Konkurenceschopnost českého potravinářství

Text dotazu

Dobrý den,
píši bakalářskou práci na téma Konkurenceschopnost českého potravinářství. Byla bych vděčná kdyby jste mi pomohli najít hodnou literaturu. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

k tématu "konkurenceschopnost českého potravinářství" jsme v Online katalogu Národní knihovny ČR nalezli mimo jiné následující literaturu:

* PLÁŠIL, Martin a kol. Konkurenceschopnost potravinářského sektoru ČR = The competitiveness of the CZ food industry: (výsledky dotazníkového šetření): výzkumná studie. Praha: Ústav zemědělské ekonomiky a informací, 2010. 57 s. Výzkumná studie; č. 100. ISBN 978-80-86671-76-5.

* Konkurenční prostředí v zemědělství a potravinářství: sborník vědeckých prací z mezinárodní konference, Brněnská přehrada 13.-15. září 2000. V Brně: Mendelova lesnická a zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, [2001?]. 287 s. ISBN 80-7157-495-3.

* SVOBODA, Roman a ŠRÉDL, Karel. Nedokonalé konkurence na trzích potravin. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 239 s. Ekonomie studium. ISBN 978-80-87197-61-5.

* BARTOŠÍKOVÁ, Romana. Význam systémů řízení bezpečnosti potravin pro konkurenceschopnost potravinářských podniků = Food safety management systems importance for competitiveness of food enterprises. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. 43 s. Teze disertační práce = Doctoral thesis summary. ISBN 978-80-7454-033-2.

* MEULEN, Bernd van der. Reconciling food law to competitiveness: report on the regulatory environment of the European food and dairy sector [online]. Wageningen, The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, 2009. European Institute for Food Law series [cit. 2014-08-28]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10688347.

* VIZJAK, Andrej. Žraloci a malé ryby: kostka růstu pro konkurenční boj založený na velikosti. 1. [vyd.]. Praha: Grada, 2009. 335 s. ISBN 978-80-247-3189-6.

* BLAŽEK, Ladislav a kol. Konkurenční schopnost podniků: (analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 s. ISBN 978-80-210-4734-1.

 

K dohledávání další vhodné literatury je možné použít následující zdroje:

* Online katalog Národní knihovny ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/nkc

* Souborný katalog ČR: http://aleph.nkp.cz/cze/skc

* Jednotná informační brána: http://www.jib.cz/

* Výběrová článková databázi ANL: http://aleph.nkp.cz/cze/anl

* Licencovaná fulltextová článková databáze Anopress (dostupná v některých knihovnách)

 

Pokud byste chtěla dané téma nahlédnout i ze zahraniční perspektivy, můžete použít celou řadu zahraničních zdrojů.  K dohledání vhodných článků a e-knih můžete užít online licencované databáze knihoven (v Národní knihovně ČR jsou dostupné databáze viz http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju ) Volně dostupné jsou článkové databáze portálu JIB (http://www.jib.cz - zahraniční články, zahraniční články - licencované) a databáze Google Scholar ( http://scholar.google.cz/), Souborné katalogy WorldCat: http://www.worldcat.org/, Europeana: http://www.europeana.eu/portal/ či obsáhlý katalog knihovny Library of Congress: http://www.loc.gov/index.html

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

13.10.2014 12:17

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu