knihovny a povodně

Text dotazu

Píši práci na téma \"Povodeň 2002 ve Společné knihovně Ústavu jaderného výzkumu Řež a. s. a Ústavu jaderné fyziky AVČR\". Ráda bych poslala dotazník týkající se povodní knihovnám podobného typu jako a velikosti je knihovna v Řeži, ale nemohu nikde najít, které knihovny by tomuto požadavku odpovídaly. Knihovna v Řeži je specializovaná vědecká knihovna s fondem cca 60 000 knihovních jednotek.
Mohli byste mi prosím poradit, na které knihovny se obrátit?

Odpověď

Kolegové z referenčního centra NK mi předali Vaše dotazy. Obávám se, že má odpověď nebude vyčerpávající a konkrétní. Ale pokusím se Vás nasměrovat.
Úplný a vyčerpávající seznam knihoven postižených povodněmi patrně neexistuje. K dispozici máme a v el. časopise Ikaros vyšel seznam těch knihoven, s nimiž jsme byli i během oné živelné katastrofy v kontaktu a které navíc dostaly i nějakou tu finanční pomoc od MKČR. V příloze seznam, který jsem osobně posílala v inkriminované době do Ikara - tedy k 5.9. 2002. Z něj je patrno, že v přímém kontaktu jsme byli především s veřejnými (ve smyslu městské, obecní a dnešní krajské), s muzejními a VŠ knihovnami. Ovšem v Ikaru byla zveřejněna celá řada dalších článků viz http://www.ikaros.cz/trip_search
Samozřemě i s Knihovnou Akademie věd. http://bibis.lib.cas.cz/index.php?page=054 jsme čile spolupracovali. A tam bych vás právě odkázala, neboť v AV by vám mohli poradit, na kterou ústavní knihovnu se můžete obrátit. Nejen že zpracovávají statistiku ( za rok 2005 nám ještě poskytli zákl. údaje viz http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=05_St/Statistika2.htm ). Ano o velikosti knihovny v m2 se takto údaje nesbírají ( s výjimkou prostor pro uživatele ve veřejných knihovnách od roku 2005), ale zpracovatelé statistiky vždy mívají o "svých" knihovnách trochu přehled a představu o velikosti , zároveň budou mít daleko větší potuchu o potopených knihovnách hledaného typu a velikosti než ja. Já vím o Sociologickém ústavu, Filozofickém ústavu, o knihovnách VŠ, např. MATFYZ, PrF, muzeích ap.
Ale začala bych v bázi KKL (knihovna knihovnické literatuty NK ČR) http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=kkl při předmětovém hesle "povodně" dostanete minim 300 záznamů. Zfiltrujete-li to časově, dostanete řadu zdrojů, povětšinou článků, ale i několik statí ap. Velký význam bude mít ta rešerše proto, že si zjistíte řadu autorů, kteří by Vás mohli konkrétněji nasměrovat.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

16.01.2008 11:01

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu