Knihy vyšlé od roku 1993 na téma etopedie

Text dotazu

Zajímaly by mě veškeré vydané knihy od roku 1993 související s oborem etopedie.

Odpověď

Dobrý den,

zde je seznam literatury, která vyšla po roce 1993 a týká se tématu etopedie.

  

 

 

376

Spousta, Vladimír, 1930-

Speciálně pedagogická diagnostika etopedická / Vladimír Spousta. -- 2. vyd.

-- Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 1995. -- 105 s. ; 30 cm.

-- ISBN 80-210-1261-7 (brož.)

1. etopedie 2. učebnice vysokých škol

I. Název

 

376.1-056.49 * (075.8)

Švarcová, Eva, 1960-

Úvod do etopedie / Eva Švarcová. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. -- 107

s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7041-449-9 (brož.)

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob

1. etopedie 2. učebnice vysokých škol

I. Univerzita Hradec Králové. Katedra pedagogiky a psychologie II. Název

 

 

376.1-056.49 * (075.8)

Stankowski, Adam

Etopedie : úvod do resocializační pedagogiky / Adam Stankowski. -- Vyd. 1. --

Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2003. -- 57 s.

; 30 cm. -- ISBN 80-7042-257-2 (brož.) : Kč 80,00

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob

1. etopedie 2. učebnice vysokých škol

I. Název

 

 

376 * 376.1-056.49 * 616.89-008.447 * (075.8)

Pešatová, Ilona

Vybrané kapitoly z etopedie. 1. díl, Klasifikace a diagnostika poruch chování

/ Ilona Pešatová. -- Vyd. 1. -- Liberec : Technická univerzita, 2003. -- 71 s.

; 29 cm. -- ISBN 80-7083-750-0 (brož.)

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob * 37.016 Učební

osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice

1. speciální pedagogika 2. etopedie 3. poruchy chování 4. učebnice

vysokých škol

I. Technická univerzita v Liberci. Katedra sociálních studií a speciální

pedagogiky II. Název

 

 

371.2 * 316.346.32-053.2-056.49 * 376.1-056.49 * (048.8)

Janský, Pavel, 1957-

Problémové dítě a náhradní výchovná péče ve školských zařízeních / Pavel

Janský. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. -- 169 s. : il. ; 21

cm. -- ISBN 80-7041-114-7 (brož.)

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob

1. výchovně-vzdělávací zařízení 2. problémové děti 3. etopedie 4. studie

I. Název

 

 

364.636 * 364.63-057.87 * 616.89-008.444.9-053.2 * 376.1-056.49 * 364-212 ...

Školní šikanování (2004 : Olomouc, Česko)

Školní šikanování : sborník příspěvků 1. celostátní konference 2004 :

[Pedagogická fakulta UP v Olomouci, 30.3.2004 / editor Michal Kolář]. -- 1.

vyd. -- Praha : Společenství proti šikaně, 2004. -- [74] s. ; 27 cm. -- ISBN

80-239-2994-1 (brož.) ISBN 239-2994-1 (chybné)

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob

1. šikana 2. násilí ve škole 3. dětská agresivita 4. etopedie 5. prevence

(sociální práce) 6. sborníky konferencí

I. Kolář, Michal, 1951- II. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta III.

Název

 

 

376.1-056.49 * 316.624 * (075.8)

Stankowski, Adam

Nástin problematiky etopedie a sociální patologie / Adam Stankowski. -- Vyd.

1. -- Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004. -- 140 s. ;

21 cm. -- ISBN 80-7042-360-9 (brož.) : Kč 150,00

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob * 37.016 Učební

osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice

1. etopedie 2. sociální deviace 3. učebnice vysokých škol

I. Název

 

 

376.1-056.49 * (075.8)

Vojtová, Věra, 1956-

Kapitoly z etopedie I.. Přístupy k poruchám emocí a chování v současnosti /

Věra Vojtová. -- 1. vyd. -- Brno : Masarykova univerzita, 2004. -- 94 s. ; 21

cm. -- ISBN 80-210-3532-3 (brož.)

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob * 37.016 Učební

osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice

1. etopedie 2. učebnice vysokých škol

I. Masarykova univerzita. Katedra speciální pedagogiky II. Název

 

 

343.611-051 * 159.923 * 316.624 * 376.1-056.49 * 343.25 * 343.26"746" * ( ...

Drbohlav, Andrej, 1980-

Etopedie I. : trest smrti versus trest života pro sériové vrahy / Andrej

Drbohlav. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. -- 151 s. : il.,

portréty ; 21 cm. -- (Edice speciální pedagogiky). -- ISBN 80-7041-163-5

(brož.)

Konspekt: 316.4/.7 Sociální interakce

1. sérioví vrazi 2. psychologie osobnosti 3. sociální deviace 4. etopedie

5. trest smrti 6. doživotní trest odnětí svobody 7. studie

I. Univerzita Hradec Králové. Katedra speciální pedagogiky II. Název

 

 

376.1-056.49 * (075.8)

Vitásková, Kateřina, 1972-

Etopedie : vybrané okruhy etopedické problematiky / Kateřina Vitásková. --

Vyd. 1. -- Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. -- 68 s.

; 30 cm. -- ISBN 80-7368-123-4 (brož) : Kč 90,00

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob * 37.016 Učební

osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice

1. etopedie 2. učebnice vysokých škol

I. Ostravská univerzita. Katedra pedagogiky II. Název

 

 

376.1-056.49 * (075.8)

Pešatová, Ilona

Vybrané kapitoly z etopedie. 1. díl, Klasifikace a diagnostika poruch chování

/ Ilona Pešatová. -- 2., upr. vyd. -- Liberec : Technická univerzita v

Liberci, 2006. -- 72 s. ; 30 cm. -- ISBN 80-7372-087-6 (brož.)

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob * 37.016 Učební

osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice

1. etopedie 2. učebnice vysokých škol

I. Technická univerzita v Liberci. Katedra sociálních studií a speciální

pedagogiky II. Název

 

 

376.1-056.49 * (075.8)

Hutyrová, Miluše

Etopedie pro výchovné pracovníky / Miluše Hutyrová. -- 1. vyd. -- Olomouc :

Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. -- 45 s. ; 29 cm. -- (Texty k

distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). -- ISBN 80-244-1190-3

(brož.) : neprodejné

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob * 37.016 Učební

osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice

1. etopedie 2. učebnice vysokých škol

I. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta II. Název

 

 

376.1-056.36 * 376.1-056.49 * (075.8)

Krejčířová, Olga, 1949-

Speciální pedagogika 6 / Olga Krejčířová, Miluše Hutyrová. -- 1. vyd. --

Olomouc : Univerzita Palackého, 2006. -- 53 s. ; 29 cm. -- (Texty k

distančnímu vzdělávání v rámci kombinovaného studia). -- ISBN 80-244-1214-4

(brož.) : neprodejné

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob * 37.016 Učební

osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice

1. psychopedie 2. etopedie 3. učebnice vysokých škol

I. Hutyrová, Miluše II. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta III.

Název

 

 

376.1-056.49 * 343.24 * 343.97 * 343.24/.29 * 343.126 * (048.8)

Fischer, Slavomil

Etopedie v penitenciární praxi / Slavomil Fischer. -- Vyd. 1. -- Ústí nad

Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006. -- 183 s. : il. ; 21

cm. -- (Acta Universitatis Purkynianae ; 123. Studia paedagogica). -- ISBN

80-7044-772-9 (brož.) ISBN 80-7044-722-9 (chybné)

Konspekt: 343.8 Vězeňství

1. etopedie 2. penologie 3. kriminologie 4. trestání 5. vězeňství 6.

výkon trestu 7. monografie

I. Název

 

 

 

376 * 37.01

Novotná, Marie

Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele : (setkání

speciálněpedagogická, sociálněpedagogická a pedagogickodiagnostická)

/ Marie Novotná, Marta Kremličková. -- 1. vyd. -- Praha : SPN, 1997.

-- 115 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-85937-60-3 (brož.) : Kč 69,00 ISBN

80-95937-60-3 (chybné)

1. zdravotně postižené děti - výchova a vzdělávání 2. speciální

pedagogika 3. příručky

I. Kremličková, Marta, 1935- II. Název

 

376 * (075.8)

Pipeková, Jarmila

Kapitoly ze speciální pedagogiky / Jarmila Pipeková a kol. -- Brno :

Paido, 1998. -- 234 s. : il. ; 23 cm. -- ISBN 80-85931-65-6 (brož.)

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob

1. zdravotně postižené děti - výchova a vzdělávání 2. speciální

pedagogika 3. učebnice vysokých škol

I. Hovorka, Hans. II. Název

376 * (075.8)

Krejčířová, Olga, 1949-

Kapitoly ze speciální pedagogogiky / Olga Krejčířová a kolektiv. --

Vyd. 1. -- Praha : Eteria, 2002. -- 127 s. ; 21 cm. -- ISBN

80-238-8729-7 (brož.)

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob

1. speciální pedagogika 2. učebnice vysokých škol

I. Název

 

376 * (075.8)

Kocurová, Marie, 1952-

Speciální pedagogika pro pomáhající profese / Marie Kocurová a kol.

-- 1. vyd. -- V Plzni : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta,

2002. -- 209 s. ; 21 cm. -- ISBN 80-7082-844-7 (brož.) : Kč 118,00

Konspekt: 376 Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob

1. speciální pedagogika 2. učebnice vysokých škol

I. Název

 

 

Zdroje:

Databáze Česká národní bibliografie

Fond Studijní a vědecké knihovny v Plzni

 

 

Obor

Jazyk, lingvistika a literatura

Okres

--

Knihovna

Knihovna města Plzně, p. o.

Datum zadání dotazu

26.03.2008 09:31

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu