Komunikace v odborné knihovně

Text dotazu

Dobrý den,
prosím, neúspěšně jsem se snažila v databázích nalézt článek na téma komunikace a komunikačních toků a rozhraní v malé odborné (akademické) knihovně. Jde mi o komunikaci mezi vedením malé akademické instituce, vědci v dané instituci (případně také veřejností) a knihovnou, o problematiku interních schůzí, nástěnek, interních nebo veřejných sociálních sítí, newsletterů, neformálních schůzek, příklady z dobré praxe apod. Budu vděčná za jakýkoli zdroj v češtině nebo angličtině, který se týká této problematiky. Předem velice děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

základním zdrojem pro hledání "knihovnických informací" resp. článků, monografií apod. je katalog Knihovny knihovnické literatury (KKL), který je volně dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F. Z něj Vám uvádíme některé vyhledané články, které by pro Vaše téma "komunikace akademických knihoven" mohly být užitečné:

* HERNON, Peter a MATTHEWS, Joseph R. Listening to the customer. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 2011. xiii, 201 s. ISBN 978-1-59884-799-4.

Klíčová slova: uživatelé informací * využívání knihoven * evaluace * uživatelské dotazy * komunikace (sdělování) * naslouchání * dialog * práce se čtenářem * knihovnické služby * veřejné knihovny * akademické knihovny

* STEINEROVÁ, Jela. New Models of Information Use in the Academic Information Environment. CASLIN 2008: Knowledge Technologies and (the Future of) Higher education: 15th International Seminar, Blansko, 15.-19.6.2008, Czech Republic, s. 20-32. ISBN 978-80-210-4614-6.

Klíčová slova: informace * informační chování * informační služby * elektronické služby * komunikace (sdělování) * informační zdroje * elektronické zdroje * akademické knihovny

* CRONIN-LUCAS, Adriana. Blogy a sociální média uvnitř podniku - interní komunikace a management informačních toků. Inforum 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2016-04-08]. Dostupné z: http://www.inforum.cz/pdf/2006/Cronin-Lukas_Adriana1.pdf.

Pozn.: ačkoli článek není zaměřen přímo na akademické knihovny, týká se různých prostředků interní komunikace, která může být - jak se domníváme - ve velké části institucí hodně podobná

* WILSON, Patrick. Communication Efficiency in Research and Development. Journal of the American Society for Information Science, 1993, 44(7), s. 376-382, lit. ISSN 0002-8231.

klíčová slova: věda * komunikace (sdělování) * informace

* FOBEROVÁ, Libuše. Management knihoven. 1. část. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online], 2008, 8(1) [cit. 2016-04-08]. ISSN 1213-8231. Dostupné z: http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1000.

Klíčová slova: knihovny * management knihoven * manažeři * manažerské dovednosti * pracovní motivace * hodnocení pracovníků * delegování pravomocí * koučování * komunikace (sdělování)

 

Více článků, které se nám k tématu zdají být ještě více relevantnější, naleznete v licencovaných online databázích, které NK ČR předplácí pro své uživatele (jejich seznam na adrese http://www.nkp.cz/katalogy-a-db/licencovane-db/prehled-lic-zdroju).  Mezi tyto databáze patří např.  Library and Information Science Abstracts (LISA), Library & Information Science Source (LISS) či Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA). Níže Vám uvádíme některé z vyhledaných článků v těchto databázích:

* COSTELLO, K; BOSQUE, DD. For Better or Worse: Using Wikis and Blogs for Staff Communication in an Academic Library. Journal of Web Librarianship. 4, 2/3, 143-160, Apr. 2010. ISSN: 19322909.

* XU, H. Type and level of position in academic libraries related to communication behavior. Journal of Academic Librarianship. 22, 4, 257, July 1996. ISSN: 00991333.

* RODRIGUEZ, J. Social Software in Academic Libraries for Internal Communication and Knowledge Management: A Comparison of Two Reference Blog Implementations. Internet Reference Services Quarterly. 15, 2, 107-124, Apr. 2010. ISSN: 10875301.

* KESSELMAN, MA; WATSTEIN, SB. Creating Opportunities: Embedded Librarians. : Part of a special issue, The changing landscape of the research library. Journal of Library Administration. 49, 3, 383-400, May 2009. ISSN: 01930826.

 

Dále by mohlo být zajímavé využít také publikace, které se zabývají interní komunikací obecně - část postupů, metod a nástrojů lze jistě vztáhnout také na prostředí v knihovnách.

* KOVAŘÍKOVÁ, Jarka. Interní komunikace je nutnost!. První vydání. Praha: Siria, 2016. 125 stran. ISBN 978-80-906367-0-5.

* VÁVROVÁ, Petra. Vybrané aspekty interní komunikace v praxi personálního managementu: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 54 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3628-9.

* HOLÁ, Jana. Jak zlepšit interní komunikaci: vyhněte se zbytečným škodám, odchodu zaměstnanců a ztrátě zákazníků. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. vi, 317 s. ISBN 978-80-251-2636-3.

 

Tyto a další knihy dohledáte v Souborném katalogu (báze SKC), který je volně dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F/. Články z českých novin a časopisů od r. 1991 lze dohledat na téže adrese v bázi ANL.

Pro příklady přímo z praxe Vám spíše doporučujeme kontaktovat vybranou knihovnu a analyzovat její komunikační strategii přímo s ní. Výše  uvedené záznamy nabízí pohled spíše do prostředí zahraničních knihoven.

 

 

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.04.2016 16:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu