Knihovna Řádu křížovníků s červenou hvězdou

Text dotazu

Dobrý den, je Knihovna křížovníků s červenou hvězdou stále součástí sbírek Národní knihovny nebo je v rukou řádu? Kde ji najdu? Je badatelsky přístupná? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, na základě restitučních zákonů z roku 1991 byly původním majitelům (církevním řádům) vráceny jejich knihovny, které Národní knihovna od padesátých let 20. století spravovala a zpřístupňovala.

Některé z církevních řádů požádaly Národní knihovnu, aby i nadále spravovala část jejich nejvzácnějších rukopisů jako deponát na základě smlouvy o deponování movitého majetku.

Národní knihovna spravuje tři deponáty, jejichž vlastníky jsou řády (benediktini, minoriti a křižovníci s červenou hvězdou).

V souladu se smlouvou jsou deponáty zpřístupňovány prezenčně ve studovně Oddělení rukopisů Národní knihovny. Vlastník deponátu uděluje souhlas se zhotovováním kopií z rukopisů a s jejich případným zveřejňováním.

Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou deponoval v Národní knihovně všechny středověké rukopisy a výběr nejvzácnějších novověkých rukopisů ze své pražské knihovny. Soupis křižovnických rukopisů pořídil Jiří Pražák, Katalog rukopisů křižovnické knihovny, nyní deponovaných ve Státní knihovně České socialistické republiky. Praha 1980 (katalog zahrnuje i rukopisy, které dnes nejsou uloženy v NK ČR).Dějinámi křižovnické knihovny se zabýval též Karel Hündl, Dějiny knihovny řádu křižovníků s červenou hvězdou v Praze, in: Strahovská knihovna 18-19, 1983-1984, s. 5-17.

Zbývající rukopisy, všechny prvotisky a staré tisky jsou uloženy v klášterní knihovně v Platnéřské ulici, která je přímo spravována Rytířským řádem křižovníků s červenou hvězdou. 

Současným představeným Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou je Mgr. PharmDr. Josef Šedivý, O. Cr., generál a velmistr, kontaktní adresa : Platnéřská 4/191, 110 00 Praha 1 - Staré Město, http://www.krizovnici.eu

e-mail: krizovnici@volny.cz

Další odkazy :

http://www.dekanstvi.cz/pages/konvent.htm

http://www.muzeumkarlovamostu.cz/prohlidka/krizovnici/.

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

06.12.2007 17:25

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 10 + 4?

Hledání v archivu