Knihy o barokní literatuře

Text dotazu

Dobrý den,
ráda bych věděla, jaké vycházejí v poslední době nové edice barokní
literatury, zejména v souvislosti se jménem M. Sládka. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,
přímo edice barokní literatury jsme v katalogu Národní knihovny nenalezli.
Několik děl o barokní kultuře ovšem vydalo nakladatelství H & H.
V souvislosti se jménem literárního historika Miloše Sládka jsou to knihy:
*  SLÁDEK, Miloš. Vítr jest život člověka, aneb, Život a smrt v české barokní próze. 1.vyd. (Jinočany) : H & H, 2000. ISBN 80-86022-47-1 (váz.)
*  Malý svět jest člověk, aneb, Výbor z české barokní prózy / [sestavil a průvodní slovo napsal] Miloš Sládek/ 1.vyd. Jinočany : H & H, 1995. ISBN
80-85787-84-9 (váz.)
 
Další knihy, na jejichž zpracování se podílel Miloš Sládek, vydalo nakladatelství ARGO:
*  Svět je podvodný verbíř, aneb, Výbor z českých jednotlivě vydaných svátečních a příležitostných kázání konce 17. a prvních dvou třetin 18.
století / ed. Miloš Sládek/ 1. vyd. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7203-709-9
(váz.)
*   COCHEM, Martin von. Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše a
jeho nejsvětější a nejmilejší matky Marie Panny : jakož i všech jiných krevních přátel Syna božího ... / Martin z Kochemu ; [edičně upravili Miloš Sládek, Lucie Peisertová a Tomáš Breň ; autoři předmluv Lucie Hučínová a Miloš Sládek] 1.vyd. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-919-7 (váz.)

Jako příklad zde uvádíme i několik dalších knih o barokní literatuře, které vyšly v poslední době:
*  HORÁKOVÁ, Michaela. Literární fenomén nepomucenské homiletiky. 1.vyd.
Brno : Tribun, 2007. ISBN 978-80-87139-16-5 (v knize neuvedeno : brož.)
*  BERANOVÁ, Alexandra. Španělský Zlatý věk v Novém světě : proměny literárních žánrů v mexickém baroku. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2007. ISBN 978-80-7308-177-5 (brož.)
*  HORÁKOVÁ, Michaela. Karel Račín - nedoceněný barokní autor. 1.vyd. V
Brně: Masarykova univerzita, 2005. ISBN   80-210-3922-1 (brož.)

Knih o barokní literatuře vyšlo samozřejmě mnohem více. Další publikace můžete dohledat v Online katalogu Národní knihovny:
http://sigma.nkp.cz/cze/nkc , České národní bibliografii:
http://sigma.nkp.cz/cze/cnb , Ohlášené knihy a hudebniny:
http://sigma.nkp.cz/F/VCNE4PGAQVT6G6GY25KV9E27Y2FBIMBG4RXLLPY6EHM4HXKTI3-014
61?func=file&file_name=find-a&local_base=NKOK
 
Zahraniční knihy: databáze OCLC - WorldCat (přístupná v Referenčním centru NK ČR či přes vzdálený přístup:
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Licencovane_online_databaze&submenu3
=104 )

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

27.05.2008 15:20

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu