Knihy na téma Mezinárodní den dětí

Text dotazu

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda se ve fondu NK nachází knihy, ze kterých bych mohla čerpat informace o Mezinárodním dni dětí, jeho založení, historii atd. V katalogu jsem takové knihy nenašla. Také bych měla zájem o knihy, ve kterých se zmiňují jiné významné dny, které s Mezinárodním dnem dětí souvisejí, např. Mezinárodní den mládeže, Světový den dětí, Den rodin, Den afrického dítěte, .... Knihy mohou být také v anglickém jazyce (Children´s Day).
Velmi děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v roce 1924 Liga národů přijala první tzv. ženevskou Deklaraci práv dětí, která poprvé zakotvila skutečnost, že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. Rok poté se v Ženevě konala první Světová konference o blahu dětí, která vyhlásila 1. června Mezinárodním dnem dětí.

Historie Mezinárodního dne dětí má své kořeny již v roce 1920, kdy zakladatel Turecké republiky, Mustafa Kemal Atatürk, vyhlásil u příležitosti založení Národního shromáždění 23. dubna 1920 také Dnem dětí. Atatürk miloval děti a jeho krédem byla myšlenka, že „Děti jsou nový začátek zítřka.“ Turecko dodnes slaví 23. dubna Den svrchovanosti a den dětí.

V České republice byl Mezinárodní den dětí slaven i v období první republiky; mimo jiné redakce Kwětů českých – časopisu založeného Josefem Kajetánem Tylem v roce 1834 - věnuje jedno číslo každoročně dítkám a adolescentům, později dětem u příležitosti MDD. V té době oslavy Mezinárodního dne dětí ve formě různých představení a her byly většinou organizovány a konány na půdě škol a jejich forma a rozsah závisel na vstřícnosti učitelů.

http://icv.vlada.cz/cz/tema/mezinarodni-den-deti-72203/tmplid-560/

http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rlp/dokumenty/zpravy-plneni-mezin-umluv/umluva-o-pravech-ditete-42656/

 

Oslavu dne dětí navrhla v roce 1949 Mezinárodní demokratická federace žen, Mezinárodní odborové sdružení učitelů a Světová federace demokratické mládeže. Mezinárodní den dětí se poprvé slavil 1. června 1950 ve více než 50 zemích celého světa. Pevné datum, tedy 1. červen, bylo stanoveno až na mezinárodní konferenci pro ochranu dětí v roce 1952.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_den_d%C4%9Bt%C3%AD

 

Další doporučené odkazy:

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_dny_a_roky.

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/kalendar/?i=233

http://icv.vlada.cz/cz/tema/mezinarodni-den-deti-72203/tmplid-560/

 

Pokud jde o knihy ve fondu Národní knihovny, http://www.nkp.cz, záložka Katalogy a databáze, doporučujeme vyhledávat spíše v článkové bázi ANL, v bázi NKC-knihy -  jsme žádný titul speciálně věnovaný Dni dětí nenalezli.

Obor

Sociologie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

03.06.2013 12:47

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Zapište číslici "pět".

Hledání v archivu