Knihy Jindřicha Spáčila

Text dotazu

Kdysi jsem četla jeho knihu "ˇAť žije sněm" a "Stan
pod...". Tento spisovatl byl učitelem a kdysi mne učil dějepis a češtinu v
Kroměříži.Mohla bych se o něm ještě někde něco dočíst ?

Odpověď

Dobrý den,

Jindřich Spáčil (24.5.1899 Kvasnice u Kroměříže - 20.11.1978 Kroměříž) je autorem řady děl, z nichž některá uvádíme, další tituly je možné vyhledat prostřednictvím elektronického katalogu NK ČR (http://sigma.nkp.cz/cze/nkc) nebo České národní bibliografie (http://sigma.nkp.cz/cze/cnb):

* Bludné kořeny : Román / Jindřich Spáčil. Vydání první. V Brně : Družstvo Moravského kola spisovatelů, 1946 (J. Gusek, národní správa). 183-[I] s. ; 8°.  (Edice Vinice ; Sv. 8)

* Cesta bojovníků : Povídky o lidech pravěku / Jindřich Spáčil. Brno :
[Ruch], 1927 ([Brno : Pokorný a spol.]). 172, [1] s., 1 ins. list ; 12°.
(Knižnice Ruchu ; 9). 

* Co dala Kroměříž národu a co dáme my Kroměříži : Esej o poslání města / Jindřich Spáčil. Kroměříž : Měst. NV, 1969 (G). 22, [1] s. ; 8°.

* Dražba duše : romaneto o duši Arnolda Arnda / Jindřich Spáčil ; [tuto III.
část Patera bibliofilského vytvořeného pro VI. schůzku moravských bibliofilů a exlibristů v Přerově dne 20. května 1934 věnují jako soukromý a neprodejný tisk knihomilové ; kresbou vyzdobil Karel Minář]. Kroměříž : [Knihomolové],
1934 (Eduard Dobrovolný). 32, [2] s. : il. ; 8°. (Patero bibliofilské ; Část
3)

* Jaro v podzámecké zahradě kroměřížské / Jindřich Spáčil ; Kresby: J.F.
Kraus. Kroměříž : Bibliofilové, 1935. 19 s. ; 4. S il. Určeno pro 7. sjezd mor. bibliofilů a exlibristů v Břeclavi. Bibliofilie s čís. 155, s podpisy autora a grafika.

* Ječmínkova kytička : Hrst hanáckých pohádek a zkazek / [Autor:] Jindřich Spáčil ; [Barev.] il. Zdeněk Mlčoch. Praha : SNDK, 1957 (Děčín : Graf.
tisk.).  135, [2] s. ; 8°.
Resumé: Barevně ilustrovaná knížka sedmi pohádek vypráví o zrození hanáckého krále Ječmínka a jeho dobrotivém panování mezi hanáckým lidem, jak pomáhal chudým a trestal zlé, jak naučil Matěje pracovat, jak se vyvedl jeho kmotřenec Izidorek a j. 

* Lásky a rebelie : Románová kronika z časů nár. probuzení Moravy / Jindřich Spáčil ; Il. Dalibor Chatrný. Brno : Krajské nakladatelství, 1961 ([G]).
415, [3] s. : [9] s. fot. příl. ; 8°.
Resumé: Beletristickou formou psané vyprávění o počátcích národního obrození na Moravě, románová kronika doby, ze které vyrostl rok 1848 a jeho pohnuté události, jak ji svým životem a činy psaly většinou skutečně existující osoby, zejména Ferdinand Urbánek, představitel pokrokově smýšlejícího měštanstva na Moravě, do jejíhož života národního i hospodářského významně zasáhl.

* Mlhy nad domovem : román z nedávných dob / Jindřich Spáčil. V Praze :
Jos.R. Vilímek, 1939. 166 s. ; 20 cm. (Vilímkova knihovna ; sv. 346)

K osobě Jindřicha Spáčila byly vydány tyto samostatné publikace:

* FIŠER, Zdeněk. Jindřich Spáčil. Kroměříž : Muzeum Kroměřížska, 1985. 78 s.
: fot. ; 21 cm. (Kdo byl kdo na Kroměřížsku ; Sv. 1).

* PÁLENÍČEK, Ludvík. Jindřich Spáčil : Medailón k sedmdesátinám. Kroměříž :
ONV, 1969 (Praha : SČT 15). 35, [1] s. ; příč. 12°.

* PÁLENÍČEK, Ludvík. Jindřich Spáčil : Literární medailón. Gottwaldov:
Krajské nakladatelství, 1959 (Kroměříž : Mor. tisk. záv. 32). 47, [1] s. ; 12°
Resumé: Studie o díle moravského epika podává rozbor jeho jednotlivých románů, povídek a knih pro mládež. Zvlášť hodnotí jeho poslední historické romány "Ať žije sněm" a "Tvrz nejpevnější".

Z biografických zdrojů je život a zejména dílo, včetně literatury o J.
Spáčilovi, nejrozsáhleji zpracováno v Lexikonu české literatury: osobnosti, díla, instituce (Díl 4., sv. I , S-T. Dodatky k LČL 1-3, A-Ř. Praha:
Academia, 2008. Str. 287-289. ISBN 978-80-200-1572-3).

Dále se heslo Jindřich Spáčil objevuje v těchto publikacích:

* Kulturní adresář ČSR : Biografický slovńk žijících kulturních pracovníků a pracovnic / sestavil Ant. Dolenský. - 1. ročník. - Praha : Zeibrdlich, 1934
   
* Kulturní adresář ČSR : Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic / sestavil Ant. Dolenský. - 2. ročník. - Praha , 1936

* Ottův slovník naučný nové doby : dodatky k Velikému Ottovu slovníku naučnému / redakci vede B. Němec. - Praha : Otto, 1930-1943. - 6 dílů
    
* KUNC, Jaroslav: Slovník soudobých českých spisovatelů : Krásné písemnictví v letech 1918-1945. Praha : Orbis, 1945
   
* PRAŽÁK, František: Spisovatelé učitelé. - Praha : Česká grafická unie,
1946
   
* KUNC, Jaroslav: Slovník českých spisovatelů beletristů 1945-1956. - Praha
: Státní pedagogické nakladatelství, 1957
   
* Slovník českých spisovatelů / Redigovali Rudolf Havel a Jiří Opelík ; zpracoval Ústav pro českou literaturu ČSAV. Redigovali Rudolf Havel a Jiří Opelík. - Praha , 1964
   
* FICEK, Viktor: Biografický slovník širšího Ostravska / zpracoval Viktor Ficek. - Opava : Slezský ústav ČAV, 1972-1983. - Seš. 1-5

* Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Díl 2, M-Ž. Praha: Nakladelství Brána; Knižní klub. 1998. Str. 403-404. ISBN 80-7243-014-9 (Brána). ISBN
80-7176-940-1 (Knižní klub). 

Záznamy článků o Jindřichu Spáčilovi i článků, jichž je autorem, nabízí také Bibliografie české literární vědy, zejména část pokrývající období od r.
1961 dostupná v elektronické podobě na stránkách Ústavu pro českou literaturu AV ČR (http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=biblio), pro období
1945-1955 zatím k dispozici pouze v tištěné podobě (viz citace níže), 2 články jsme nalezli i v bibliografii mapující nejstarší období do r. 1945 (http://isis.ucl.cas.cz/index.jsp?form=ret). Několik článků obsahuje také databáze ANL - Články v českých časopisech, novinách a sbornících (http://sigma.nkp.cz/cze/anl), tato databáze však není oborově zaměřená, má retrospektivu od r. 1991.

Bibliografie české literární vědy 1945-1955 : Práce o české literatuře / Olga Balášová [... et al.]. -- 1. vyd.. -- Praha : SPN, 1964 (Brno : Tisk 2). -- 692, [2] s. ; 8°. -- (Vysokoškolské příručky)
Resumé: Soupis zachycuje v relativní úplnosti knižní publikace, ve výběru pak předmluvy a doslovy k dílům českých spisovatelů a studie, články a referáty z časopisů. Neopomíjí ani práce cizích autorů, ať už byly otištěny v překladu nebo vjazyce originálu. Materiál, celkem 5590 záznamů, je rozdělen do dvou hlavních, dále členěných oddílů, teoretického a literárněhistorického, a doplněn rejstříky a seznamem excerpovaných časopisů.

Dobové recenze na dílo a také nekrology byste mohla rovněž nalézt prostřednictvím tištěné bibliografie Články v českých časopisech 1953-1990 (ČČČ), bibliografie je dostupná ve studovně Referenčního centra NK ČR
(http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_refc.htm) na základě čtenářského průkazu nebo jednodenní vstupenky do studoven. Na našich stránkách je také k dispozici přehled dostupných rejstříků pro jednotlivé ročníky bibliografie (http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_ccc_rejstriky.htm).
  
V Muzeu Kroměřížska je také uložen osobní archiv Jindřicha Spáčila, který je částečně přístupný veřejnosti, viz výpis z databáze Archivních fondů a sbírek v České republice (http://aplikace.mvcr.cz/vozidla/peva/index.php):

Název fondu (sbírky): Spáčil Jindřich
Uloženo v archivu: Muzeum Kroměřížska, příspěvková organizace Místa vzniku fondu Kroměříž Časový rozsah: 1800-1980
Metráž: 10,00 bm zpracováno (z toho 0,00 bm inventarizováno) 0,20 bm nezpracováno Fond je částečně přístupný v souladu se zněním archivního zákona a dalších právních předpisů Původce fondu (sbírky): Jindřich Spáčil a jeho rodina Tematický popis: Fond je písemnou pozůstalostí kroměřížského spisovatele Jindřicha Spáčila. Obsahuje rukopisy jeho děl, osobní památky a především rozsáhlou, hlavně přijatou korespondenci s předními i méně známými osobnostmi regionálního, moravského kulturního a politického života (cca 3.400). Dále jsou zde výstřižky z novin kde publikoval, podklady a prameny k jeho dílům, pozvánky, fotografie a knihy.
Archivní pomůcky: nejsou

Základní informace naleznete také na internetových odkazech:
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=865
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jind%C5%99ich_Sp%C3%A1%C4%8Dil

Obor

Informace o vydaných dokumentech

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

26.03.2010 13:02

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu