kočky a psi

Text dotazu

Zajímalo by mě proč zrovna kočky a psi jsou
nejčastějšími domácími mazlíčky?

Odpověď

Dobrý den,

v Evropě a Severní Americe skutečně psi a kočky pravděpodobně patří mezi nejoblíbenější domácí zvířata. V USA a Velké Británii proběhlo několik výzkumů na toto téma, jejich výsledky ukázaly následující stav, vždy záleží samozřejmě na tom, za jakým účelem a která organizace příslušný výzkum provádí:

* V roce 2002 žilo v britských domácnostech přibližně 7,5 milionu koček a 6,1 milionu psů.

* Telefonický výzkum 2980 domácností provedený ve Velké Británii v roce 2007 ukázal, že 26% domácností má kočku a 31% psa.

* Podle telefonického průzkumu uvedlo v roce 2007 31,8% z dotázaných 1205 dospělých Američanů, že mají kočku.

* Průzkum uveřejněný v "U.S. Pet Ownership and Demographics Sourcebook" za rok 2007 ukazuje, že v 37,2% amerických domácností žije pes a v 32,4% kočka.

* Průkum "2009/2010 National Pet Owners Survey" zjistil, že 45,6% amerických domácností vlastní psa a 38,2% kočku.

I v Česku proběhl letos podobný průzkum, při kterém bylo osloveno 1030 respondentů ve věku 18 a více let. Výsledky ukázaly, že 75% z dotázaných lidí má psa a dvě pětiny dotázaných chovají kočku:

* http://www.focus-agency.cz/press-centrum/

* http://hobby.idnes.cz/milion-psu-stejny-pocet-kocek-vetsina-lidi-v-cesku-ma-doma-zvire-pwr-/hobby-mazlicci.asp?c=A100905_141126_hobby-mazlicci_bma

Bohužel nedokáže určit, proč zrovna pes a kočka patří mezi naše nejčastější zvířecí společníky. Jedním z důvodů může být fakt, že se obě zvířata pohybují v blízkosti člověka již po tisíce let. Důležité také mohou být jejich vlastnosti a chování, které lidem vyhovují a přinášejí jim radost.

Psi byli lidem blízcí již od nepaměti, patří mezi nejstarší domestikovaná zvířata. V počátcích domestikace (15 000 - 14 000 před Kristem) se lidem podařilo "ochočit" kozu, psa, ovci a soba. U všech domácích zvířat nalezneme v jejich dospělosti jisté znaky, které běžně pozorujeme u mláďat (tzv.neotenie). Nejnápadněji se to projevuje právě u psů a koček, kteří mají tendenci chovat se i ve zralém věku jako poddajná a o jídlo žebrající mláďata. Pes je v podstatě vlče, které nikdy nevyroste a toto chování nám velmi často připadá roztomilé. Psi pro nás od nepaměti pracovali - hlídali ovce, naháněli dobytek a střežili domy. Psí práce má značný hospodářský význam i v dnešní době, ale jejich největším přínosem je schopnost navázat s člověkem opravdová přátelství. V psovi jsme vytvořili živočisný druh, který se od nás značně odlišuje, ale zároveň je na nás závislý, komunikuje s námi na osobní úrovni a očividně nás miluje. Existují důkazy o výrazně pozitivních fyziologických a psychologických účincích soužití se psem. Psi jako "vzory sociálních rolí" předvádějí dětem v praxi, jak chápeme obětavost, věrnost, odvahu, inteligenci a další společensky prospěšné hodnoty. Zodpovědná péče o domácí zvíře zas může vést k bezproblémovému rodičovství a společnost domácího mazlíčka má nepochybnou terapeutickou hodnotu. Pes se nachází vedle člověka v postavení, na jaké ostatní domestikovaní tvorové nemohou vůbec pomýšelet, třebaže se mezi lidmi už 4000 let vyskytují "milovníci koček" a na lidské emoce také působí někteří okrasní ptáci ("milováni" bývají i koně). Žádné jiné zvíře tak silně neovládlo srdce i mysl lidí jako právě pes.

Kočky domestikovali staří Egypťané přibližně 4 200 - 1 000 let před Kristem.

Důvody pro domestikaci divoké kočky mohly být jak ekonomické (kočky spolu s hady hubily myši stahující se do sýpek), tak sociální (vedle již zdomácnělé promyky kočka mohla být vhodným mazlíčkem). Krátce po své domestikaci se kočka stala i posvátným zvířetem Egypťanů, egyptská bohyně Bast byla kočka a zabití tohoto zvířete zde patřilo mezi hrdelní zločiny. V Evropě kočky byly nerozlučnými společnicemi čarodějnic a jejich podobu na sebe často bral ďábel. Lidé si kočku spojovali s kacířstvím, magií, orgiemi a různými nečistými praktikami. Kočka může kromě svých schopností likvidovat hlodavce nabídnout ještě svou mazlivost a společenskost a jako taková nám pomáhá vyrovnat se se stresem. Existuje několik víceméně nepodstatných domestikovaných savců, kteří nepřinášejí žádný užitek kromě zisku z prodeje zvířat samotných. Jako příklad je možné uvést křečka a jiné malé hlodavce, ale nejdůležitějším zdomácnělým savcem bez hospodářského významu je právě kočka.

použitá literatura:

* CARAS, Roger A. Zvířata, která změnila člověka : historie prolínání životů zvířat a lidí. Praha : Rybka, 1999. s. 33, 74-76, 87-88, 163, 165-166, 169. ISBN 80-86182-25-8.

* http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1965499.stm

* http://www.usatoday.com/life/lifestyle/pets/2010-09-07-fivereasons07_ST_N.htm

* http://www.usatoday.com/yourlife/pets/cats/2010-11-02-whycats02_ST_N.htm?csp=34news

* http://ask.yahoo.com/20070504.html

* Number and ownership profiles of cats and dogs in the UK. Veterinary Record : Journal of the British Veterinary Association. 2010, roč. 166, č. 6, s. 163-168. Abstrakt je volně dostupný na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20139379.

* http://www.dogmagazine.net/archives/4954/uk-domestic-dog-population-is-larger-than-originally-thought/

* CHU, Karyen ; ANDERSON, Wendy M. ; RIESER, Micha Y. Population characteristics and neuter status of cats living in households in the United States. Journal of the American Veterinary Medical Association. 2009, roč. 234, č. 8, s. 1023-1030. Abstrakt je volně dostupný na http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19366332 .

* http://www.avma.org/reference/marketstats/ownership.asp

* http://www.americanpetproducts.org/press_industrytrends.asphttp://www.humanesociety.org/issues/pet_overpopulation/facts/pet_ownership_statistics.html

Obor

Psychologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2011 14:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu