Knihovnický zákon za Rakouska - Uherska

Text dotazu

Dobrý den, jakým zákonem (či zákony) se řídilo
knihovnictví za Rakousko Uherska? Tedy do roku 1919, než vyšel čsl zákon o
knihovnictví. Děkuji za odpověď,

Odpověď

Dobrý den,
knihovnický zákon z roku 1919 byl první zákon v rámci našeho území týkající se knihovnictví. První veřejné půjčovny a čítárny knih a novin vznikaly od konce 18. století, do té doby najdeme knihovny pouze při vysokých školách, klášterech a zámcích. Avšak v 19. století bylo vydáno několik nařízení. V roce 1816 nařízení dvorní studijní komise, které přikazovalo zřizovat knihovny na gymnáziích. Z roku 1820 je tzv. hradecký plán, který předpokládal zakládání obvodních knihoven ve školních okresech při vikariátních úřadech. Knihovny byly určeny pouze učitelům a jejich pomocníkům. Nejstarší knihovnu při základní škole mělo Týniště nad Orlicí, Nové Dvory a Velary, kde knihovna byla založena 1821.
První známá obecní knihovna vznikla v Žebráku v roce 1834, dále od čtyřicátých let začaly vznikat městské a obecní knihovny v mnoha městech.
Nařízení gubernia z roku 1838 nařizuje duchovním zřizovat v obcích knihovny školní a farní, které by sloužily mravnímu a vzdělanostnímu povznášení mládeže i dospělých.
V českých zemích, podobně jako v Německu, hlavním činitelem, který ovlivňoval knihovny, byly spolky, které se zaměřovaly na zřizování knihoven
- např. Národní jednota pošumavská či Národní jednota severočeská.
Osobnosti z oblasti knihovnictví se snažili prosadit schválení zákona, např.
Václav Štech a Ladislav Jan Živný. Problematika veřejných knihoven se dostala poprvé na jednání českého zemského sněmu v roce 1901. V roce 1906 poslal Osvětový svaz poslancům otevřený dopis nazvaný Pro uzákonění lidových knihoven. Ale díky vývoji situace ve sněmu a jeho uzavření v roce 1913 byla možnost vydání zákona odsunuta na neurčito. Situace se změnila až v roce
1918 v rámci vzniku nového státu, knihovnický zákon byl schválen v roce 1919.

K tomuto tématu Vám vřele doporučujeme  přečtení knihy Dějiny knihoven a knihovnictví, především kapitolu Veřejné půjčovny a čítárny knih a novin; počátky českých lidových knihoven a článek Veřejné knihovny na přelomu století.


Zdroje:

* CEJPEK, Jiří; et al. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2., doplněné vyd.
Praha : Karolinum - nakladatelství Univerzity Karlovy, 2002. 247 s. ISBN
80-246-0323-3 (brož.)

*FRANC, Zdeněk. Rakouské knihovnictví. In: Bulletin SKIP.. Roč. 4, Zvláštní číslo (1995). ISSN 1210-0927.

*POKORNÝ, Jiří.  Veřejné knihovny na přelomu století : koncepce a realizace.
Praha : Academia, 2000. [34] s. : lit. (Český časopis historický. Studie a materiály).

*ŠPÉT, Jiří. O knihovnách a bibliografii před stopadesáti lety. Národní knihovna. Roč. 6, č. 6 (1995), s. 213-214. ISSN 0862-7487.

Obor

Historie a pomocné historické vědy. Biografické studie

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.09.2010 10:13

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu