Koncovka 3.a 6.pádu mužských podstatných jmen životných jedn. č.

Text dotazu

Dobrý den,
mám rozečtenu Přemyslovskou epopej a setkávám se tam se zvláštním jevem - totiž koncovka 3.a 6.pádu mužských podstatných jmen životných jednotného čísla. Měla jsem za to, že správně zní "i" ( příklad: o dědici, k pekaři, papeži... )
V uvedeném díle se stále znovu setkávám s koncovkou "ovi"( dědicovi, pekařovi, papežovi...). Zajímá mne, zda takové znění Pravidla českého pravopisu připouštějí, či zda jde o chybu. Přiznávám, že mně toto -ovi takzvaně "trhá uši".

Odpověď

Dobrý den,

podle Internetové jazykové příručky Jazykové poradny na stránkách Ústavu pro jazyk český http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=601 platí tato pravidla pro skloňování mužských podstatných jmen životných:

pekař

rod: mužský životný

1. pád

   pekař                               pekaři


2. pád

  pekaře                              pekařů


3. pád

  pekaři, pekařovi               pekařům


4. pád

  pekaře                             pekaře


5. pád

  pekaři                              pekaři


6. pád

  pekaři, pekařovi               pekařích


7. pád

  pekařem                          pekaři


Skloňování mužských živ. jmen – konkurence krátkých a dlouhých tvarů v 3. (6.) p. j. č.

1. Obecné poučení

Mužská životná podstatná jména skloňovaná podle vzorů „pán“, „muž“ a „soudce“ mají ve 3. a 6. pádě jednotného čísla koncovky -u/-ovi (vzor „pán“) -i/-ovi (vzory „muž“ a „soudce“): inženýru/inženýrovi, Mojmíru/Mojmírovi, muži/mužovi, Hanuši/Hanušovi, soudci/soudcovi, zrádci/zrádcovi. O užití delší nebo kratší varianty rozhodují různé činitele, zvláště syntaktické, slovosledné, rytmické. Např. stojí-li jméno samostatně, mívá koncovku delší; u příjmení je -ovi závazné, pokud nemá adjektivní (Šťastný – Šťastnému) nebo zájmenné koncovky (Mallarmé – Mallarméovi i Mallarmému; Attlee Atleemu) – viz kapitoly o skloňování mužských osobních jmen.

2. Koncovka -ovi

Koncovka -ovi je běžná u obecných podstatných jmen a vlastních jmen skloňovaných podle vzoru „pán“ a u vlastních jmen skloňovaných podle vzoru „muž“ zvláště v případě, stojí-li samostatně: dej to tomu pánovi u okna, mechanikovi se to nelíbilo, jdu k doktorovi, zavolej Richardovi, ozvi se Mojmírovi, Pavlovi; zavolej Tomášovi, Ondřejovi, napiš Hanušovi.

Pozn.: Podstatná jména skloňovaná podle vzoru „předseda“ mají jedinou koncovku -ovi: předsedovi, husitovi, sluhovi, rikšovi, Otovi (Ota), Ríšovi, Honzovi.

3. Několikaslovný výraz

U několikaslovného výrazu (často spojení rodného jména a příjmení, popř. titulu a jména) se koncovka -ovi připojuje zpravidla jen k poslednímu členu, popř. se koncovky -ovi a -u/-i střídají, u posledního slova je však -ovi: přejeme panu doktoru Tomáši Svobodovi mnoho úspěchů (přejeme panu doktorovi Tomáši Svobodovi); ... uděluje inženýru Davidu Němečkovi za přínos...

Pozn.: V běžných neformálních projevech se prosazuje spíše koncovka -ovi: magistrovi Ladislavovi Havlíčkovi.

4. Koncovka -u

Koncovku -u mají pouze jména vzoru „pán“ (doktoru, inženýru, profesoru), a to obvykle ve spojení se jménem: profesoru Benediktovi. Podstatná jména člověk bůh mívají obvykle koncovku -u i tehdy, stojí-li samostatně: žádnému cizímu člověku nevěř; mluvil vždy o bohu. Rovněž ve spojení typu pan Dvořák je pravidelně pouze krátký tvar: panu Dvořákovi.

5. Koncovka -i

U měkkých typů (muž, soudce) je u apelativ běžnější koncovka -i: dej to otci, řekni to průvodci, o svém muži mluví vždy pěkně, přemýšlel o svém nástupci, jednali o dědici; u křestních jmen je -ovi: dej to Ondřejovi, Milošovi, řekni Bohoušovi, Jonášovi. Pro několikaslovné výrazy platí totéž co pro vzor „pán“: uděluje Ondřeji Mikšovi za přínos..., Aleši Benešovi děkujeme za vzornou reprezentaci

Takže podle Pravidel českého pravopisu jsou možné obě varianty a záleží pouze na citu spisovatele.

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

06.01.2014 10:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu