kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků

Text dotazu

dobry den, potreboval bych poradit na tema historie kompetenci nelekarskeho zdravotnickeho personalu. Historii v tom smyslu, kdy vubec doslo ke vzniku kompetenci a rozdeleni. dekuji za odpoved

Odpověď

Kompetence – úroveň výkonu, při níž se projevuje efektivní aplikace znalostí, dovedností a úsudku. (ICN, 1997).

Strukturu kompetencí pro všeobecnou sestru vypracovanou Mezinárodní radou sester (ICN) najdete na straně 30-36 v publikaci:

ALEXANDER, Margaret F. a Phyllis J. RUNCIMAN. Struktura kompetencí všeobecné sestry podle ICN: zpráva o postupu přípravy ICN struktury kompetencí a konzultací. 1. vyd.  Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 57 s. ISBN: 80-7013-392-9.

Kompetence sestry se dělí:

  • profesionální, etická a zákonná praxe

  • poskytování a mangement péče

  • profesionální rozvoj

 V ČSR došlo v roce 1967 k rozdělení kompetencí sester vydáním směrnice č. 33 -  Rozsah oprávnění a náplň činnosti středních a nižších zdravotnických pracovníků. (Věstník MZ, částka 14, s. 117 – 120).Tato směrnice byla v roce 1972 nahrazena směrnicí č. 27 - Náplň činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků (Věstník MZ ČSR, částka 10, s. 105 – 112). Po založení Institutu pro další vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně v roce 1960 vznikalo specializační vzdělávání sester zaměřené na různé obory ošetřovatelství.  V roce 1986 bylo upraveno směrnicí č. 10/1986 - o náplni činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků ( Věstník MZ ČSR, č. 8 – 12, s. 90-105). Po vstupu ČR do Evropské unie -  vydán nový zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních),  definuje jednotlivá  povolání, (v roce 2011 novelizován zákonem č. 105/2011 Sb. tzv. malá novela) a na něj navazuje vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Momentálně jsou kompetence sester stanoveny ve vyhlášce č. 55/2011 Sb. o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.  Pokud chce sestra pracovat samostatně, musí mít ještě osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu - vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků - ve znění pozdějších předpisů.

V současné době se stále připravuje tzv. velká novela zákona č. 96/2004 Sb., která by měla navýšit kompetence zdravotnických pracovníků.

ICN kompetence (2003) – The ICN Competencies a ICN Etický kodex (2006) – The ICN Code of Ethics - slouží jako standard pro zdravotní sestry po celém světě. Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN)
v roce 1953.  Byl několikrát aktualizován – např. v roce 2012
http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_english.pdf

Legislativa on- line:

Sbírky zákonů ČR - http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Věstník MZ ČR - http://www.mzcr.cz/Legislativa/obsah/vestnik-mz_1768_11.html

 

 

Použité zdroje

SEHNALOVÁ, Jana. Akceptování kompetencí sester v praxi. Zdravotnictví a medicína, 2015, roč. 2015, č. 1 (Sestra), s. 28-29. ISSN: 2336-2987.
ALEXANDER, Margaret F. a Phyllis J. RUNCIMAN. Struktura kompetencí všeobecné sestry podle ICN: zpráva o postupu přípravy ICN struktury kompetencí a konzultací. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2003. 57 s. ISBN: 80-7013-392-9.
PROŠKOVÁ, Eva. Kompetence nelékařských zdravotnických pracovníků. Florence, 2010, roč. 6, č. 10, s. 3-4. ISSN: 1801-464X.
 International Council of Nurses (ICN) - http://www.icn.ch

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - specializovaná knihovna

Datum zadání dotazu

09.12.2015 23:12

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu