Komunistická "kulturní revoluce" v ČR

Text dotazu

Vážený pane, vážená paní,
nedávno jsem v jedněch novinách nalezl obrázek dokumentující, jak komunisti během minulého režimu umístili chov vepřů do, hádám, zámecké kaple (na fotografii bylo vidět zaklenutí ozdobnou klenbou, štuková výzdoba a malba na stropech a dole na zemi přepažení dřevěnými přepážkami prostoru, aby vepři neutekli).
Chtěl bych se vás proto zeptat, zda byste mi nedoporučili nějakou bibliografii k tomuto tématu - nějaké publikace, kde by se o těchto případech (a dalších případech komunistické "kulturní revoluce" na kostelech, klášterech a hradech a zámcích) dokumentárně psalo a kde by byl text doprovozen fotografiemi těchto případů.
Předem mnohokrát děkuju.

Odpověď

Dobrý den,

 

omlouváme se za opožděnou odpověď. Publikaci, která by fotograficky dokumentovala způsob zacházení s historickými stavbami (zámky, kláštery, kostely atd.) mezi lety 1945 (respektive 1948) - 1989, se nám bohužel nepodařilo najít.

 

Pravdou je, že do státní péče, která se o stavby skutečně starala, se dostala např. u  zámků a hradů jen jejich část. Ostatní bývalá šlechtická sídla byla předána převážně do správy místním národním výborům, jednotným zemědělským družstvům, státním statkům nebo výrobním podnikům. Podle publikace "Věda a technika v Československu v letech 1945-1960" vznikl koncem padesátých let dokumentární film o československé památkové péči, který konfrontoval pohled na štukovou výzdobu stropu v zámku v Rychnově nad Kněžnou s pohledem dolů na skladiště pytlů, lopatu opřenou o štuky, zasekané elektrické dráty ve zdi a hřebík s odloženými šaty zaražený do nástěnné malby.

Tato publikace také popisuje, jak ve zmíněném období probíhalo uvolňování peněz na opravy církevních staveb - vše podlého schválení okresního tajemníka pro věci církevní, nicméně podle interních směrnic měly být opravovány především ty historicky cenné kulturní památky, u nichž se mohlo do budoucnosti počítat s jiným než církevním využitím. U ostatních objektů měly opravy probíhat z vlastních prostředků církevních právnických osob - např. pomocí sbírek věřících. V pohraničí se po odsunu původních obyvatel kostely nechávaly vlastnímu osudu a pomalu se rozpadaly, až byly zbořeny jako stavby ohrožující veřejnou bezpečnost. Některé památky doplatily na umístění v lokalitě bohaté na nerostné suroviny.

 

 

Několik příkladů vyvlastněných objektů a jejich dalších využití uvádí učebnice "Rekonstrukce a ochrana památek":

* domovy důchodců - zámky Smečno, Černá Hora, Chrou- stovice, Sokolnice u Brna, Hodkovce, Nový zámek v Jevišovicích na Moravě atd.

* léčebny a ústavy - zámky Plaveč u Znojma, Sebe tov na Blanensku, Velké Meziříčí

* vědecké ústavy - Mlyňany, Průhonice, Žehušice, Holovousy a podobné

* základní, odborné a vysoké školy - Červená Řečice, Lednice

* armáda  - hrad Veveří, zámek Brtnice u Jihlavy, Rosice u Brna, Police u Jemnice, Jaroslavice a Uherčice u Znojma

 

Připojit můžeme i další příklady:

* zámek Žinkovy - rekreační středisko ROH

* zámek v Opatovicích - rekreace mládeže [Osvětová práce 12,1958, č. 4, s. 55; tamtéž, č. 25, s. 391.]

* zámek Bruntál -  vojenská správa, poté od roku 1960 zpřístupněn veřejnosti - https://www.mubruntal.cz/navrhy-na-vyuziti-zamku-v-bruntale-pro-skolske-ucely-v-letech-1955-az-1958/d-959772

* Prostějov, vily pro bratry Kováříky navržené Emilem Králíkem - svazácký klub, jesle

* Brno, vila Thugendhat - taneční konzervatoř, rehabilitační středisko - http://www.tugendhat.eu/cz/dum/po-odchodu-rodiny.html

* zámek Bečváry - archiv Československé akademie věd

* zámek Zelená Hora - armáda - http://www.zelenahora.cz/cs/historie/historie-zamku

* https://www.idnes.cz/ceske-budejovice/zpravy/zamek-borsov-nad-vltavou-zamecek-byty-komunitni-wehrmacht-zachrana.A190527_478312_budejovice-zpravy_mrl

* klášter Louka u Znojma - armáda [KOZDAS, Jan. Bývalý klášter premonstrátů v Louce u Znojma po roce 1945: od bombardování v roce 1945 po prohlášení za národní kulturní památku dne 20. února 2017 s účinností k 1. červenci 2017. Jan Kozdas. In: Sborník Státního okresního archivu Znojmo : historický a vlastivědný sborník Znojemska a Moravskokrumlovska Znojmo : Moravský zemský archiv v Brně Sv. 32, (2017 [vyd. 2018]), s. 7-12.]

* zámek Nové Hrady - mimo jiné I výkrmna prasat https://www.rodinnafirma.net/cz/aktuality/176-prodejem-veskereho-majetku-k-vlastnimu-zamku

* zámek Zvěstov - chov prasat - https://region.rozhlas.cz/zamek-zvestov-byl-urceny-na-odstrel-obyvatele-obce-ho-padnout-nenechali-a-8017209, https://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/zachranuji-zamek-ktery-komuniste-vyhodili-do-vzduchu-20181104.html

 

 

Existují publikace, které popisují souhrnně památky postižené "nepéčí" před rokem 1989, nicméně fotografickou dokumentací nejsou vybaveny do té míry, aby vyhovovala Vašim potřebám:

 

MUSIL, František, PLAČEK, Miroslav a ÚLOVEC, Jiří. Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska po roce 1945. 1. vyd. Praha: Libri, 2005. 415 s. ISBN 80-7277-285-6.

 

ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 1. vyd. Praha: Libri, 2003-2005. 2 sv. ISBN 80-7277-169-8.

* Knihu tvoří abecední seznam jednotlivých nejvíce ohrožených objektů. V textu hesel se uvádí příslušnost sídla k bývalém panství, dále všichni zjištění majitelé; hlavně ale autor popisuje historii stavu objektu od počátku do současnosti. V mnoha případech jsou ještě k heslu připojeny katastrální mapy i plány sídel a zejména zobrazení objektů - kresbami i fotografiemi (včetně současného stavu). Doplněno obsáhlou bibliografií. Kniha navazuje na předchozí autorovo dílo Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech po roce 1945.

 

VALENČÍK, Michal. Ohrožené památky: (kostely, kaple a kapličky v České republice). Vyd. 1. Praha: Baset, 2006. 293 s. ISBN 80-7340-082-0.

* kniha se zabývá v převážné míře památkami, které se dostaly do současného neutěšeného stavu v období po roce 1948, není zmíněn jejich osud po roce 1945

 

KRČMÁŘ, Luděk, PROCHÁZKA, Zdeněk a SOUKUP, Jan. Zničené kostely = Vernichtete Kirchen. 2., upr. vyd. (česko-německé). V Domažlicích: Nakladatelství Českého lesa, 2005. 207 s. Průvodce historií západních Čech; č. 14. ISBN 80-86125-57-2.

 

Radová, Jarmila, ed. Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice. Praha: Národní památkový ústav, Ústřední pracoviště, 2005. 263 s. Odborné a metodické publikace; sv. 30. ISBN 80-86234-70-3.

- pouze seznam

 

 

 

Zajímavá pro Vás mohla být publikace "Národní kulturní komise" a následující články, byť se zpravidla vztahují ke konkrétnímu objektu:

UHLÍKOVÁ, Kristina. Národní kulturní komise 1947-1951. 1. vyd. Praha: Artefactum, 2004. 254 s., [12] s. obr. příl. Fontes historiae artium; 11. ISBN 80-903230-8-1. obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/91472/pdf

 

NACHTMANNOVÁ, Alena. Znárodnění Nového Stránova a jeho další osudy během období komunismu. Zprávy památkové péče Roč. 77, č. 6 (2017), s. 681-687.

... Po znárodnění byl zámek využíván jako dětský domov (v předzámčí bylo JZD), čemuž odpovídaly i veškeré necitlivé úpravy (záchody a umývárny byly vestavěny i do chodeb a hlavních reprezentačních prostor aj.). O péči státu svědčí i skutečnost, že ze sedmi set kusů zámeckého mobiliáře jich bylo později původním majitelům navráceno pouhých čtyřicet...

https://www.zamekstranov.cz/index.php?p=historie

 

MEZEROVÁ, Ľubica. Činnost Národní kulturní komise a osudy zámků Moravskoslezského kraje po roce 1945. In: Sborník bruntálského muzea / Bruntál : Muzeum v Bruntále (2015), s. 60-72.

 

RAZÍM, Vladislav. Zničené kostely severních Čech 1945-1989 aneb memento a dlouhé stíny minulosti. Památky středních Čech. Časopis Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze. Roč. 26, č. 1 (2012), s. 50-59

 

VĚTROVSKÁ, Barbora. Zničené kostely severních Čech 1945-1989. Barbora Větrovská. In: Ústecký sborník historický = Aussiger historische Zeitschrift / Ústí nad Labem : Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem č. 1-2 (2012), s. 147-148. [Výstava, březen - listopad 2012]

 

UHLÍKOVÁ, Kristina. Ochrana sakrálních památek v českých zemích v letech 1945-1958. In: Zprávy památkové péče. Časopis státní památkové péče. Praha : Národní památkový ústav Roč. 65, č. 4 (2005), s. 335-343.

 

BADUROVÁ, Pavlína - PAVELKOVÁ, Ilona. Osudy zámeckých objektů a jejich mobiliáře po roce 1945 na území Těšínského Slezska - nástin problematiky. In: Cieszyńskie studia muzealne = : Těšínský muzejní sborník. Dům, palác a zámek v hmotné kultuře Slezska = Dom, pałac i zamek w kulturze materialnej Śląska / Český Těšín : Muzeum Těšínska Sv. 6, (2018), s. 287-300.

 

HANSOVÁ, Jarmila - ZUZÁKOVÁ, Eva. Barokní knihovní skříně z kláštera Lnáře po "akci K". In: Památky jižních Čech / České Budějovice : Národní památkový ústav Sv. 6, (2015), s. 76-91.

 

HORA, Přemysl Viktor. Pro záchranu. In: Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků. Červený Kostelec : Vlastivědný spolek při Městském kulturním středisku v Červeném Kostelci č. 23, (2001,) s. 49-51. [Ratibořice, Babiččino údolí]

 

OURODA, Vlastislav. Velké potíže "Malé Hluboké": k historii devastace zámku Český Rudolec. In: Památky jižních Čech / České Budějovice : Národní památkový ústav Sv. 5, (2014), s. 28-37.

... v 50. letech byly v zámku zřízeny byty a kanceláře, v roce 1970 byl zámek v téměř havarijním stavu

 

GAŽI, Martin. Boletický kostel sv. Mikuláše pod vojenskou správou: příspěvek k poznání památkové (ne)péče o militarizovanou krajinu druhé poloviny 20. století. In: Památky jižních Čech / České Budějovice : Národní památkový ústav Sv. 7, (2016), s. 23-45.

- součástí článku jsou i fotografie devastovaného kostela

 

ŠABATOVÁ, Lenka. O jedné (ne)příkladné devastaci aneb konec jednoho zámku. České památky. Časopis pro přátele památek a historie. 10, č. 1, (1999,) s. 9-10

- součástí článku jsou i fotografie

 

CHUDÁREK, Zdeněk. Benediktinský klášter v Břevnově - devastace a obnova. Zprávy památkové péče. 53, č. 5, (1993,) s. 192-202

 

HENEK, Ladislav. Barbaři v klášteře. Reportér : časopis Svazu československých novinářů. 6, č. 6, (1991,) s. 10-12

- klášter Rajhrad

 

KLÍMA, David. Zámek Čečovice - krátce k ohrožené památce. České památky. Časopis pro přátele památek a historie. 10, č. 1, (1999,) s. 12-15

 

HÁJEK, Pavel. Jde pevně kupředu naše zem: krajina českých zemí v období socialismu 1948-1989. Vyd. 1. Praha: Malá Skála, 2008. 161 s. ISBN 978-80-86776-07-1.

- kapitola Účelové využívání kulturně či historicky cenných staveb

 

KREJČOVÁ, Jana. Libavsko v letech 1945-1960 s přihlédnutím k osudu církevního majetku. Poodří. Časopis obyvatel horní Odry 3, (2007.) s. 1-54 Plný text: http://www.casopispoodri.cz/starsicisla/pdf/POODRI%203-2007.pdf

 

VYŠOHLÍD, Zdeněk, PROCHÁZKA, Zdeněk a Fakulta humanitních studií. Čím ožívá krajina =: Was die Landschaft mit Leben erfüllt : osudy 129 kostelů na Domažlicku a Tachovsku 1990-2002. Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 2003. ISBN 80-86125-34-3.

 

FOLTÝN, D. Monastická architektura v českých zemích a proměny jejího využití v průběhu staletí. Zprávy památkové péče, 2009, č. 2, s. 95-99.

 

CHUDÁREK, Zdeněk. Poznání a ochrana monastických památek u nás.  Zprávy památkové péče, 2009, č. 2, s. 100-104.

 

Aktuální fotografie řady poničených zámků najdete i na https://www.mizejicipamatky.cz/index.php/stopy-v-prachu/zamky-a-tvrze/stopy-prachu/zamky. U zámků zpravidla bývá i popis jejich užívání po roce 1945 (a často to jsou právě různá JZD, která je měla ve správě). K dispozici bývá fotogalerie, i když jde o soudobé fotografie. Můžete se ještě zkusit obrátit na Knihovnu Generálního ředitelství NPÚ (https://www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu/sluzby/knihovna), zda by Vám kolegové nedoporučili další zdroje.

 

 

Použité zdroje

* KŘÍŽ, Milan. Rekonstrukce a ochrana památek II: Určeno pro posl. fak. architektury. Brno: VUT, 1989. s. 145. ISBN 80-214-0024-2. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:cb59a5f0-e84e-11e3-97c9-001018b5eb5c

* JANOVSKÝ, Igor, KLEINOVÁ, Jana a STŘÍTESKÝ, Hynek. Věda a technika v Československu v letech 1945-1960. Praha: Národní technické muzeum, 2010. s. 103-104. ISBN 978-80-7037-197-8. Dostupné také z: http://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:c7839ce0-59ee-11e8-b415-5ef3fc9bb22f

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.08.2019 23:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu