Kolik má kůň koní?

Text dotazu

Zajímalo by mě, jestli tohle porovnání u aut je přesné. Jeden kůň u auta se rovná tažné síle jednoho koně.

Odpověď

Dobrý den,

koňská síla (značka hp nebo HP, z anglického horsepower) je starší fyzikální jednotka výkonu, která se stále  používá pro označení výkonu automobilových a motocyklových motorů. V češtině se používala také česká zkratka k (kůň), někdy nesprávně i ks (koňská síla).

Česká koňská síla, zkráceně kůň, je rovna přesně 735,49875 W.

Na pomoc k zodpovězení Vaší otázky jsme si vzali zejména knihu Zajímavá mechanika, hlavně její kapitolu Živé a mechanické motory (s. 111 - 115), z níž pocházejí informace v následujícím textu: 

Odpověď na otázku, zda může člověk vyvinout výkon jedné koňské síly, zní: za normálních pracovních podmínek je výkon člověka roven jedné desetině koňské síly. Avšak ve výjimečných případech může člověk na krátkou dobu vyvinout výkon podstatně větší. Vezmeme-li ale průměrný výkon člověka za delší dobu, nebude přesahovat 0,1 ks.

Také kůň může zvýšit svůj výkon až desetinásobně i více. Když například vyskočí za vteřinu do výšky 1 m, vykoná při váze 500 kg práci 500 kgm, což odpovídá výkonu 500 : 75 = 6,7 ks. Jednotka výkonu, označovaná jako koňská síla, je jeden a půlkrát větší než průměrný výkon koně.

Schopnost zvířat vyvinout na krátkou dobu několikanásobný výkon znamená velkou přednost před mechanickými motory.

Na hladké silnici je lepší auto před vozem taženým dvěma koňmi. Avšak na písečné cestě takové auto může uvíznout, zatímco pár koní je schopen, když je potřeba, vyvinout výkon 15 i více koňských sil.

Při srovnávání živých a mechanických motorů musíme mít na paměti, že tah více koní se neskládá podle pravidel aritmetického sčítání. Dva koně netáhnou dvojnásobnou silou jednoho koně; pět společně táhnoucích koní vyvine jen tři a půlnásobný tah, protože zapřažení koně si vlastně překážejí.

Vlastnost, kterou se mechanický motor liší od živého, je schopnost soustředit obrovské výkony v malém objemu. Kdysi u parního stroje připadalo na jednu koňskou sílu 100 kg váhy.

Pro jednoduchost ztotožníme výkon jedné koňské síly s výkonem koně. U koně připadá jedna koňská síla na 500 kg váhy (střední váha koně), naproti tomu v mechanickém motoru připadá jedna koňská síla na 100 kg váhy.

Ještě lepší poměr výkonu a váhy máme v moderní 2000 „koňské" lokomotivě, která váží 100 tun v elektrickém motorovém vozu o výkonu 4500 ks a váze 120 tun připadá jedna koňská síla na 27 kg váhy.

Letecký motor o výkonu 550 ks váží pouhých 500 kg; zde připadá jedna koňská síla přibližně na 1 kg váhy...

Použité zdroje

PERELMAN, Jakov Isidorovič. Zajímavá mechanika. Praha: Naše vojsko, 1953. http://kramerius4.nkp.cz/[…]/uuid:f73627f534d7248ddce8b122b40dbeb7
Koňská síla. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online]. Wikimedia Foundation, poslední editace 22. 5. 2019 v 13:43. [cit. 2019-12-17]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%88sk%C3%A1_s%C3%ADla

Obor

Zemědělství

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

02.05.2016 08:00

nekdo píše:
Sobota 14.12.2019 12:17
Prosim Vas kto toto vypracoval?

V prvom odseku uvadzate, ze ks (konska sila) je nespravne oznacenie a nasledne ju pouzivate v celom clanku.
Uz ste niekedy videl elektricky motorovy voz o vahe 120 ton?
PSK - admin píše:
Úterý 17.12.2019 14:25
Dobrý den,

děkujeme za Vaše připomínky k dotazu služby Ptejte se knihovny.

Tvrzení v úvodu odpovědi k dotazu je správné, v češtině se pro jednotku výkonu používala zkratka k (kůň), někdy nesprávně ks, jako koňská síla (vzniklo prostým překladem z angličtiny "horsepower" = HP). Po zavedení mezinárodní soustavy fyzikálních jednotek SI (Systéme International) byla jednotka koňská síla vytlačena jednotkou Watt, přesto se dnes ještě používá pro označení výkonu nejen automobilových a motocyklových motorů. Soustava SI byla v Československu uzákoněna v roce 1968.
V dotazu je výslovně uvedeno, že čerpáme z publikace Zajímavá mechanika, která vyšla v roce 1953, tudíž ještě před zavedením jednotky Watt, navíc se jedná o překlad z ruštiny. Citovali jsme tedy přímo z díla, které v textu používá pro jednotku koňské síly zkratku ks.

Co se týče druhé připomínky, zde je trošku nešikovně vytržena věta z kontextu, za což se omlouváme. Elektrickým motorovým vozem je v tomto případě myšlen vůz lokomotivy, celý odstavec zní následovně:

" Ještě lepší poměr výkonu a váhy máme v moderní 2000 „koňské" lokomotivě, která váží 100 tun. V elektrickém motorovém vozu o výkonu 4500 ks a váze 120 tun už připadá jedna koňská síla na 27 kg váhy."

Dotaz upravíme, aby už informace nebyly zavádějící.

Použité zdroje:

* PEREL'MAN, Jakov Isidorovič. Zajímavá mechanika. Praha: Naše vojsko, 1953. s. 114. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:9f646dc9ce88f462117f4af0c270f098 (pouze z počítačů NK ČR)
* REMEK, Branko a České vysoké učení technické v Praze. Vývoj automobilu a spalovacího motoru. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. s. 23. ISBN 80-01-02939-5. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:24a469e0-13e9-11e4-8413-5ef3fc9ae867 (pouze z počítačů NK ČR)
* SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. Praha: Prometheus, 2014. s. 75. ISBN 978-80-7196-438-4. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:7afe27b0-4ff4-11e6-8746-005056825209 (pouze z počítačů NK ČR)
* Koně. Praha: Národní zemědělské muzeum, 2009. s. 15. ISBN 978-80-86874-19-7. Dostupné také z: https://kramerius5.nkp.cz/[…]/uuid:e8c9df90-57c7-11e4-90c9-005056825209 (pouze z počítačů NK ČR)
* https://www.auto.cz/vykon-m[…]z-dnes-moc-nepouziva-105677
Václav Říha píše:
Neděle 07.06.2020 09:06
Souhlasím s předchozím komentářem. A dodávám, že odpověď je zmatená.
Otázka zní, jaký je poměr koňské síly (kterou se udává výkon u auta) a síly skutečného koně. Čekal bych odpověď typu : Jeden skutečný kůň má podává výkon asi 1000W (1.5ks), krátkodobě může zvýšit svůj výkon až 10x (na 15ks).

Jasná odpověď ale chybí. Namísto jasné a srozumitelné odpovědi se autor odpovědi zeširoka zabývá tím, jaký výkon podává člověk, jaký výkon má lokomotiva a jaký je poměr váhy a výkonu.
PSK - admin píše:
Úterý 09.06.2020 12:55
Dobrý den,

děkujeme za Vaši připomínku k dotazu Ptejte se knihovny, nicméně, jak jsme již vysvětlovali k předchozímu komentáři, na který odkazujete, v odpovědi jsme přesně citovali z díla Zajímavá mechanika z roku 1953. Z tohoto důvodu text odpovídá přesně textu uvedenému ve zmíněné knize. Text jsme nechtěli krátit ani jinak parafrázovat, aby nedošlo k chybné interpretaci nebo opominutí širších souvislostí. Navíc v textu je zcela jasně uvedeno, že "Jednotka výkonu, označovaná jako koňská síla, je jeden a půlkrát větší než průměrný výkon koně", což je přesná odpověď na dotaz původního tazatele.
Jiří píše:
Neděle 17.10.2021 14:25
Dobrý den,
v té části:
"Na hladké silnici je lepší auto před vozem taženým dvěma koňmi. Avšak na písečné cestě takové auto může uvíznout, zatímco pár koní je schopen, když je potřeba, vyvinout výkon 15 i více koňských sil."
se pletou jablka a hrušky (viz okamžitý, špičkový výkon, moment síly atd.). Motor běžného auta podá mnohem větší výkon než zvíře. A to i jen ten průměrný, natož okamžitý. Problém uvíznutí je v úplně něčem jiném než ve výkonu a to ve způsobu přenosu síly na terén. Kola v písku samozřejmě prokluzují i když je na ně přenášen výkon třeba 200 HP. Zatímco jeden živý kůň se vyhrabe snadno, protože má nohy, což je pro takový typ terénu mnohem výhodnější než kola. Pokud by ale 200 HP motor přenášel svůj výkon na srovnatelné mechanické nohy, vyhrabal by se logicky 200x snadněji než jeden živý kůň.
Srovnávat lze jen srovnatelné.
Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu