Kobylské jezero

Text dotazu

Prosím informace o zaniklém Kobylském jezeru

Odpověď

Dobrý den,

Kobylské jezero se v minulosti nacházelo u obce Kobylí, toto slané jezero se na Moravě zachovalo po ústupu Sarmatského moře a Vídeňské pánve. Zalévalo plochu asi 5km2 (údaje o jeho rozloze v literatuře se liší) a dosahovalo místy hloubky až 10 m. Vedle Kobylského jezera je často zmiňováno i blízké jezero Čejčské, které však také zaniklo. První písemná zmínka o Kobylské jezeře pochází z roku 1464, další objevují se i v následujích letech v tzv.

Knihách půhoných. Jezero bylo využíváno i k chovu ryb, k této proměně došlo už někdy před rokem 1505. V roce 1637 dal hrabě Zdeněk Žampach z Potštejna pro finanční problémy v domnění bohatého výlovu prokopat hráze Kobylského jezera. To bylo v té době pečlivě obhospodařováno a pomocí hrází rozděleno na jednotlivé rybníky. Koncem třicetileté války bylo jezero pusté a bez náležité péče. Deset let bylo používáno jako pastviště, vodou se opět naplnilo za mokrého léta 1650. K chovu ryb se začalo užívat již ke konci 17.století. Ještě v roce 1797 bylo pokládáno za největší na Moravě. V letech 1834-1834 byly rybníky v okolí Kobylí vypuštěny a přeměněny na pole pro pěstování cukrové řepy. Touto změnou bylo postiženo i Kobylské jezero, které bylo uváděno v té době jako vysychající. Odvodňovací práce na jezeře začaly na jaře 1835, jejich průběh řídil vrchní inženýr Sommer, jezero bylo odvodňováno pomocí odvodňovacího koryta - Svodnice - do Trkmanského potoka.

Regulační a odvodňovací práce na vysušení Kobylského jezera pokračovaly v roce 1836. Pavlovický správce rozdělil "Jezero" okolním dědinám zadarmo, aby si na něm upravovaly kusy polí, sázely a sely. Podle článku z časopisu "Dějiny a současnost" z roku 1968 se v posledních letech bývalé Kobylské jezero probudilo k nové aktivitě. V důsledku silné eroze půdy ze svahů nedalekého Ždánického lesa se zanesla odvodňovací strouha. Na celé ploše se objevila zamořená místa.

Kobylské jezero se objevovalo i na starých mapách, několik ukázek včetně dalších informací o jeho historii najdete na http://botany.cz/cs/kobylske-jezero/ nebo na

http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=9cee6592-a662-46bc-93

0f-395b988332e0. Historie Kobylí je v datech podrobně popsána na

http://www.kobyli.cz/index.php?akce=6&id=3, v textu najdete i mnoho zmínek

o Kobylském jezeře.

použité zdroje a další literatura věnovaná Kobylskému jezeru:

* HOSÁK, Ladislav. Vlastivěda moravská. II, Místopis Moravy. Díl I místopisu, Brněnský kraj. [Čís. 43], Hustopecký okres. V Brně : Nákladem Musejního spolku, 1924. s. 85-86.

* HAVLÍČEK, Pavel; ZEMAN, Antonín. Kvartérní poměry mezi Kobylím, Brumovicemi a Čejčí na jihovýchodní Moravě. Sborník geologických věd.

Antropozoikum. 1979, 12, s. 13-55.

* SVOBODA, Stanislav. Nové hnízdiště racků chechtavých na jižní Moravě.

[Kobylské jezero]. Zprávy Oblastního muzea jihovýchodní Moravy v Gottwaldově. 1962, s. 103-105.

* HUDEC, K. The bird synusia of the "Kobylské jezero" reed swamp (Souther

Moravia) during the breeding seasion. [Ptačí společenství mokřadu "K.j."

během hnízdění]. Zoologické listy. 1975, 24, s. 65-80.

* FRANC, Oldřich. Dějiny Kobylí : poznámky k dějinám obce od pravěku do roku 2000. Praha : [s.n.], 2004. 355 s. ISBN 80-239-4480-0.

* Kobylí, dědina- . [výběr a uspořádání Vít Damborský, Emil Kordiovský].

Znojmo : pro obec Kobylí vydalo nakl. FPO Znojmo, 2002. s. 37-40. ISBN

80-902863-7-2; 80-902863-8-0.

* HURT, Rudolf. Dějiny rybnikářství na Moravě a ve Slezsku. I. díl. [Ostrava

: Krajské nakladatelství, 1960]. s. 203.

* Obnova starého slaného jezera na Moravě. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. 1968, roč. 10, č.2, s. 47.

Obor

Geografie. Geologie. Vědy o zemi

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.02.2010 11:55

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu