Kolik států má ve státním znaku lípu

Text dotazu

Kolik států má ve svém státním znaku lípu.

Odpověď

Dobrý den,

na státním znaku se lípa nebo lipové listy přímo nevyskytují. Objevují se ovšem na různých státních symbolech, a to především ve slovanských zemích. České státní symboly zobrazující lipové listy jsou vlajka prezidenta republiky a státní pečeť. Mezi další země, které tento symbol užívají patří Slovensko (Štátna pečať Slovenskej republiky), Slovinsko (Národní strom) nebo Lužičtí srbové (Znak spolku Domowina).

Ve staré slovanské mytologii je Lípa posvátným stromem:

„…Bájesloví Slovanském je lípa strom posvátný, kterého se štítí duchové zlí. Jen dobří duchové vyhledali si lípu, aby v rozkošatělé její koruně sídleli. Obyvatelé tatranských hor podnes věří, že ve větvích lipových bydlí nadpozemské bytosti, které lidem vše dobré přinášejí. Odtud ta veliká, skoro posvátná úcta, již lid lípě prokazuje. Na sta jmen vísek a dědin i městeček původ svůj z lípy vzalo. Zvláště Slováci velicí jsou ctitelé lípy. Není vesničky na Slovensku, kde by uprostřed návsi neb u kostelíčka nestála stará lípa, která svědkem byla mnohých osudů vlasti. Také u nás v Čechách není stověká lípa úkazem řídkým. Pod ní scházejí se sousedé v neděli neb za teplých letních večerů k přátelskému hovoru. Jsou to asi zbytkové starodávného obyčeje, kdy pod lípami konány byly hromady a soudy, kam scházeli se mladí i staří k společným radovánkám a slavnostem, a kdy dávno před tím pod lípou vzdávány byly oběti bohům. Památce velikých slavností a událostí zasvěcovali předkové naši mladé lípy. V nedávné ještě době pěkný v Čechách byl obyčej, že při sňatku neb jiném významném dnu zasazena byla lipka neb i strůmek ovocný.“

KOŘENSKÝ, Josef. Rostlinstvo v národních písních, pověstech, bájích a obyčejích. V Praze: Fr. A. Urbánek, 1878. 70 s. Nová knihovna pro mládež: sbírka spisův poučných a zábavných pro naši milou mládež; řada 2, sv. 6.

Symbolem Slovanů a tedy i Čechů a Moravanů, byl vedle lípy i dub. V roce 1848 na Všeslovanském sjezdu v Praze bylo ale rozhodnuto, že oficiálním národním symbolem bude pouze lípa. Byla to reakce na frankfurtský sněm a jeho velkoněmecký dub. Symbol „slovanské lípy“ se vytvořil „jako protějšek německého dubu, kteří staří Slované také uznávali (Václav Stach: „Dub jest stínidlo a okrasa německého věštce, nesmíliž lípa býti českého?“), i v Kollárově Slávy dceři, která jej definitivně uzákonila, byl zaveden teprve zvolna. Lípa jako ženský strom měkkého, tvárného dřeva, jako zdroj medu mohla být úspěšně postavena proti dubu a využita jako ústřední bod poměrně rozvinuté vrstvy emblémů: slovanský med proti německým hořkým žaludům, slovanská měkkost a dobrota proti německé strohosti a tvrdosti apod.“

  MACURA, Vladimír. Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ. 2., rozš. vyd., V H & H 1. vyd. Jinočany: H & H, 1995. 264 s., [16] s. obr. příl. ISBN 80-85787-74-1.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.11.2018 13:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu