Komparační analýza produktové nabídky hotelů v turistické oblasti

Text dotazu

Můžete mi, prosím, doporučit nějakou literaturu, časopisy apod. vztahující se k tématu: komparační analýza produktové nabídky hotelů v turistické oblasti, kde podstatou je porovnat produktovou nabídku hotelového wellnessu v porovnání s lázeňským wellnesem (lázeňství) v Plzeňskem kraji.

Odpověď

K Vašemu tématu doporučujeme např. tyto publikace z fondu naší knihovny:

m-ARK. Lázně a wellness. Olomouc: Olomoucký kraj, [2009]. 31 s. signatura  SVK PK  391A58714

Lesová, Miluše. Wellness a hotelové sporty. Vyd. 3. Praha: Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2008. 122 s.ISBN 978-80-86578-77-4.  signatura SVK PK 392A38289

Fischer, Bruno. Lázeňství v Karlovarském kraji. Vyd. 1. Karlovy Vary: Karlovarský kraj, [2008?]. 91 s.ISBN 978-80-254-2455-1. signatura SVK PK  31B25922

Křížek, Felix a Neufus, Josef. Moderní hotelový management: nejnovější poznatky a trendy v řízení hotelů: komplexní informace o hotelovém provozu a jeho organizaci: optimalizace provozu s ohledem na ekologii a etiku: případové studie a příklady. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 195 s. ISBN 978-80-247-3868-0. signatura SVK PK 31B43985

Dále nabízíme rešeršní služby (formulář žádosti o rešerši i ukázka vypracované rešerše jsou na našich webových stránkách)-http://www.svkpl.cz/cs/sluzby/bibliograficke-sluzby/resersni-sluzby-ve-specialni-studovne/

Obor

Ekonomické vědy, obchod

Okres

--

Knihovna

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje v Plzni

Datum zadání dotazu

15.01.2014 14:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu