Komunikace s rodiči a dětmi v před školním zařízení

Text dotazu

Dobrý den,potřebuji sehnat odbornou literaturu o komunikaci a následné spolupráci v předškolním zařízení.Jedná se o komunikaci mezi učiteli a rodiči,když dítě začíná navštěvovat předškolní zařízení.Jaké tam vznikají konflikty a jak se následně řeší.Jedná se o děti ve věku 3-5 let.Jak komunikovat hlavně v dnešní době s rodiči.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

 

k uvedenému tématu se nám bohužel v dostupných zdrojích podařilo najít jen nepatrné množství publikací (většinou se přitom jedná spíše o kapitoly v obecněji zaměřených knihách). Mezi tituly ve fondu Národní knihovny jsme našli následující:

 

KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola: co by měli rodiče znát, učitelé respektovat a rozvíjet. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. 256 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4435-3.

 

KREJČOVÁ, Věra, KARGEROVÁ, Jana a SYSLOVÁ, Zora. Individualizace v mateřské škole. Vydání první. Praha: Portál, 2015. 182 stran. ISBN 978-80-262-0812-9.

 

HILDEBRAND, Verna. Introduction to early childhood education. 4th ed. New York: Macmillan Publishing Company, ©1986. xiv, 585 s. ISBN 0-02-354520-8.

 

HORKÁ, Hana a SYSLOVÁ, Zora. Studie k předškolní pedagogice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 121 s. ISBN 978-80-210-5467-7.

 

SYSLOVÁ, Zora a kol. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. 340 s. Řízení školy. ISBN 978-80-7357-976-0.

 

DEISSLER, Hans Herbert. Každodenní problémy v mateřské škole: pomoc pro učitelky a rodiče. Překlad Zdeněk Jančařík. 1. vyd. Praha: Portál, 1994. 108 s. Výchova dětí od 3 do 8 let. ISBN 80-7178-010-3.

 

JEŘÁBKOVÁ, Blanka. Mateřská škola jako životní prostor I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 231 s. ISBN 80-210-0830-X.

 

Všechny tyto knihy by měly být dostupné k prezenčnímu zapůjčení v naši knihovně.

 

Doporučovali bychom Vaší pozornosti i následující časopis:

 

International journal of early years education [online]. Abingdon, U.K.: Carfax Pub., 1993- [cit. 2015-08-26]. ISSN 0966-9760 (jedná se o elektronický zdroj, s nímž můžete pracovat na počítačích Národní knihovny).

 

Početné (především cizojazyčné) odborné publikace najdete jistě rovněž v licencované databázi Ebsco, kde můžete vyhledávat taktéž pomocí klíčových slov. S databázi Ebsco můžete pracovat na počítačích v Národní knihovně, případně po přihlášení na stránkách http://han.nkp.cz i prostřednictvím vzdáleného přístupu (přihlašovací údaje jsou stejné, jako v případě objednávání z elektronického katalogu NK).

 

S Vašim dotazem se můžete zkusit obrátit i na úžeji odborně zaměřenou Pedagogickou knihovnu J. A. Komenského (http://www.npmk.cz/knihovna) anebo na Ústřední knihovnu Pedagogické fakulty UK (http://pedf.cuni.cz/index.php?menu=148).

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

25.08.2015 22:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu