Komparace zaměstnanosti ve vybraných zemích Evropy

Text dotazu

Dobrý den,
potřebovala bych poradit s literaturou týkající se tématu diplomové práce na
téma: Zaměstnanost, komparace zaměstnanosti ve vybraných zemí Evropy - ČR,
Řecko, Španělsko, Irsko.
Předem moc děkuji za Vaši odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v elektronickém katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) jsme bohužel nenalezli žádný dokument, který by se přímo zabýval tak konkrétním tématem.
Podařilo se nám vyhledat pouze publikace týkající se zaměstnanosti v ČR, případně jejího srovnání se zeměmi EU, ale nic bližšího k zaměstnanosti v Irsku, Řecku či Španělsku. Přesto i v dokumentech vztahujících se obecněji k zemím Evropy byste možná mohla nalézt užitečné informace. Záznamy novějších dokumentů navíc obsahují také odkazy na naskenované obsahy, které Vám napoví více. V obsazích je možné i vyhledávat - pole Slova z obsahu. Uvádíme jako příklad několik vyhledaných dokumentů (do vyhledávacího pole je možné zadávat klíčová slova jako zaměstnanost, politika zaměstnanosti, trh práce v
kombinaci s česko, země evropské unie, země EU aj.):   

Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti / Jiří Winkler a Martin Žižlavský, eds. Brno: Masarykova univerzita v Brně ; [Praha] : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí MPSV ČR, 2004. 241 s. : il. ; 24 cm. ISBN 80-210-3565-X (Masarykova univerzita : brož.)

Education, training and employment dynamics : transitional labour markets in the European Union / edited by Klaus Schömann and Philip J.O'Connell.
Cheltenham : Elgar, c2002. xx, 388 s. : il. ; 23 cm. ISBN 1-84064-278-5.

KRAUSE, Danica et al. Stav a struktura zaměstnanosti a vývojové tendence (v poptávce po práci) : komparativní srovnání stavu, struktury a trendů zaměstnanosti ČR a EU : projekt Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti, část 1 - Zaměstnanost. Praha : VÚPSV, 2004. 58, 6, ix s. :
il. ; 30 cm. ISBN 80-239-4924-1.

LEITMANOVÁ, Ivana. Trh práce EU a ČR: stav a vývoj. České Budějovice :
Datapartner, 1999. 168 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-902696-0-5. 


Konkrétnější informace by Vám mohly přinést spíše článkové databáze, ovšem nevíme, zda naleznete přímo porovnání zaměstnanosti v ČR s ve výše uvedenými zeměmi, spíše bude asi nutné zaměřit se na jednotlivé státy a provést porovnání dodatečně. Z českých článkových databází máme na mysli bibliografickou databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (od r. 1991, http://sigma.nkp.cz/cze/anl) a také placené plnotextové databáze zaměřené na monitoring tisku a médií, jako Anopress nebo Newton MediaSearch. Placené databáze mohou v knihovnách využívat registrovaní uživatelé, databázi Anopress nabízí také Národní knihovna ČR (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3#anopress),
databázi Newton mají k dispozici registrovaní uživatelé Městské knihovny v Praze (http://www.mlp.cz/databaze.htm).

České články z odborných periodik obsahují také zahraniční databáze Web of Knowledge (přístup možný s platným čtenářským průkazem z počítačů NK ČR nebo přes vzdálený přístup -
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3
=104) nebo CEEOL (Central and East European Online Library, přístup poskytuje např. Univerzita Karlova, http://pez.cuni.cz/ezdroje/zdroj.php?lang=cs&id=47). Ze zahraničních databází by bylo možné využít také databáze EBSCO, ScienceDirect nebo SpringerLink (kompletní nabídka NK ČR na adrese http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_infozdr.php3), způsob přístupu pro registrované uživatele NK ČR je stejný jako u databáze Web of Knowledge.


Dále bychom Vám doporučovali obrátit se spíše na odborné knihovny jako např.
Oddělení knihovnicko-informačních služeb Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (http://www.vupsv.cz/), Knihovnu Fakulty sociálních věd UK
(http://knihovna.fsv.cuni.cz/) nebo Knihovnu společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích (http://knihovna.jinonice.cuni.cz/).

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.04.2010 13:48

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu