Kolik máme v ČR škol (SZŠ, VŠZ, VOŠ) pro obor Všeobecná sestra?

Text dotazu

Dobrý den, zajímalo by mě, jaké možnosti má dnes student, pokud se rozhodne studovat obor Všeobecná sestra. Kolik vysokých a vyšších odborných škol je na území ČR k dispozici? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den, odbornou způsobilost  k  výkonu povolání všeobecné sestry lze  získat  absolvováním  nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester, absolvováním nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách nebo studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry. 

Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává absolvováním střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019.

Pokud tedy chcete studovat obor všeobecná sestra, máte v současné době tři možnosti. Absolvovat studium tříletého bakalářského oboru Všeobecná sestra na vysoké škole, absolvovat studium tříletého oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšší odborné škole nebo nově dle § 21b, odst. 1, písm. b) zákona č. 201/2017 Sb. /novela zákona č. 96/2004 Sb./ s účinností od 1.9.2017 absolvovat jeden rok studia na vyšší odborné škole, pokud máte ukončené studium oboru zdravotnický asistent na střední zdravotnické škole.

 V ČR je  75 středních a vyšších odborných zdravotnických škol. Seznam naleznete na http://www.seznamskol.eu/typ/zdravotnicka-skola/

 V ČR je 14 vysokých škol, kde můžete absolvovat obor všeobecná sestra. Seznam naleznete na  http://www.vysokeskoly.cz/katalog-vs/obory/V%C5%A1eobecn%C3%A1+sestra

Obor

Lékařství

Okres

--

Knihovna

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů - specializovaná knihovna

Datum zadání dotazu

16.02.2018 19:07

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu