knihovnická legislativa

Text dotazu

Dobrý den, zajímala by mě knihovnická legislativa
od roku 1918 do současnosti. Prosím o stručné shrnutí nejdůležitějších
dokumentů a jejich obsahu. Moc děkuji

Odpověď

Dobrý den,

služba Ptejte se knihovny tímto způsobem na dotazy neodpovídá. Rádi Vám pomůžeme s výběrem vhodné literatury nebo ověříme či vyhledáme stručnou faktografickou informaci, nicméně žádné přehledy, referáty a podobné dokumenty nevypracováváme. Zpracování dané problematiky lze již navíc považovat za rešeršní službu, která je službou placenou.

Pro vyhledání potřebné literatury k danému tématu můžete využít elektronický katalog Knihovny knihovnické literatury NK ČR (http://aleph.nkp.cz/cze/kkl) , např.:

* FRIDRICH, František. Veřejné knihovny obecní v Československu 1919-1929. Knihovní zákon, jeho provádění a výsledky. Praha: Masarykův lidovýchovný ústav, 1931. 67 s.

* GRYCOVÁ, Vladimíra. Ohlédnutí za knihovnickými zákony v Československu. Zpravodaj knihoven Středočeského kraje. 1990, č. 2, s. 2-37.

* NOVOTNÝ, František. Československé knihovnické zákonodárství: cesta k zákonu a jednotné soustavě knihoven a jeho uskutečňování. Praha: Orbis, 1962. 107 s. (Knihovna osvětové práce). Obsahuje též: Zákon ze dne 9. července 1959 o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)

Resumé: Autor sleduje počátky zveřejňování knihoven, vznik prvních veřejných knihoven i snahy o jejich organizaci v průběhu doby. Hodnotí na tehdejší dobu značně pokrokový zákon o veřejných knihovnách obecních z r. 1919 i výsledky jeho uplatňování v praxi. Hovoří o vývoji a cílech, které vyústily v oblasti normotvorné po druhé světové válce ve vydání zákona č. 53/59 Sb. o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon) z 9. července 1959.

* [Knihovnické zákony ČSSR 1919-1959]. Praha: Státní knihovna ČSR, 1979. 1 l.

* knihovnické zákonodárství * Československo * zákony * přehledy

* Přehled právních předpisů o knihovnictví. [S.l. : s.n.], [1962?]. 18 l.

* knihovnictví * zákonodárství -- Česko -- 1919-1959 * knihovnické zákonodárství * soupisy

* PILAŘ, Jindřich et al. Knihovnická legislativa: podkladová literární studie. Praha: Národní knihovna v Praze, 1990. 90 listů

* knihovnické zákonodárství * Spojené státy americké * Československo * Velká Británie * Dánsko * Norsko * knihovnické zákony * studie

* CEJPEK, Jiří a kol. Dějiny knihoven a knihovnictví. Praha: Karolinum, 2002. 247 s.

Aktuální přehled knihovnické legislativy pak nabízejí stránky Informace pro knihovny - http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=01_Legislativni_dokumenty.htm nebo portál Knihovny.cz - http://www.knihovny.cz.

Obor

Knihovnictví, informatika, všeobecné, referenční literatura

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

01.02.2011 13:22

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu