Kobylisy

Text dotazu

Dobrý den, poradili byste mi,kde bych mohl najít něco víc o pražské čtvrti Kobylisy? Děkuji.

Odpověď

Samostatná práce o Kobylisích nebyla vydána; v následujících publikacích jsou o Kobylisích spíše menší zmínky:

Holec, František. Kronika Královské Prahy a obcí sousedních. D. IV: Připojené obce a zaniklé osady. Praha : Nakl. Lidové noviny, 1996, s. 77-78.
Sign.: SF II 60681, 54 D 97685
Ledvinka, Václav ; Pešek, Jiří. Praha. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2000. - Zmínky o Kobylisích na s. 20, 23, 26, 32, 62, 539, 565, 618.
Sign.: 54 F 61567, 54 F 81587
Broncová, Dagmar (ed.).Kniha o Praze 8. Praha : Vyd. a nakl. MILPO, 1996, s. 14-16.
Sign.: 54 D 98136, 54 D 97598
Augusta, Pavel ; Broncová, Dagmar (ed.). Pražské radnice. Praha : vyd. a nakl.
MILPO, 2002, s. 96-101 (kap. Městská část Praha 8 : ... Kobylisy...).
Sign.: 54 D 120673, 54 D 120410 Stará dělnická Praha : Život a kultura pražských dělníků 1848-1939. Praha : Academia, 1981, s. 79, 179, 180, 261, 282. Sign..: SF II 22641
Libeňské noviny : Neodvislý týdenník věnovaný zájmům libeňského okresu. Roč. 1. 1934 - 2. 1935 Sign.: 54 B
2146 - V pravidelné rubrice "Místní zprávy" v oddíle Kobylisy uveřejňována různá oznámení, především z kultury a spolkového života, informace o veřejných záležitostech obce i osobní zprávy. Výjímečně i článek o Kobylisích v hl. části listu.
Libeňský sportovní věstník. Čtrnáctidenník. Roč. 1920 (č. 1-3), pak zastaven. Sign.: 54 D
3354 - V každém čísle informace o fotbalovém klubu Meteor Kobylisy a jeho utkáních.
Pražské spolky : Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990. Praha : Scriptorium, 1998. Sign.: 54 F 54633 - Přehled o spolcích, působících v Kobylisech, získáte pomocí rejstříku sídel spolků. Součástí záznamu je číslo, pod nímž je materiál uložen v Archivu hl. m. Prahy (číslo v závorce).
Morávek, Jan. Na severní hranici Prahy.
In Srdce vlasti : Praha očima básníků. Praha : Českomoravský kompas, 1940, s. 290-293. - Lyrický fejeton o osobním vztahu ke Kobylisům. Sign.: 54 D 8282

Doporučujeme Vám obrátit se ještě na Muzeum hl. města Prahy : http://www.muzeumprahy.cz/    a Archiv hl. města Prahy : http://www.ahmp.cz/

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.03.2008 17:03

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu