kočovní loutkoherci

Text dotazu

Zajímá mne rodina světem jdoucích loutkoherců Schmiedů z Nezdic. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

zdá se, že informací ke kočovným loutkohercům poloviny 19. století se bohužel nedochovalo příliš mnoho. Ústředními dokumenty k této tématice tak zůstávají úřední seznamy žádostí o vystavení koncese na loutkohereckou činnost.

K rodině Schmiedtů (či Schmiedů)  jsou k dispozici následující záznamy:

 

"Jan Schmiedt z Horních Nezdic na Klatovsku (o němž píše J. Š. Baar) byl zamítnut 17. října 1846, č. 8627, s tím, že je příliš mnoho loutkářů a žadatel nepředložil lékařské vysvědčení. Znovu byl zamítnut 6. února 1852 a 10. ledna 1854, protože je mnoho žadatelů. Podle elenchu 1861 loutkařil pak v letech 1861-1867. Jan Schmiedt jun. z Nezdic dostal oprávnění na loutky a gymnastiku pro Čechy 18. prosince 1859, č. 13449, i následujícího roku; podle elenchu 1861 působil až do roku 1883. Podle téhož pramene hrál Antonín Schmiedt z Nezdic s manželkou Annou v letech 1861-1864, manželka Anna po něm v letech 1865 až 1868."

zdroj: BARTOŠ, Jaroslav. Loutkářská kronika: kapitoly z dějin loutkářství v českých zemích. 1. vyd. Praha: Orbis, 1963. 301 s., [40] s. obr. příl. Knihovna loutkářských souborů. (str. 182)

 

V díle Jindřicha Šimona Baara "Paní komisarka" vystupuje postava loutkáře Karla Šmída. "Loutkáři Šmídové jsou sice historičtí, pocházeli z Nezdic na Klatovsku, ale první z nich, Jan, začal legálně loutkařit teprve v letech padesátých a není pravděpodobné, že by některý jeho předek hrál již ve čtyřicátých letech na povolení klatovského krajského úřadu."

(zdroj: BARTOŠ, Jaroslav. Loutkářská kronika: kapitoly z dějin loutkářství v českých zemích. 1. vyd. Praha: Orbis, 1963. 301 s., [40] s. obr. příl. Knihovna loutkářských souborů. str. 149)

 

Pokud byste se chtěla dozvědět více o historii loutkoherectví v období 19. století, doporučujeme Vám prostudovat knihu:

* ČESAL, Miroslav. Kapitoly z historie loutkového divadla a české školy herectví s loutkou: 25 kapitol o českých kočovných marionetářích: [určeno pro posluchače fakulty divadelní]. 1. vyd. Praha: SPN, 1988. 134 s.

Popřípadě dokument:

* DUBSKÁ, Alice. Dvě století českého loutkářství: vývojové proměny českého loutkového divadla od poloviny 18. století do roku 1945. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 302 s. ISBN 80-7331-008-2.

 

Jiné zdroje o loutkoherecké historii a kočovných loutkohercích jméno rodiny Schmiedtů povětšinou pouze zmiňují:

např. článek:

* Za loutkovými divadelníky na Klatovsku. Týdeník Klatovska. 2008, r. 18, č. 46 (12.11.), s. 4. 

 

 

Internetové zdroje:

* http://jihoceske-rody.eu/rody/kategorie/index/jauneri-svetsti/potulni-herci/

* http://www.rodokmeny.zelec.net/oxy/n188.htm#3508

* http://www.rodokmeny.zelec.net/rod/f1181.htm#note

* https://www.myheritage.cz/names/marie_staubertov%C3%A1

 

Další archivní materiály můžete dohledat ve státních archivech: https://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0005  ; http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/

Obor

Divadlo, film, tanec

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

17.03.2017 22:35

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu