knihy o průvodcovství

Text dotazu

Dobrý den, ráda bych Vás požádala o informaci, zda
existuje literatura týkající se vzniku průvodcovské profese u nás od r.
1918. Zajímají mne prvopočátky této profese, jaké měla formy, co musel
průvodce mít za zkoušky\vzdělání atd. Vývoj této profese mne zajímá až do
současnosti - píši na toto téma bakalářskou práci. Také by mne zajímalo, kdy
vzniklo průvodcovství jako živnost (myslím, že již za Rak.-Uherska). Dále
statistické údaje o počtu registrovaných průvodců. Velice děkuji za radu. S
díky

Odpověď

Dobrý den,

k Vámi uvedené problematice se nám bohužel podařilo nalézt pouze několik kapitol v knihách, a to díky možnosti vyhledávání v naskenovaných obsazích publikací, kterou nabízí elektronický katalog NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/nkc ):

* Kapitola 3.1: Historický exkurz do přípravy průvodců cestovního ruchu

ORIEŠKA, Ján. Metodika činnosti průvodce cestovního ruchu. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Idea servis, 2007. 207 s. : il. ; 21 cm. ISBN 978-80-85970-57-9.

* Kapitola 3: Vývoj průvodcovské činnosti a druhy průvodcovské služby

Průvodce cestovního ruchu / Josef Zelenka [et al.]. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. 115 s.: il., mapy, formuláře; 21 cm. ISBN 978-80-7041-189-6.

* Kapitola Průvodcovská činnost

ŠTEMBERK, Jan. Fenomén cestovního ruchu: možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu. Pelhřimov : Nová tiskárna ve spolupráci s Vysokou školou obchodní v Praze, 2009. 298 s. : il., faksim. ; 24 cm. ISBN 978-80-7415-021-0 (Nová tiskárna : váz.). ISBN 978-80-86841-18-2 (Vysoká škola obchodní : váz.).

* cestovní ruch -- Československo -- 1918-1938 * politika cestovního ruchu  -- Československo -- 1918-1938 * monografie

* Kapitola 2.5.5: Vývoj průvodcovské činnosti

HESKOVÁ, Marie a kol. Cestovní ruch : pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006. 223 s. : il. ; 21 cm. ISBN 80-7168-948-3.

Další informace by mohly obsahovat také níže uvedené publikace na CD-ROM a bibliografie:

HOUŠKA, Petr. Průřezový přehled o problematice průvodcovské činnosti v cestovním ruchu [elektronický zdroj] : studijní opora kombinovaného studia Bc. studijního oboru "Průvodcovská činnost v cestovním ruchu". Praha: Vysoká škola obchodní, 2010. 1 CD-ROM : barev.; 12 cm. ISBN 978-80-86841-31-1.

ZBOŘILOVÁ, Eva. Základy metodiky práce průvodce cestovního ruchu [elektronický zdroj]. V Praze: VŠO, 2010. 1 CD-ROM: barev.; 12 cm. ISBN 978-80-86841-26-7.

ŠTEMBERK, Jan. Prameny a literatura k dějinám cestování a cestovního ruchu v českých zemích a Československu v první polovině 20. století / Jan Štemberk.

-- Praha : Vysoká škola obchodní v Praze, 2008. 44 s. ; 21 cm. (Práce katedry společenských věd - VŠO). ISBN 978-80-86841-09-0 (brož.)

* dějiny cestování -- Česko -- 1901-1950 * dějiny cestování -- Československo -- 1918-1948 * dějiny cestovního ruchu -- Česko -- 1901-1950

* dějiny cestovního ruchu -- Československo -- 1918-1948

* archivní fondy -- Česko * historické prameny -- Česko * periodika -- Česko

* katalogy * odborné bibliografie * příručky

Pro vyhledávání jsme použili různé kombinace klíčových slov, např. průvodcovství, průvodcovská činnost, průvodcovské služby, průvodc? and dějin?, průvodc? and histor?, průvodc? and vývoj?, průvodc? and profes?, průvodc? and zaměstn?, cestovní? and ruch? and histor?, cestovní? and ruch? and vývoj? atd. Znaménko "?" umožňuje pravostranné rozšíření zadaných slov o libovolný počet znaků.

Kromě katalogu NK ČR jsme vyhledávali také v článkové databázi ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://aleph.nkp.cz/cze/anl; záznamy z roku 2011 zpracované Národní knihovnou jsou dostupné prostřednictvím portálu Jednotné informační brány - http://www.jib.cz - pod názvem ANL+), bibliografické databázi Historického ústavu AV ČR (http://biblio.hiu.cas.cz ) nebo v katalogu článků Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR (https://www.usd.cas.cz/knihovna/).

Další zdroje jsme však již nenalezli.

Kvalifikovaní průvodci se sdružují v rámci Asociace průvodců České republiky (http://www.asociacepruvodcu.cz/ ), jejíž stránky nabízejí také vyhledávání v katalogu průvodců (http://www.asociacepruvodcu.cz/katalog.php ). Není zde však uveden celkový počet zaregistrovaných průvodců, tyto údaje by Vám mohla sdělit přímo Asociace.

Obor

Tělesná výchova a sport. Rekreace

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.01.2012 09:58

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu