Knihovnictví na území Rakousko-Uherska

Text dotazu

Většina veřejných knihoven na českém území vznikla na přelomu 19. a 20. století. Je známo, jaká byla situace v ostatních částech Rakousko-Uherska?

Odpověď

Dobrý den,
o historii rakouského knihovnictví se hovoří například v článku Zdeňka France "Rakouské knihovnictví":
"U kolébky rakouského knihovnictví stály klášterní knihovny, které zde měly podstatně větší význam než v jiných zemích. Ty nejstarší vznikly kolem r.
700 a kolem roku 1000 jich bylo již deset. Ze 14. století se datuje vznik knihovny vídeňské univerzity, ze 16. století dvorské knihovny (dnes Národní knihovna), univerzitních knihoven v Innsbruku a ve Štýrském Hradci a posléze v Solnohradě (17. stol.). Při rušení četných klášterů za josefinských reforem přecházely fondy z klášterů hlavně do knihoven univerzit a nejvíce do vídeňské dvorské knihovny. Tehdy došlo k prvému pokusu celostátně centralizovaného řízení knihoven. R. 1778 byla vydána směrnice určující veřejnou přístupnost všech státních knihoven včetně univerzitních, stanovila jednotnou otevírací dobu, jednotné lhůty výpůjček, byl nařízen abecední lístkový katalog jako hlavní katalog a pro státní knihovny byla stanovena personální systemizace. Devatenácté století znamenalo vznik a růst četných nových vysokoškolských knihoven a postupně též zemských knihoven pro dnešní spolkové země Rakouska."
 (zdroj: FRANC, Zdeněk. Rakouské knihovnictví. Bulletin SKIP. roč. 4, zvl.
č. (1995). s. 4.)

Další podrobnější informace k dějinám rakouského knihovnictví byste mohla nalézt v následujících publikacích:

* MEISS, Susanne von. Bücherwelten : von Menschen und Bibliotheken. 4. Aufl.
(2. Aufl. der Sonderausg.)Hildesheim : Gerstenberg, 2005.ISBN 3-8067-2933-6.

* GABEL, Gernot U. Historic libraries in Europe : Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte. Hürth : Gemini, 2001. ISBN 3-922331-45-9.
* JOCHUM, Uwe. Kleine Bibliotheksgeschichte. Stuttgart : Reclam, c1993. ISBN 3-15-008915-8.
*  "-er soll reicher von dannen gehen-" : 260 Jahre Benützungsordnung :
Hofbibliothek, Aufklärung und Benützung : Dokumentation der vom 25.
September - bis 31. Oktober 1986 von der Österreichischen Nationalbibliothek in der Kataloghalle des Hauptlesesaals veranstalteten Ausstellung. Wien :
Österreichische Nationalbibliothek, 1986.
*  Handbuch der historischen Buchbestände in Österreich. Hildesheim :
Olms-Weidmann, 1994- (4 sv.)
*  Zur Geschichte der öffentlichen Bibliotheken in Österreich. Wien :
WUV-Universitätsverlag, c1995.  
* SLAVINSKI, Ilona. Knihovnictví v Rakousku. In: Duha. 6, č. 3 (1992), s.
14-18.
* BUCHMÜLLER, Heinz. Dějiny lidového knihovnictví a knihovních spolků v Rakousku. Čtenář. 42, č. 11 (1990), s. 367-368.
 

Zajímavým informačním zdrojem by pro Vás mohl být i následující adresář:

* BOHATTA, Johann. Adressbuch der Bibliotheken der Österreich-ungarischen Monarchie. Wien : Carl Fromme, 1900.

Více literatury k tématu můžete dohledat pomocí klíčových slov či předmětových hesel prostřednictvím Online katalogu Národní knihovny ČR:
http://aleph.nkp.cz/cze/nkc, Databáze knihovnické literatury:
http://aleph.nkp.cz/cze/kkl,  Souborného katalogu ČR:
http://aleph.nkp.cz/cze/skc či Jednotné informační brány: http://www.jib.cz .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

11.08.2011 14:59

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu