Kolika státům vládne Alžběta II.

Text dotazu

Dobrý den, chtěl bych se zeptat kolika státům a lidem vládne britská královna Alžběta II. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

situace ohledně Velké Británie a jejího politického uspořádání je poněkud složitější, proto Vám udáváme základní přehled reálií. Spojené království Velké Británie a Severního Irska zahrnuje, jak už název napovídá, ostrov Velká Británie a SV část ostrova Irsko spolu s přilehlými četnými ostrůvky. 

Takzvanými britskými korunními závislými územími jsou Ostrov Man a Normanské ostrovy. Jako takové jsou vlastnictvím Britské koruny (tzn. patří panovníkovi), ale nejsou součástí Spojeného království, jsou s ním pouze spojeny federací známou jako Britské ostrovy. 

K zemi dále náleží 14 zámořských teritorií, které jsou pozůstatky tehdejšího Britského impéria. Ani tato území se nepovažují za součást Spojeného království, ale jejich obyvatelé mají britské občanství.

Dalším uskupením je Commonwealth of Nations (česky Společenství národů, název je vžitý pod jednoduchým označením Commonwealth). Jedná se o volné seskupení Velké Británie a jejích bývalý kolonií (dříve nesl tento celek název Britské impérium). Formální hlavou je britská královna. Dnes je členem Commonwealthu 54 samostatných zemí spolu se závislými územími a teritorii pod správou Velké Británie, Austrálie a Nového Zélandu. Přehled těchto zemí naleznete např. na stránkách britské královské rodiny http://www.royal.gov.uk/MonarchAndCommonwealth/Commonwealthmembers/MembersoftheCommonwealth.aspx . Počet obyvatel v Commonweathu se udává přibližně 1,8 miliardy obyvatel.

Počet států se tedy odvíjí od toho, o jaké uskupení máte zájem. Výše uvedený počet zemí v jednotlivých celcích Vám tak může pomoci stanovit počet států, stejně jako přibližný počet obyvatel. Počet obyvatel v jednotlivých státech získáte buď v zeměpisných atlasech nebo jsou tyto informace dostupné na internetu, např. na stránkách Ministerstva zahraničních  ČR ( http://www.mzv.cz/jnp/ , zde si vyberte z mapy umístěné v levé části obrazovky světadíl a následné konkrétní stát.

Pokud máte zájem o hlubší studium tohoto tématu, doporučujeme Vám následující periodikum; základní informace o politickém uspořádání by mohly být dostupné také v publikacích o Velké Británii obecně (typu průvodce, reálie, apod.):

* The journal of imperial and Commonwealth history [online]. London: F. Cass [cit. 2012-06-05]. ISSN 0308-6534.

Záznamy nejenom tohoto článku, ale také dalších publikací můžete vyhledat v online Souborném katalogu ČR, který je dostupný na adrese http://aleph.nkp.cz/F.  

Zajímavé by také mohly být následující internetové odkazy:

* stránky Commonwealth Secretariat http://www.thecommonwealth.org, zde konkrétně o Commnowealthu http://www.thecommonwealth.org/subhomepage/191086/

* http://www.direct.gov.uk/en/Governmentcitizensandrights/UKgovernment/TheUKandtheworld/DG_073421

 

Obor

Politické vědy. Vojenství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.06.2012 16:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu