Knihy o vlivu člověka na společnost, občanská aktivita jako inspirace pro ostatní

Text dotazu

Dobrý den,
hledám knihy s tematikou vlivu člověka na změny ve společnosti. Například o občanském aktivismu, nebo jak být společensky odpovědný občan. Jde mi o konkrétní nástroje a návody, či vzory.
Moc děkuji za tipy a vaši pomoc.

S pozdravem

Tereza Bubnová

Odpověď

Dobrý den,

 

zasíláme Vám nastřel literatury vhodné k prostudování. Literaturu je vhodné ještě doplnit.

* MONOGRAFIE

* FIRAT, Begüm Özden, ed. a KURYEL, Aylin, ed. Cultural activism: practices, dilemmas, and possibilities. Amsterdam: Rodopi, ©2011. 261 s. Thamyris/Intersecting: place, sex and race, no. 21 (2011). ISBN 978-90-420-2981-1.

* DOHNALOVÁ, Marie. Antropologie občanské společnosti: analýzy a interpretace s přihlédnutím k výsledkům vědecko-výzkumného a pedagogického zaměření Katedry oboru Občanský sektor FHS UK v Praze. Brno: Nadace Universitas Masarykiana, 2004. 164 s. Scientia; 11. ISBN 80-7204-339-0.

* SKOVAJSA, Marek a kol. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 372 s. ISBN 978-80-7367-681-0.

* POSPÍŠILOVÁ, Tereza. An assessment of Czech civil society in 2004: after fifteen years of development: CIVICUS Civil Society Index report for the Czech Republic. 1st ed. Brno: For the Civil Society Development Foundation and Faculty of Humanities, Charles University, published by the Academic Press CERM, 2005. 123 s. ISBN 80-7204-380-3.

* POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Česká občanská společnost 2004: po patnácti letech rozvoje: zpráva z projektu CIVICUS Civil Society Index pro Českou republiku. Vyd. 1. Brno: Pro Nadaci rozvoje občanské společnosti a Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy vydalo Akademické nakladatelství CERM, 2005. 119 s. ISBN 80-7204-379-X.

* MÜLLER, Karel B. Češi a občanská společnost: pojem, problémy, východiska. 2. vyd. Praha: Triton, 2003. 271 s. Filosofická setkávání; 2. ISBN 80-7254-387-3.

* MÜLLER, Karel B. Češi, občanská společnost a evropské výzvy: mezi nacionalismem a liberarismem aneb od etnické exkluze k aktivní hranici. 1. vydání. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2016. 294 stran. ISBN 978-80-7387-865-8.

* BROKL, Lubomír. Hledání občanské společnosti. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2002. 101 s. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky; 12/2002. ISBN 80-86729-00-1.

* CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 187 s. Politologická řada; sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0.

* KIRSHNER, Benjamin. Youth activism in an era of education inequality. New York: New York University Press, [2015], ©2015. xi, 237 stran. Qualitative studies in psychology. ISBN 978-1-4798-6131-6.

* DUFKOVÁ, Ivana, ZLÁMAL, Jiří a UHL, Pavel. Policie a sociální radikalismus. Praha: Střední policejní škola MV v Praze, 2005. 83, 69 s. ISBN 80-239-5688-4.

* GUASTI, Petra. Civil society and civic participation in the Czech Republic. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, ©2005. 47 s. Sociologické studie = Sociological studies; 05: 05. ISBN 80-7330-079-6.

* GUASTI, Petra a STAŠKOVÁ, Barbora. Organizovaná občanská společnost v České republice. Vyd. 1. Praha: Professional Publishing, 2007. 116 s. ISBN 978-80-86946-22-1.

* JARUŠKOVÁ, Radka. Angažujete se? V Brně? Ano!, aneb, Rozhovory s členy a členkami brněnských občanských iniciativ. Brno: Nesehnutí, 2011. 61 s. ISBN 978-80-87217-09-2.

* STACHOVÁ, Jana. Občanská společnost v regionech České republiky. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2008. 93 s. Sociologické disertace. ISBN 978-80-7330-142-2.

* GUASTI, Petra a ŘEHÁKOVÁ, Blanka. Participace, demokracie a občanství v evropském kontextu. 1. vyd. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2006. 80 s. Sociologické studie = Sociological studies; 06: 3. ISBN 80-7330-091-5.

* MÜLLER, Karel B. Politická sociologie: politika a identita v proměnách modernity. 2., rozš. vyd., Ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 270 s. ISBN 978-80-7380-394-0.

* CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2008. 187 s. Politologická řada; sv. č. 28. ISBN 978-80-7325-168-0.

* BROKL, Lubomír. Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 210 s. Studie; sv. 14. ISBN 80-85850-48-6.

* BACHMANN, Pavel. Transparentnost organizací občanské společnosti. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2012. 141 s. Recenzované monografie. ISBN 978-80-7435-235-5.

 

ČLÁNKY:

* BENNETT, W. Lance. Moc nových médií: internetový a globální aktivismus. Revue pro média, 2005, 5(12-13), s. 19-25. ISSN 1214-7494.

* SKOVAJSA, Marek. [Politický aktivismus v České republice]. Politologická revue, 2009, 15(1), s. 118-123. ISSN 1211-0353.

* POSPÍŠILOVÁ, Tereza. [Politický aktivismus v České republice]. Sociologický časopis, 2009, 45(4), s. 852-854. ISSN 0038-0288. Dostupné také z: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/66e6d76362ef36f3afa0d6c81f956d5df1d4f628_revpospisilova.pdf.

* JEHLIČKA, Petr. [Politický aktivismus v České republice: sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace]. Mezinárodní vztahy, 2009, 44(4), s. 112-117. ISSN 0323-1844. Dostupné také z: http://www.mezinarodnivztahy.com/issue/view/37.

* ŠÍCHA, Jan. Aktivismus, sekta, pornografie. Literární noviny, 2007, 18(22), s. 9. ISSN 1210-0021.

* CHOLÍNSKÝ, Jan. Nesmiřitelný rozkol 1948-1956: politický aktivismus v první etapě českého exilového hnutí. Securitas imperii, 2010, 16, s. 52-87, 260-262. ISSN 1804-1612. Dostupné také z: http://www.ustrcr.cz/data/pdf/publikace/securitas-imperii/no16/052-087.pdf.

* DOBROVOLNÁ, Eva. Aktivismus sílí, cenzura nezahálí. Literární noviny, 2006, 17(25), s. 1, 8. ISSN 1210-0021. Dostupné také z: http://archiv.ucl.cas.cz/index.php?path=LitNIII/17.2006/25.

 

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.10.2017 20:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu