Komunikace

Text dotazu

CO JE TO NEUTRÁLNÍ VÝROK V KOMUNKACI? JAKOU MÁ
SPRÁVNOU FORMU? DĚKUJI

Odpověď

Dobrý den,

heslo neutrální výrok je zpracováno v: Malá československá encyklopedie. Praha: Academia, 1986. D.M-Pol. S.502. Tato encyklopedie je součástí "baze" na http://www.cotoje.cz a lze tam najít následující informace:

Zdroj: Ottova encyklopedie nové doby

Negace

Negace, zápor, jest základní operací logickou. Rozlišujeme záporné soudy a záporné výroky. Záporný soud (na př. popírám, že a jest b) předpokládá kladný výrok (a jest b). Rozdíl mezi výrokem a soudem jest ten, že soud jest buďto kladením nebo popíráním, nebo tvrzením s pochybnostmi; v soudu ten, kdo soudí, zaujíma určité stanovisko (přijímá či zamítá), kdežto výrok je neutrální. Výrok pouze chápeme, rozumíme mu, kdežto teprve kladením nebo popřením výroku vzniká kladný nebo záporný soud. Logistika se zabývá jen výroky. Záporný výrok (non p) k danému výroku p značí každý výrok, který 1. platí, když p neplatí, a 2. který neplatí, když p platí. Zápor je zde tedy určen principem vyloučeného třetího ("buďto platí p nebo non p") a kontradikce ("p a non p neplatí zároveň"). Další důležité věty o záporu jsou: princip dvojího záporu (non non p = p) a princip kontraposice: non (p implikuje q) = q implikuje non p. Tdy.

Negace v jazyce je způsob, kterým se popírá nějaké tvrzení. V jazycích indoevr. byly pův. dva druhy [Negace]: jedna prostě popírala, druhá vyslovovala zákaz (srv. lat. non a ne). Někt. jazyky dovolují ve větě zápor jen jeden, v jiných je možno zápory hromadit. B-a.

Zdroj: Malá Československá encyklopedie

neutrální výrok

log. smysluplný jednoduchý výrok typu individuum xje neutrálním kandidátem pro členství v nepřesné třídě X. Neutrální výrok přechází po upřesnění třídy X v pravdivý výrok, rozhodne-li se, že x je jejím prvkem, nebo v nepravdivý výrok, rozhodne-li se, že x není jejím prvkem.

Přesnou definici neutrálního výroku v komunikaci (v oblasti sociologie) se nám nepodařilo najít. Domníváme se, že se jedná o výrok, který nemá žádné zabarvení, podtext, názor apod. Tento pojem se v komunikaci vyskytuje poměrně často, ale vysvětlen není.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

12.07.2011 12:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu