Komparativní analýza

Text dotazu

obrý den, dostala jsem se k dotazu a Vaši odpovědi na to, co znamená komparativní analýza a jak se provádí. Mě by konkrétně zajímala komparativní analýza v oblasti ekonomie - jde mi o srovnání konkurenceschopnosti 2 vzdělávacích institucí. Bylo by možné Vás poprosit o radu či materiály v této problematice? Moc děkuji za ochotu a Váš čas.

Odpověď

Dobrý den,
publikaci přímo k tématu "komparativní analýza konkurenceschopnosti dvou vzdělávacích institucí" jsme bohužel nenašli. Níže Vám tak nabízíme publikace, které se týkají jednotlivých částí Vaší práce, tedy např. knihy o analýze konkurenceschopnosti, knihy se zaměřením na analýzu v oblasti vzdělávání obecně, apod. Věříme, že po nastudování Vámi vybraných titulů si zcela jistě vytvoříte představu, jak práci na téma komparativní analýzy konkurenceschopnosti v oblasti vzdělávání pojmout. Zda nejdříve nastudovat specifické vlastnosti vzdělávacích institucí, poté obecně metody komparativní analýzy a faktory konkurenceschopnosti.  Záznam všech uvedených publikací naleznete v Souborném katalogu ČR (http://aleph.nkp.cz/F ),kde také zjistíte dostupnost dané knihy v českých knihovnách.

Příklady vybraných publikací:

* Porter, Michael E. Competitive strategy: techniques for analyzing industries and competitors. New York: Free Press, C1980. xx, 396 s. ISBN 0-02-925360-8.
Klíčová slova: konkurenceschopnost * průmyslový management * strategický management * marketing

* Blažek, Ladislav a kol. Konkurenční schopnost podniků: (analýza faktorů hospodářské úspěšnosti). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 211 s. ISBN 978-80-210-4734-1.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200904/contents/nkc20081833590_1.pdf

* Blažek, Ladislav a kol. Konkurenční schopnost podniků: (analýza faktorů hospodářské úspěšnosti) - druhá etapa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 349 s. ISBN 978-80-210-5058-7.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102086469_1.pdf

* Firma a konkurenční prostředí: aplikace marketingových analýz a jejich využití: sborník příspěvků ze 4. mezinárodní konference, Brno, březen 2001. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2001. 246 s. ISBN 80-7157-534-8.
Klíčová slova: marketingový management * marketingový výzkum * konkurenceschopnost

* Blažek, Ladislav a kol. Konkurenční schopnost podniků: (primární analýza výsledků empirického šetření). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 303 s. ISBN 978-80-210-4456-2.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200804/contents/nkc20081793431_1.pdf

* Marinič, Pavel. Plánování a tvorba hodnoty firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 232 s. Expert. ISBN 978-80-247-2432-4.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200811/contents/nkc20081816725_1.pdf

* Heissler, Herbert, Valenčík, Radim a Wawrosz, Petr. Mikroekonomie: základní kurz. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2010. 300 s. ISBN 978-80-7408-039-5.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201101/contents/nkc20102129476_1.pdf

* Huisman, Jeroen, ed. a Wende, Marijk van der, ed. On cooperation and competition . II., Institutional responses to internationalisation, Europeanisation and globalisation. Bonn: Lemmens, 2005. 246 s. ISBN 3-932306-68-6.
Klíčová slova: vysokoškolské studium * vzdělávací instituce * srovnávací metody * evropská integrace

* Bartoš, Vojtěch a Neubauerová, Ivana. Hodnocení výkonnosti veřejných vysokých škol. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. 107, [4] s. ISBN 978-80-7204-666-9.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/201007/contents/nkc20102095396_1.pdf

* Kleňhová, Michaela, ed. Ukazatele hodnotící přístup, účast a výstupy z terciárního vzdělávání, aneb, Kolik vlastně máme studentů - hodně nebo málo?: analýza. [Praha]: Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007. 67 s. ISBN 978-80-211-0547-8.
Obsah: http://toc.nkp.cz/NKC/200804/contents/nkc20081785743_1.pdf

Jako inspiraci také můžete využít vysokoškolskou práci na téma "Komparativní kvalitativní analýza vzdělávacích projektů středních a velkých firem spolufinancovaných Evropským sociálním fondem", která je dostupná na adrese http://is.muni.cz/th/182209/fss_b/Bakalarska_prace_Fialkova.pdf; dále např. materiál "Metodologie srovnávací analýzy vývoje odvětvových, profesních a kvalifikačně/vzdělanostních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU", dostupné na  https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:95Yg1ogQF68J:www.infoabsolvent.cz/Temata/downloadByName?Soubor%3D1_dilci_studie_metodologie_odvetvi_profese.doc+komparativn%C3%AD+anal%C3%BDza+metodologie&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShNDTh6cnSjauUmI0ZCZwGtYsvrSRMmu4gmaHshPbR2vnKreP2-QVou0fagKoGbhLKNBHtGWj5tpbq0JEBnyRmS5JxAY1O1Gm1FGu-DfaNUD6WPPVV2m20_iSfcffeJiODY071U&sig=AHIEtbT3dAOG0uWv0MzfWnE6gbrCvD3vdQ .

Další zajímavé záznamy, především články z odborných zahraničních periodik, byste mohla nalézt v zahraničních zdrojích, především licencovaných online databázích. V NK ČR je pro registrované uživatele připravena nabídka těchto zdrojů, jejich seznam naleznete na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3=104. Pokud jste studentkou/zaměstnankyní vysoké školy, zcela jistě budou tyto a  další oborově relevantní zdroje dostupné i ve škole. Z volných zdrojů Vám doporučujeme databázi ERIC (http://www.eric.ed.gov/), což je zdroj pro oblast výchovy a vzdělávání - tedy částečně pokrývá vaše téma.

S  dotazem se také můžete obrátit na Vysokou školu ekonomickou - Centrum informačních a knihovnických služeb, která by Vám mohla doporučit další zdroje vzhledem k jejímu zaměření. VŠE je taktéž zapojena do služby Ptejte se knihovny, vyberete si ji ve formuláři pro zadání dotazy v části cílová knihovna. Informace naleznete také na adrese http://www.ptejteseknihovny.cz/knihovny/vysoka-skola-ekonomicka-centrum-informacnich-a-knihovnickych-sluzeb/.

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

20.12.2012 18:43

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu