knihovnický zákon 1919

Text dotazu

Dobrý den, potřebovala bych zjistit jistou nesrovnalost v knihovnickém zákoně 1919. v části XI. Knihovník (k paragrafu 9), článek 45 se uvádí - o rozsahu odborného vzdělání knihovnického bude vydáno nařízení zvláštní. Já potřebuji sehnat toto nařízení, ale nevím kde a zatím jsem se k němu nějak nedopátrala. Mohli byste mi pomoc, kde lze toto nařízení sehnat. Děkuji předem za odpověd

Odpověď

Dobrý den,

v knize od Leopolda Calábka (přesná citace uvedena níže) jsme nalezli stručné shrnutí týkající se podmínek vzdělání knihovníka uvedeného ve Vládním nařízení, k Zákonu o veřejných knihovnách obecných z roku 1919, ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb. a v pozdějších výnosech, které jste měla zřejmě na mysli a které tuto otázku doplňovaly a upravovaly.

"Knihovní radě přísluší právo jmenovati knihovníka a síly výpomocné se souhlasem obecního zastupitelstva. Článek 45. vládního nařízení, č. 607/1919, stanoví podmínky všeobecného i odborného vzdělání pro knihovníky, a to v knihovnách určených až 2000 obyvatelů znalost literatury a správy knihovnické, v knihovnách určených až 10.000 obyvatelů aspoň absolvování měšťanské školy, státního kursu knihovnického a složení státní zkoušky knihovnické, v knihovnách určených více než 10.000 obyvatelů aspoň absolvování střední školy nebo ústavu na roveň postaveného, absolvování Státní školy knihovnické a úspěšné složení státní zkoušky knihovnické. Aby také knihovníci v malých obcích byli také přiměřeně knihovnicky odborně vzděláni, doporučuje ministerstvo školství osvětovým sborům pořádati krátkodobě (aspoň 6 hodin) kursy knihovnické, kde by se jim dostalo povšechného výkladu o zařízení a vnitřní správě malých knihoven, základních pravidlech katalogisačních, o výběru knih a o úkolech knihovníkových ve venkovských obcích. Knihovníci knihoven, určených až 10.000 obyvatelů, jsou odborně vzděláváni na třínedělních státních kursech knihovnických, jež jsou pořádány každoročně o prázdninách. Knihovníci knihoven, určených více než 10.000 obyvatelů, jsou odborně vzděláváni na Státní škole knihovnické, která však dnes tomuto úkolu plně nevyhovuje. Proto se žádá, aby škola byla tak reorganisována, aby vychovávala kandidáty nejen teoreticky, ale i prakticky, nejen jako knihovníky, ale i příští obecní úředníky a lidovýchovné pracovníky, aby osnova byla náležitě doplněna, aby před návštěvou školy se požadovala předběžná knihovnická prakse a aby doba trvání školy byla při zvýšení počtu denních vyučovacích hodin přiměřeně zkrácena." (str. 66-67)

V knize jsou dále uvedena i plná znění těchto vládních výnosů, konkrétně:

1) Třinedělní státní kursy knihovnické pro vzdělání knihovníků veřejných knihoven obecních, určených 2000 až 10.000 obyvatelů (Učebná osnova, stanovená výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 24. června 1923, č. 76.186.)

2) Stanovy Státní školy knihovnické v Praze (Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 30. ledna 1920, č. 64.583 ex 1919)

3) Zkušební řád Státní školy knihovnické v Praze (Výnos ministerstva školství a národní osvěty ze dne 21. března 1921, č. 21.628.)

4) Prázdniny na Státní škole knihovnické v PRaze (Výtah z výnosu ministerstva školství a národní osvěty ze dne 13. prosince 1920, č. 82.841.)

Použitý zdroj:
CALÁBEK, Leopold. Administrativní příručka pro lidovýchovné pracovníky a knihovníky. Knihovna příruček Masarykova lidovýchovného ústavu (Svazu osvětového), sv. 5. V Praze 1928.

Tuto publikaci si můžete vypůjčit prostřednictvím naskenovaných katalogů Katif (http://katif.nkp.cz). Postupujte prosím takto: na úvodní stránce si zvolte záložku Katalogy, Generální katalog I, skříň But-Clar, zásuvku Caim-Calo a číslo záznamu 189. Knihu si ze systému můžete ihned objednat k prezenčnímu studiu do studovny pomocí odkazu Objednat titul. K objednání dokumentu není nutné mít čtenářský průkaz Národní knihovny, k vyzvednutí k prostudování již ano. Pokud nejste naší čtenářkou, naleznete příslušné informace o registraci zde
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?nazev=Jak_to_tady_chodi&%20submenu3=98

Znění jednotlivých výnosů ovšem už bez jakéhokoli komentáře můžete nalézt i v knize Příručka pro lidovýchovné pracovníky (sbírky zákonů, nařízení a předpisů lidovýchovných) také od Leopolda Calábka, vydáno v Brně 1924. Knihu je možné objednat přes elektronický katalog Národní knihovny na adrese http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=nkc .

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

30.11.2007 12:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu