Koncept ženského genderu v beletristické literatuře

Text dotazu

Dobrý den,
dovoluji si vás požádat o seznam literatury vhodné jako teoretický podklad pro analýzu ženského genderu v díle konkrétního autora. Ideální by byla publikace popisující již hotové analýzy; rovněž publikace zabývající se metodou. Celý problém bude nejspíš v kompetenci tzv. feministické literární teorie.

Odpověď

Dobrý den,

k obecněji chápané feministické literární teorii vyšly v češtině dvě knihy, a to:

Oates- Indruchová, L. (ed.): Ženská literární tradice a hledání identity : antologie angloamerické feministické literární teorie. Praha : SLON, 2007.

Morrisová, P.: Literatura a feminismus. Brno : Host, 2000.

Dále jsme k tomu tématu našli i následující publikace:

Plain, G. – Sellers, S. (edd.): A History of Feminist Literary Criticism. Cambridge : Cambridge University Press, 2007.

Fulka, J.: Ženské psaní a nové genderové teorie. In: Plav. Roč. 2 (2006), č. 4, s. 6-9.

Věšínová, E.: Muž by nemohl napsat to co žena : rozhovor s Evou Kalivodovou a Jitkou Jílkovou. In: Plav. Roč. 2 (2006), č. 4, s. 2-5.

Metodologickou inspiraci by Vám mohly poskytnout publikace:

Matonoha, J. (ed.): Česká literatura v perspektivách genderu. Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR – Obec spisovatelů – Nakladatelství Akropolis, 2010.

Heczková, L.: Píšící Minervy : vybrané kapitoly z dějin české literární kritiky. Praha : Filozofická fakulty Univerzity Karlovy, 2009.

Weagel, D.: Women and Contemporary World Literature : Power, Fragmentation and Metaphor. New York : Peter Lang, 2009.

Filipowicz, M. Ł.: Tvorba Boženy Němcové v kontextu projektu écriture féminine. In: Hodnoty a hranice: svět v české literatuře, česká literatura ve světě: sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005. Svazek 3, Božena Němcová a její Babička. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006.

Sokol, E.: Feministický (či genderový) pohled na romány Daniely Hodrové. In: Hodnoty a hranice: svět v české literatuře, česká literatura ve světě: sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005. Svazek 1, Otázky českého kánonu. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006.

Všechny zmíněné knihy, periodika a sborníky se nachází mj. ve fondu Národní knihovny ČR.

Početné (především cizojazyčné) odborné články najdete rovněž v licencované databázi Ebsco. S databázi Ebsco můžete pracovat na počítačích v Národní knihovně, případně po přihlášení na stránkách http://han.nkp.cz i prostřednictvím vzdáleného přístupu (přihlašovací údaje jsou stejné, jako v případě objednávání z elektronického katalogu NK).

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

23.12.2013 15:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu