Knihovna anglicky psané literatury

Text dotazu

Která pražská knihovna má nejrozsáhlejší fond anglicky psané literatury? Existuje tu nějaká knihovna při britském kulturním institutu nebo tak něco? Vím, že knihovnu má třeba Cervantes institut, nebo Francouzský institut.

Předem velice děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

informace o rozsahu fondu knihoven záleží na kritériích, podle nichž k danému fondu přistupujete; zda Vás zajímá celkový počet položek bez ohledu na to, jestli se jedná o učebnice, beletrii nebo časopisy (včetně těch dostupných pouze elektronicky), anebo naopak chcete znát pouze počet periodických svazků apod. Dnes je též většinou nabídka knih rozšířena o digitální dokumenty, jejichž počet poté v souhrnu navyšuje celkový objem fondu knihovny. Velké množství anglických knih nabízí pražské knihovny jako e-dokument (zejména akademické práce pak skrze digitální databáze), nemalé procento z dostupných knih jsou učebnice. 

Pražská pobočka British Council Library nenabízí knihovnické služby ve smyslu klasické knihovny, registrovaný uživatel ale může využívat jejich digitální knihovnu: https://library.britishcouncil.org/. Rozsáhlejší fondy anglicky psané literatury naleznete v dalších pražských knihovnách:

Národní knihovna ČR má v současnosti ve fondu přes 504 tis. knih a elektronických knih v anglickém jazyce, na 104 tis. anglický psaných periodik a například též přes 3 tis. kartografických dokumentů v angličtině (údaj dostupný v souborném katalogu, viz https://aleph.nkp.cz/F/). V Knihovně Akademie ČR můžete vyhledávat mezi více než 78 tis. položkami v anglickém jazyce, početný fond má též Knihovna anglistiky a romanistiky při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy – sbírka čítá více než 50 tis. svazků. Podobný počet záznamů anglicky psané literatury naleznete také v Městské knihovně v Praze. 

Jestliže chcete vyhledávat dokumenty v anglickém jazyce v katalogu NK ČR, můžete si výsledky filtrovat prostřednictvím vyhledávacích polí (pro výsledky v anglickém jazyce tedy nejlépe vyplnit kód jazyka a druh dokumentu); k dispozici je katalog NK ČR a souborný katalog – v něm vyhledáte anglickojazyčné dokumenty dostupné v jiných knihovnách v ČR. Odbornou radu ohledně anglicky psané literatury Vám pak poskytnout nejlépe v některém specializovaném vědeckém pracovišti, např. v Ústavu anglického jazyka a didaktiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Použité zdroje

https://aleph.nkp.cz/F/ (Souborný katalog)
https://www.ff.cuni.cz/[…]/
https://www.lib.cas.cz/
https://www.mlp.cz/cz/
https://uajd.ff.cuni.cz/kontakt/

Obor

Informace o knihovně

Okres

--

Knihovna

Národní knihovna ČR

Datum zadání dotazu

14.09.2023 16:06

Přidat komentář

Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy. Komentáře jsou moderovány.

Kolik je 4+4 ?

Hledání v archivu