Komodity - pomerančová šťáva

Text dotazu

Dobrý den, rádá bych se zeptala na zdroje a literaturu ohledně pomerančové šťávy jako komodity. Analyzovat postavení pomerančové šťávy v rámci světového obchodu.

Odpověď

Pokud chcete analyzovat obchod s pomerančovou šťávou, můžete využít různé databáze zahraničního obchodu, ve kterých je možné si najít dovozy a vývozy této komodity (kód KN pomerančové šťávy v celní sazebníku je 2009 11 a 2009 19):

1) databáze zahraničního obchodu ČR je k dispozici na http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

2) databáze EUROSTATu (tj. zemí EU, ale i ESVO) na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/external_trade/data/database (External trade detailed data - Traditional external trade database access (ComExt))

3) obchod za všechny země sleduje OSN: http://comtrade.un.org/db/dqBasicQuery.aspx (s touto databází nepracuji a nevím, co všechno v ní tedy je uvedeno)

4) pokud byste chtěla analyzovat celní tarify, posílám odkaz na celní sazebník EU: http://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Stranky/default.aspx

5) na http://tariffdata.wto.org/ReportersAndProducts.aspx, což jsou stránky WTO je pak asi možné najít tarify všech zemí

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Datum zadání dotazu

05.04.2013 07:56

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu