Knihy o mnohoúhelnících

Text dotazu

Dobrý den,
prosím hledám knihy o pravidelných a konvexních mnohoúhelnících a nemůžu nic najít. Mohli byste mi prosím poradit, jak hledat či jestli zde jsou nějaké knihy o mnohoúhelnících.
Děkuji Vám.

Odpověď

 

Odborných publikací zabývajících se výhradně mnohoúhelníky se ve fondu naší knihovy příliš nenachází, nepočítáme-li učebnice pro základní a střední školy. V takovémto případě doporučujeme k hledání využít související a nadřazená klíčová slova, v tomto případě "geometrie" (nadřazené) a "planimetrie" (související).

Po zběžném prostudování katalogu nabízíme výběr publikací snad odpovídajících vašemu zadání:

BOČEK, Leo a Jaroslav ZHOUF. Planimetrie. 2., rozš. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-594-2.

Signatura VKOL: 2-020.058

DOLEŽAL, Jiří. Základy geometrie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2006. ISBN 80-248-1202-9.

Signatura VKOL: 2-005.221

FABIÁN, Jiří. Pětiúhelník = Pentagonon. Trutnov: Lupus, 2005. ISBN 80-903509-1-7.

Signatura VKOL: 1-164.354

MOLNÁR, Josef. Planimetrie. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. ISBN 80-244-0370-6.

Signatura VKOL: 1-129.335

NIEDERLE, Arnošt. Zajímavé dvojice trojúhelníků: epizoda z planimetrie. Praha: Mladá fronta, 1980. Škola mladých matematiků.

Signatura VKOL: 512.073

PERNÝ, Jaroslav. Kapitoly z elementární geometrie I. Vydání 3. upravené. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2015. ISBN 978-80-7494-205-1.

Signatura VKOL: 1-302.889

Obor

Matematika

Okres

Olomouc

Knihovna

Vědecká knihovna v Olomouci

Datum zadání dotazu

07.07.2021 15:18

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu