie, například na Knihovnu Vysoké školy ekonomické v Praze (https://knihovna.vse.cz/), kde by Vám vzhledem na zaměření jejich fondu mohli poskytnout další relevantní pohled.

Použité zdroje

-LUKÁŠ, Luděk. Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2012. sv. 2. ISBN 978-80-87500-05-7.
-BARTES, František. Competitive intelligence: základ pro strategické rozhodování podniku. Ostrava: Key Publishing, 2012. ISBN 978-80-7418-113-9.
-VYMĚTAL, Jan, Anna DIAČIKOVÁ a Miriam VÁCHOVÁ. Informační a znalostní management v praxi. Praha: LexisNexis CZ, 2005. ISBN 80-86920-01-1.
-JIRÁSEK, Jaroslav. Management budoucnosti: (řízení z prvního sledu). Praha: Professional Publishing, 2008. ISBN 978-80-86946-82-5.
-Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo (2008 : Praha, Česko) et al. Bezpečnost organizací, mezinárodní bezpečnost a mezinárodní humanitární právo: sborník mezinárodní konference : Praha, 31.10.2008. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Ediční středisko v nakl. IFEC, 2008. ISBN 978-80-87146-15-6.
-RAUCH, Jan. Zpracování informací a znalostí. Konkurenční zpravodajství. Online, přednáška. Dostupné z: VŠE, Katedra informačního a znalostního inženýrství, https://nb.vse.cz/~rauch/mzi/6CI.pps. [cit. 2024-03-26].

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

19.03.2024 20:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu