Komenského minimum

Text dotazu

Dobrý den, prosím o dukladne vysvětlení : Komenskeho minimum. Děkuji a hezky den

Odpověď

Dobrý den,

Jan Amos Komenský (1592-1670) byl jeden z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů. Během svého života se stal známým především jako pedagog, resp. teoretik pedagogiky ( zasloužil se o reformu školství)  a jako autor mnoha spisů z tohoto oboru.

Pokud jde o Váš dotaz na Komenského minimum - předpokládáme, že se jedná o pedagogické minimum.

Komenský rozpracoval celý systém didaktických pravidel, která umožňovala vést vyučování tak, aby bylo snadné, důkladné a příjemné. Škola, rodiče, věci samy i metoda  měly rozněcovat touhu dítěte po vědění, nikoliv jej do učení nutit proti jeho vůl. Zvláštní zřetel k žákovi a snaha získat ho pro učení vedla Komenského k vypracování celé řady zásad :

vyučovat ve škole obecné v mateřském jazyce, postupovat od nejbližšího ke vzdálenějšímu, cvičit nejprve smysly, pak paměť, potom porozumění a konečně soudnost, postupovat bez přetěžování, zvolna podle míry chápavosti, jak se sama rozšiřuje postupem věku a učení, nebít žáky pro učení, učit jen tomu, čeho mohou žáci využít, apod. Vyučování mělo být rovněž důkladné, nemělo se zaobírat povrchními zkušenostmi, ale mělo ukazovat souvislosti věcí a jevů a  jejich pořádek. Jednotlivé poznatky měly být spojeny v celek odhalením podstaty a pravé příčiny věcí.

Na směřování pedagogiky v našich zemích mělo vliv několik Komenského publikací. Velká didaktika byla teorií vyučování, kterou Komenský vydal v roce 1657 a měla ambici přetvořit pedagogiku v standardizovaný vědní obor. Informatorium školy mateřské se zabývalo výchovou v předškolním věku. Nejslavnější je potom Orbis Pictus, vydaný roku 1658, česky nazvaný Svět v obrazech, který prezentuje jeho metodu školy hrou, a tak jako učebnice latiny disponuje množstvím ilustrací, které mají výuce pomoci.

Revoluční změny Komenský kázal nejen ve výuce, ale i v samotné školní organizaci. Poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden. Doma by se výchově měli věnovat rodiče, a to od narození do šesti let dítěte. Následovala školní docházka do obecné školy, kde se učí číst, psát, počítat, náboženství, zpěv, ruční práce a reálie (učení o přírodě a společnosti). Škola je společná pro chlapce i dívky do dvanácti let a vyučování probíhá dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne. Mládež od 12 roku života do 18 let pak navštěvuje školu latinskou, která doplní vzdělání o sedmero svobodných učení (gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie a múzika), přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematiku a jazyky. Od 18 do 24 let slouží ke vzdělávání akademie, tedy vysoká škola, kde by se studovalo bohosloví, práva nebo medicína. Po ukončení vzdělávání by měl člověk cestovat, aby si rozšířil obzory. Jan Amos Komensky zároveň zdůrazňoval, že vzdělávání v podstatě nikdy nekončí, ale že je třeba se mu celoživotně věnovat.

 

 

Použité zdroje

T.Kasper, D.Kasperová. Dějiny pedagogiky. Praha : Grada 2008 http://www.aktualne.cz/[…]/

 http://www.radio.cz/[…]/pedagogika¨

Jak (se) učit : vybrané myšlenky o vzdělání a výchově / Jan Amos Komenský ; pro všechny přátele školy uspořádal Jan Kumpera. -- Vyd. v tomto souboru 1.. -- Praha : Mladá fronta, 2004. -- 124 s. : il. ; 15 cm

 Comenius redivivus : Příspěvky k filozofii výchovy / [Doslov] J. Koťa, P. Lipertová. -- Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy : Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy, 1991. -- 98 s. ; 20 cm

 Dějiny pedagogiky / Tomáš Kasper, Dana Kasperová. -- Vyd. 1.. -- Praha : Grada, 2008. -- 224 s. ; 21 cm


 Nástin vývoje pedagogického myšlení / Bohumíra Šmahelová. -- Brno : MSD, 2008. -- 97 s. ; 21 cm

 Dvě tváře českého vychovatelství : Ludmila Přemyslovna a Jan Amos Komenský / Petr Piťha ; ilustr. Hermína Melicharová ; obálka a graf. úprava Václav Jelínek. -- [S.l.] : AVED, 1992. -- 71 s. : obr. ; 15 cm

 Aby člověk neupadal v nečlověka : Komenského pedagogická humanizace jako antropologický problém / Jan Hábl. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2015. -- 201 stran ; 21 cm

Obor

Výchova a vzdělávání

Okres

Ostrava-město

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

05.01.2016 11:49

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu