knihy týkající se vábivé reklamy

Text dotazu

Dobrý den,
hledám knihy týkající se vábivé reklamy jako nekalou obchodní praktikou podle zákona o ochraně spotřebitele

Odpověď

Dobrý den,

k uvedenému tématu by bylo možné použít například následující publikace:

* VÍTOVÁ, Blanka a ETLÍKOVÁ, Markéta. Nekalé obchodní praktiky. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 103 stran. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-867-4. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/310803/pdf.

* VEČERKOVÁ, Eva. Nekalá soutěž a reklama: (vybrané kapitoly). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 330 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Řada teoretická = Acta Universitatis Masarykianae Brunensis. Iuridica; sv. 284. ISBN 80-210-3607-9. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/90817/pdf. Digitalizováno (dostupné pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/uuid/uuid:c8aca6a0-6488-11eb-9496-005056827e52.

* ONDREJOVÁ, Dana a SEHNÁLEK, David. Nekalosoutěžní reklama a nekalé obchodní praktiky v české i evropské právní úpravě a judikatuře. Vydání první. Praha: Leges, 2018. 295 stran. Praktik. ISBN 978-80-7502-239-4. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/399979/pdf.

* KLABUSAYOVÁ, Naděžda, BURDILÁKOVÁ, Renata a ZLÁMALOVÁ, Jana. Ochrana spotřebitele: geneze a současnost. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. 164 s. ISBN 978-80-248-2037-8. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/361754/pdf. Digitalizováno (dostupné pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/uuid/uuid:8fa5a0a0-daf4-11e5-a3e0-005056827e51

* ONDREJOVÁ, Dana. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. xii, 315 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7357-505-2. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/342689/pdf. Digitalizováno (dostupné pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/uuid/uuid:c4e47160-43d8-11e4-8113-005056827e52.

* WINTER, Filip. Právo a reklama v praxi. Praha: Linde, 2007. 335 s. ISBN 978-80-7201-654-9. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/359618/pdf. Digitalizováno (dostupné pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/uuid/uuid:c4b5fb50-b614-11e5-b5dc-005056827e51.

* CHALOUPKOVÁ, Helena. Regulace reklamy: komentář. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009. xiii, 322 s. Beckovy texty zákonů s komentářem. ISBN 978-80-7400-180-2. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/371690/pdf. Digitalizováno (dostupné pouze po přihlášení účtem oprávněné instituce): https://ndk.cz/uuid/uuid:3b6f8920-3949-11e6-a5c5-005056827e51.

Další literaturu si můžete dohledat v online katalogu Národní knihovny ČR (https://aleph.nkp.cz/cze/nkc), Souborném katalogu ČR (https://aleph.nkp.cze/cze/skc), na portálu Knihovny.cz (https://www.knihovny.cz) nebo také v článkové bibliografické databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (od r. 1991, https://aleph.nkp.cz/cze/anl) zadáním těchto klíčových slov do vyhledávacího pole, např.: nekalé obchodní praktiky, ochrana spotřebitele, nekalá soutěž, reklama regulace. Při zkrácení zadaných výrazů a jejich doplněním o znaménko ? nebo * se hledaná klíčová slova automaticky rozšíří o libovolný počet znaků, např.: nekal? obchodní? praktik? (případně nekal? AND obchodní? AND praktik?) budou vyhledána klíčová slova jako nekalá obchodní praktika, nekalé obchodní praktiky, nekalých obchodních praktik atd.

Obor

Právo

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.03.2021 19:21

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu