Kolik muzeí nabízí vzdělávací programy pro školy

Text dotazu

Dobrý den,

při psaní seminární práce na téma pedagogická činnost v paměťových institucí jsem narazila na jednu věc, kterou nevím kde zjistit. Chtěla bych se zeptat, zda byste mě nemohli nasměrovat, případně by mě zajímalo, zda je to vůbec možné zjistit - a sice, dozvědět se, kolik muzeí nabízí vzdělávací programy pro školy (např. vytvořené na základě RVP), nebo jak často je takový druh spolupráce obvyklý (škola - muzeum).

Předem děkuji za odpověď, přeji pěkný den.

Odpověď

Dobrý den,

 

Váš dotaz se týká oboru muzeopedagogika.

Muzeopedagogika je věda zkoumající všechny aspekty využívání muzeí a v nich uchovávaných sbírek pro výchovně-vzdělávací činnost, např. didaktické a metodické problémy, vytváření specializovaných expozic (dětská muzea, muzea pro mládež), přípravy zvláštních prohlídek pro školy, vyučovacích hodin a "dílen" probíhajících v muzeu aj.

Hlavním centrem odobru je v České republice Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemské muzeu v Brně. Studium magisterského oboru muzeopedagogiky, konference a výzkumy probíhají na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Konference pořádá také Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

 

Vzdělávací programy pro školy jsou v českých muzeích a galeriích stále častější praxí a dá se zjednodušeně říci, že všechna významná muzea již takové programy zavedla.

Konzultovali jsme tuto otázku s koordinátorkou vzdělávacích programů pro historickou sekci Národního muzea. Podle jejího mínění žádná celková databáze neexistuje, domnívá se, že to nelze zjistit na 100%.

Všechna velká pražská muzea jako Národní, Technické, Zemědělské i jiné mají celou řadu vzdělávacích programů.

 

Od loňského roku zavedlo Ministerstvo školství tzv. pokusné ověřování, což je projekt při kterém financuje školám cesty do muzeí a tím ověřuje muzejní vzdělávací programy. Možná byste získala nějaký přehled od koordinátorky projektu, v odkazu posíláme kontakt: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/pokusne-overovani-vzdelavaci-programy-pametovych-instituci

 

Informace potřebné pro Vaši práci můžete také čerpat z bakalářské práce Muzejní pedagogika v praxi od Bc. Renaty Prejdové.

https://theses.cz/id/y8vpig/?furl=%2Fid%2Fy8vpig%2F;lang=en

 

Užitečný by mohl být také portál muzeoedu.cz - centrální portál edukačních aktivit muzeí a galerií, ovšem na jeho stránkách nejsou registrována všechna muzea a galerie:

http://www.muzeoedu.cz/

 

Doporučujeme se také obrátit na Asociaci muzeí a galerií ČR (Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku), která má přehled o všech muzeích a podobných institucí (včetně těch malých). Minimálně získáte seznam, podle kterého můžete vyhledávat stránky jednotlivých institucí.

https://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni

 

Zajímavé jsou například stránky metodického centra muzejní pedagogiky http://www.mcmp.cz/

 

Metodické listy Centra muzejní pedagogiky: http://emuzeum.cz/muzeologie-a-metodika/teoreticke-texty/muzejni-pedagogika

 

Článek o muzejní pedagogice: http://vademecum.fpf.slu.cz/?p=50

 

Pomoci by Vám mohlo i Národní pedagogické muzeum a knihovna J.A.Komenského https://katalog.npmk.cz/authorities/223045?locale=cs

 

 

 

Doporučená literatura:

 

JIROUTOVÁ, Jana. Muzejní a galerijní pedagogika pohledem zahraničních odborníků [CD-ROM]. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Skripta. ISBN 978-80-244-4195-5.

 

JAGOŠOVÁ, Lucie, JŮVA, Vladimír a MRÁZOVÁ, Lenka. Muzejní pedagogika: metodologické a didaktické aspekty muzejní edukace. 1. vyd. Brno: Paido, 2010. 298 s. Kultura a edukace; sv. 1. ISBN 978-80-7315-207-9.

 

HORÁČEK, Martin, ed., MYSLIVEČKOVÁ, Hana, ed. a ŠOBÁŇOVÁ, Petra, ed. Muzejní pedagogika dnes: sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané katedrou výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci 6.5.2008. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 309 s. Sborník. ISBN 978-80-244-1993-0.

 

SEITLOVÁ, Pavla, ed. a TLACHOVÁ, Kateřina, ed. Děti, mládež, -a muzea?: sborník příspěvků ze stejnojmenné konference, uspořádané v Moravském zemském muzeu ve dnech 12. a 13. ledna 1995. Brno: Moravské zemské muzeum, 1995. 136 s., [4] s. il. Vědecká zasedání Moravského zemského muzea; sv. 5. ISBN 80-7028-074-3.

 

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Edukační potenciál muzea. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 394 s. Monografie. ISBN 978-80-244-3034-8.

 

ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Expozice jako místo pro vzdělávání: metodika k tvorbě expozic zohledňujících vzdělávací potřeby návštěvníků. Brno: Moravské zemské muzeum, Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2017. 52 stran. ISBN 978-80-7028-494-0.

 

Galerijní a muzejní edukace ...: vzdělávací programy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Galerie Rudolfinum v ... V Praze: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, [2012]- .

 

TOMEŠKOVÁ, Kateřina, ed. a kol. Jak pracuje tým: prezentační a edukační aktivity muzeí jako důvod spolupráce napříč muzejními profesemi: sborník z Kolokvia Přerov 2016. V Brně: Moravské zemské muzeum v Brně ve spolupráci s Muzeem Komenského v Přerově, 2016. 79 stran. ISBN 978-80-7028-474-2.

 

Muzea a veřejnost - aktuální otázky: muzejní edukace, bezbariérová přístupnost: 200 let muzejnictví. [Praha]: Národní muzeum, [2016], C2016. 117 stran. ISBN 978-80-7036-515-1.

 

Muzeum a škola: sborník příspěvků z konference Muzeum a škola, aneb, Aby věci promluvily: 20. a 22. března 2013. Ve Zlíně: Muzeum jihovýchodní Moravy, 2013. 111 s. Acta musealia; supl. 2013/1. ISBN 978-80-87130-28-5.

 

ŠOBÁŇOVÁ, Petra a JOHNOVÁ ČAPKOVÁ, Michaela. Plánování edukačních aktivit v muzeu: od strategického plánu k přípravě edukačního programu. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 117 stran. ISBN 978-80-244-4626-4.

 

ŠOBÁŇOVÁ, Petra a kol. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 221 stran. ISBN 978-80-244-4625-7.

 

Obor

Umění, architektura, muzeologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.01.2019 17:32

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu