Konkludentní prodloužení trvání nájmu způsobem uvedeným v ustanovení § 2285 občanského zákoníku je vyloučeno.

Text dotazu

Úplně nerozumím slovu "Konkludentní ". Jestliže výše uvedené jsem kdysi podepsala v nájemní smlouvě na dobu určitou do 30.6.2017 jako nájemce, v nájmu dále pokračovala a pronajímatel nájemné přijímal, mohlo dojít k automatickému prodloužení nájemní smlouvy nebo nikoliv?

Odpověď

Dobrý den,

 

situace, kdy nájemce užívá pronajatý byt i po uplynutí smluvené doby a pronajímatel nic nenamítá, řeší občanský zákoník.

„Neznamená to však, že by byla věc užívána bez právního titulu (nájemní smlouvy). V takovém případě se uplatní domněnka, že byla mlčky obnovena nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké platily pro smlouvu první.

Konkludentním prodloužením (mlčky) nájemní smlouvy se zabývá občanský zákoník konkrétně v § 2230, který říká, že, užívá-li nájemce věc i po uplynutí nájemní doby a pronajímatel ho do jednoho měsíce nevyzve, aby mu věc odevzdal, platí, že nájemní smlouva byla znovu uzavřena za podmínek ujednaných původně.“1)

 

„Pokud jste v pronajatém bytě setrvali po dobu alespoň tří měsíců po skončení nájmu na dobu určitou, automaticky dochází k prodloužení nájmu o tutéž dobu, po kterou trval původní nájem.“2)

 

Zdroje:

1) http://www.obcanskarealitniporadna.cz/automaticke-prodlouzeni-najmu/

2) https://www.vasenaroky.cz/poradna/automaticke-prodlouzeni-doby-najmu?t=najemni-smlouva

 

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

08.10.2018 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu