Knihy o mnohoúhelnících

Text dotazu

Dobrý den,
prosím hledám knihy o pravidelných a konvexních mnohoúhelnících a nemůžu nic najít. Mohli byste mi prosím poradit, jak hledat či jestli zde jsou nějaké knihy o mnohoúhelnících.
Děkuji Vám.

Odpověď

Dobrý den,

 

neuvádíte, pro jakou věkovou skupinu má být učebnice určena. Níže přikládáme seznam literatury na zadané téma v českém a anglickém jazyce dostupný v Národní knihovně ČR:

 

 • GRÜNBAUM, Branko. Convex polytopes. 2nd ed. New York: Springer, 2003. xvi, 466 s. Graduate texts in mathematics; 221. ISBN 0-387-40409-0.
 • MCMULLEN, Peter et al. Convex polytopes and the upper bound conjecture. London: Cambridge at the University Press, 1971. iv, 184 stran. London Mathematical Society. Lecture note series; 3. ISBN 0-521-08017-7.
 • MARK, Ryan. Geometry for dummies [online]. Third edition. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2016, ©2016 [cit. 2021-07-12]. ISBN 978-1-119-18156-9. Dostupné z: http://ebookcentral.proquest.com/lib/natl-ebooks/detail.action?docID=4558096.
 • BRØNSTED, Arne. An introduction to convex polytopes. New York: Springer, 1983. viii, 160 s. Graduate Texts in Mathematics; 90. ISBN 0-387-90722-X.
 • PERNÝ, Jaroslav. Kapitoly z elementární geometrie I. Vyd. 2., upr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2009. 58 s. ISBN 978-80-7372-539-6.
 • EISLER, Jaroslav. Matematika. 1. vyd. Praha: Fragment, 2009. 152 s. Minikostka pro ZŠ: učivo základní školy stručně a přehledně. ISBN 978-80-253-0818-9.
 • KUBEŠOVÁ, Naděžda a CIBULKOVÁ, Eva. Matematika: přehled středoškolského učiva. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2007. 239 s. Maturita. ISBN 978-80-86873-05-3.
 • BINTEROVÁ, Helena, FUCHS, Eduard a TLUSTÝ, Pavel. Matematika 6: aritmetika, geometrie: příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2007. 22, 48, 36, vi s. ISBN 978-80-7238-658-1. – možná i toto
 • BINTEROVÁ, Helena, FUCHS, Eduard a TLUSTÝ, Pavel. Matematika 7: aritmetika, geometrie: příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2008. 24, 62, 65, vi s., [11] s. obr. příl. ISBN 978-80-7238-683-3. – moc pěkné
 • JONÁŠOVÁ, Eva, RUBEŠ, Zdeněk a VESECKÁ, Jaroslava. Matematika I. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 104 s. Učební texty Univerzity Karlovy v Praze. ISBN 978-80-246-1660-5.
 • MOLNÁR, Josef. Matematika pro střední odborné školy. Planimetrie. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2011. 115 s. Učebnice pro střední školy. ISBN 978-80-7196-415-5.
 • ŘÍDKÁ, Eva, BLAHUNKOVÁ, Dana a CHÁRA, Petr. Maturitní otázky - matematika. 1. vyd. Praha: Fragment, 2007. 283 s. Maturitní otázky. ISBN 978-80-253-0497-6.
 • HOSTINSKÝ, Bohuslav. O mnohoúhelnících a mnohostěnech. Vydání první. V Praze: Jednota československých matematiků a fysiků, 1947. 63-[I] s. Cesta k vědění; Sv. 33. Dostupné také z: https://dml.cz/handle/10338.dmlcz/403145.
 • ČERMÁK, Pavel a ČERVINKOVÁ, Petra. Odmaturuj! z matematiky 1. Vyd. 4. Brno: Didaktis, ©2007. 208 s. Odmaturuj!. ISBN 978-80-7358-102-2.
 • BOČEK, Leo a ZHOUF, Jaroslav. Planimetrie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 148 s. ISBN 978-80-7290-404-4.
 • PALKOVÁ, Martina a kol. Průvodce matematikou 2, aneb, Co byste měli znát z geometrie ze základní školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2007. 135 s. Co byste měli znát ze základní školy. ISBN 978-80-7358-083-4.
 • POLÁK, Josef. Přehled středoškolské matematiky. 9., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2008. 659 s. ISBN 978-80-7196-356-1.
 • HUDCOVÁ, Milada a KUBIČÍKOVÁ, Libuše. Sbírka úloh z matematiky pro dvouleté a tříleté učební obory SOU a SOŠ. 3., přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2007. 388 s. ISBN 978-80-7196-344-8.

 

Rozumný výklad z internetu:

 

Pokud máte zájem o literaturu z jiné knihovny, musíte upřesnit z jaké. Podíváme se Vám do jejich katalogu.

 

 

 

Obor

Matematika

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

07.07.2021 15:15

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu