Knihy o pohádkách - vznik, vývoj apod.

Text dotazu

Dobry den. Rada bych se zeptala zda existuji nejake knihy, ktere pojednávají o vzniku, puvodu nebo vyvoji pohadek a to i z hlediska pusobeni na dite.
Predem dekuji

Odpověď

Dobrý den,

ke vzniku a vývoji pohádek je možné nalézt řadu publikací, některé obsahují i stati k vlivu pohádek na psychologický vývoj dítěte. Níže uvádíme také dokumenty věnující se tomuto tématu i samostatně. 

* BRYCHNÁČ, Vlastimil. Česká pohádka: (Pokus o rozbor pohádky a vystižení hlavních tendencí jejího dějinného vývoje). Praha: [s.n.], 1954. 107 s.

* ŠRÁMKOVÁ, Marta. Česká prozaická folkloristika v letech 1945-2000: (přehled, vývoj, témata, bibliografie). 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2008. 150 s. ISBN 978-80-87112-08-3. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/14079/pdf.

* URBANOVÁ, Svatava a ROSOVÁ, Milena. Žánry, osobnosti, díla: (historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie). Vyd. 5. (upr. a dopl.). Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 2005. 239 s. ISBN 80-7368-046-7. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/358932/pdf. Dostupné také z: https://ndk.cz/view/uuid:2f856720-94ed-11e5-a715-005056827e52.

* ZIPES, Jack David. Fairy tales and the art of subversion: the classical genre for children and the process of civilization. 2nd ed., 1st pub. in Routledge Classics. London: Routledge, 2012. xv, 265 s. Routledge classics. ISBN 978-0-415-61025-4.

Nebo jako e-kniha dostupná v placené databázi:

* ZIPES, Jack. Fairy tales and the art of subversion: the classical genre for children and the process of civilization [online]. 2nd ed. New York: Routledge, 2006 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=292385.

* MANDÁT, Jaroslav. Lidová pohádka v ruském vývoji literárním. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1960. 158 s. Spisy University v Brně. Filosofická fakulta; sv. 69. Dostupné také z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103605.

* PIUS, Miroslav. Od mýtov k rozprávkam: (ako vznikli slovenské ľudové rozprávky). 1. vyd. Bratislava: Goralinga, 2012. 264 s. Rozprávočka; 2. ISBN 978-80-970042-9-3.

* ČEŇKOVÁ, Jana a kol. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 171 s. ISBN 80-7367-095-X. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/94309/pdf. Dostupné také z: https://ndk.cz/view/uuid:29dc4cc0-fed6-11e8-a5a4-005056827e52.

* SIROVÁTKA, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. V Brně: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, 1998. 183 s. ISBN 80-85010-06-2. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/341468/pdf. Dostupné také z: https://ndk.cz/view/uuid:f032e440-aba8-11e4-a7a2-005056827e51.

* ČERVENKA, Jan, ed. O pohádkách: Sborník statí a článků. 1. vyd. Praha: SNDK, 1960. 308, [3] s. Knižnice teorie dětské lit.; Sv. 9. Dostupné také z: https://ndk.cz/view/uuid:5940fb60-f1f2-11e7-8226-005056827e52

* PÁCALOVÁ, Jana. Metamorfózy rozprávky: (od Jána Kollára po Pavla Dobšinského). Bratislava: Ars Poetica, 2010. 367 s. Poetika. ISBN 978-80-89283-29-3. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/117437/pdf.

* WARNER, Marina. Once upon a time: a short history of fairy tale. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. xxiv, 201 s. ISBN 978-0-19-871865-9. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/283154/pdf. Částečně dostupné v Google Knihy: https://books.google.cz/books?id=NUJeBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. Plný text dostupný také v rámci placené databáze ProQuest Ebook Central: https://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=1865695.

* PROPP, Vladimir Jakovlevič a ŠMAHELOVÁ, Hana, ed. Morfologie pohádky a jiné studie. Vyd. tohoto souboru 2. Jinočany: H & H, 2008. 343 s. ISBN 978-80-7319-085-9. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/346249/pdf. Dostupné také z: https://ndk.cz/view/uuid:b1420270-c728-11e4-b84b-005056827e52

* NOVÁKOVÁ, Luisa. Proměny české pohádky: (k historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 196 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas Philosophica, č. 384. ISBN 978-80-210-5026-6. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/341891/pdf. Dostupné také z: https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/103629.

Působení pohádek na děti:

* ČERNOUŠEK, Michal. Děti a svět pohádek: kouzlo vyprávěného slova. Vydání druhé, v Portále první. Praha: Portál, 2019. 198 stran. ISBN 978-80-262-1434-2. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/455943/pdf (vydání z roku 1990 je dostupné i v NDK - Covid - https://ndk.cz/view/uuid:3f9d00c0-0b97-11e6-93aa-005056827e51)

* LUŽÍK, Rudolf. Pohádka a dětská duše: několik poznámek k problematice lidové pohádky. Vydání I. Praha: Václav Petr, 1944. 32, [II] s. Svazky úvah a studií; Čís. 88. Dostupné také z: https://ndk.cz/view/uuid:fa400aa0-2924-11e4-8e0d-005056827e51.

* BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek: proč a jak je číst v dnešní době. Překlad Lucie Lucká. Vydání druhé, upravené, v Portále první. Praha: Portál, 2017. 391 stran. ISBN 978-80-262-1172-3. Obsah: https://www.obalkyknih.cz/file/toc/258782/pdf.

* TATAR, Maria. Off with their heads!: fairytales and the culture of childhood. Princeton: Princeton University Press, C1992. xxviii, 295 s. ISBN 0-691-06943-3.

Pokud byste měla zájem i o články k tomuto tématu, je možné využít například databázi České literární bibliografie Ústavu pro českou literaturu AV ČR (https://clb.ucl.cas.cz/), nebo také některé zdroje na internetu, např.:

* https://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/prilohy/10327/pohadky_a_jejich_vliv_na_psychicky_vyvoj_ditete___ke_stazeni.pdf
* https://www.sancedetem.cz/vyznam-pohadek

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

Praha

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.04.2021 08:00

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu